KRISTUKSEN KIRKKO

 

Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä ole käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti (Matt. 28:18‑20).

 

Koko maailma ei tarvitse eikä voi saada valoa mistään muusta kuin yksin Kristukselta. Tämä usko ja tunnustus on oikea perusta, jolle kristillinen kirkko on rakennettu. Tämä on myös kirkon ainoa tuntomerkki ja tunnus, jonka avulla se selvästi erottuu kaikesta muusta.

 

Sen, joka haluaa löytää Kristuksen, on ensin löydettävä kirkko. Miten olisi mahdollista tietää, missä Kristus on ja hänen uskonsa, ellei olisi tietoa siitä, missä häneen uskovat ovat. Jos joku haluaa saada tietoa Kristuksesta, hän ei saa luottaa itseensä eikä omalla ymmärryksellään rakentaa siltaa taivaaseen, vaan hänen tulee mennä kirkkoon ja käydä siellä kyselemässä. Kirkko ei ole kuitenkaan vain puuta ja kiveä, vaan se on Kristukseen uskovien ihmisten joukko. Heidän seurassaan on pysyttävä ja katsottava, miten he uskovat, elävät ja opettavat. Heillä on varmasti Kristus seurassaan. Kristillisen kirkon ulkopuolella ei ole totuutta, ei Kristusta eikä autuutta.

 

Kirkko on se paikka, missä Jumalaa tulee rakastaa ja kuulla. Ei puun ja kiven eikä järjettömien luontokappaleiden, vaan ihmisten on opittava tuntemaan Jumala, rakastamaan ja ylistämään häntä. Jotta voisit varmasti luottaa Jumalaan joka tilanteessa, ristissä ja kärsimyksissä, sinun on tiedettävä, että tosi kirkko on siinä missä vain kaksikin uskovaa ihmistä on koolla. Siksi sanoo Kristus: Joka minua rakastaa, se pitää minun sanani; siinä minä haluan asua, siinä teillä on minun kirkkoni.

 

Kristus ei halua pitää valtaa kirkossaan, vaan kaikessa meidän työssämme ‑ jota minä teen saarnaamalla ja sinä kuuntelemalla – tulee päämäärän olla, että me opimme tuntemaan Kristuksen. Ne jotka haluavat hallita kirkkoa ja hoitaa maallisia virkoja, ahkeroikoot työssään ja rukoilkoot Jumalalta joka päivä, että pysyisivät nöyrinä.

 

Jumala, rakas Isä, pidä meidät kiinni pyhässä sanassasi. Älä ota sitä meiltä pois syntiemme, kiittämättömyytemme ja laiskuutemme tähden. Varjele meitä riidalta ja vääriltä opettajilta. Lähetä meille uskollisia ja rehellisiä työntekijöitä elonkorjuuseesi, uskollisia ja hurskaita pappeja ja sananjulistajia. Anna meille kaikille armosi, niin että me nöyrästi kuuntelemme heidän sanojaan sinun omana sananasi, otamme sen vastaan, kunnioitamme sitä, ja annamme siitä sydämestämme kiitoksen ja ylistyksen. Aamen.

 

Martti Luther, Että eläisimme. Helsinki 1984, s. 52.