VETOOMUS HANNU LEHTOSEN TYÖN PUOLESTA

 

 

Jumalan Sanan palvelijan pastori Hannu Lehtosen artikkelit, saarnat ja luennot ovat saaneet paljon kiitosta tunnustuksellisilta kristityiltä.

Ne ovat palvelleet tienviittoina vaikeissa olosuhteissa ja auttaneet harhojen keskellä eläviä kristittyjä. Tunnemme Lehtosen rauhallisena

ja harkitsevana veljenä; jos hän sanoo jotakin terävästi ja suoraan, tiedämme sen johtuvan hänen Jumalan sanaan sidotusta

omastatunnostaan eikä siitä, että hän haluaisi riitaantua ihmisten kanssa. Tänä aikana, jolloin perinteelliset herätysliikkeet ovat keskittyneet

lähinnä vaalimaan omia etujaan kansankirkollisessa, monioppisessa ja yhä enemmän tunnustusta torjuvassa ympäristössä, ovat Lehtosen

kannanotot olleet raikkaita tuulia.

 

Emme halua olla korottamassa yksittäisiä ihmisiä. Tiedämme, että Jumalan Sanan palvelijan voima ja hänen työnsä hyöty nousevat ainoastaan

Jumalan Sanasta itsestään. Siksi meidän on etsittävä Sanan palvelijoita, jotka haluavat olla Kristuksen Sanalle uskollisia. Kristus on antanut

meille lähetyskäskynsä. Se velvoittaa meitä kaikkia. Sen mukaisesti haluamme myös tukea Sanan palvelijoita, jotta he voisivat päätoimisesti

palvella Sanalla ja Sakramenteilla. Koska pastori Lehtoselle ei ole avautunut tunnustuksen mukaista virkaa kirkon virallisessa järjestelmässä,

on välttämätöntä, että me kristityt veljet ja sisaret tuemme hänen työtään suoraan. Tähän on nyt avattu kanava ja mahdollisuus, kun

Etelä-Suomen lääninhallitus on myöntänyt Concordia ry:lle luvan kerätä rahaa toiminallemme koko maassa. Meidän, jotka vastentahtoisesti

maksamme kansankirkolle veroa harhaopettajien, naispappien ja väärän ekumenian ylläpitoon, tulisi vakavasti kysyä Jumalan edessä, eikö

nyt ole aika suunnata rahojamme myös hyödyllisemmin oikean luterilaisen tunnustuksen edistämiseen.

 

Lehtonen on tehnyt työtä monien tärkeiden käännösprojektien parissa. Tämän työn tulokset saamme näillä näkymillä pian kirjapöydillemme.

Keräyslupa antaa meille mahdollisuuden saada aineellisesti paremmat lähtökohdat Lehtosen ja Concordia ry:n toiminnalle. Haluamme

erityisesti panostaa julistus- ja julkaisutoimintaan.

 

Jolle sanaa opetetaan, se jakakoon kaikkea hyvää opettajallensa. (Gal 6:6)

 

Sentähden, kun meillä vielä aikaa on, tehkäämme hyvää kaikille, mutta varsinkin uskonveljille. (Gal. 6:10)

 

Helsingissä 4.6.2003

 

Halvar Sandell, Concordia ry:n puheenjohtaja

 

 

Yhteydeyshenkilö:

 

Concordia ry:n sihteeri

Isto Vuorio

Aabramintie 1 A 5

01610 Vantaa

050 5252384, 09-4543305

 

Concordia ry:n tili OP 551200-28942

Keräyslupa: ESLH-2003-00897/Tu-52