PÄÄKIRJOITUS * HANNU LEHTONEN

 

Kevät ja kesän alku on sitä aikaa vuodesta, jolloin maata kunnostetaan ja tehdään kylvöjä. Siementä kylvetään siinä toivossa, että se itää, kasvaa ja tuottaa satoa. Viljelijä joutuu näkemään sen, ettei hän voi käskeä siementä itämään ja kasvamaan. Mutta toisaalta aina uudelleen siemenen kylväjä saa kokea itämisen ja kasvun ihmeen. Tämän ohella kylväjä joutuu kokemaan myös sen, että rikkaruohot useinkin kasvavat runsain määrin.

 

Jeesus käytti opetuksessaan paljon arkielämän asioita havainnollistaakseen opetuksen aiheitaan. Monessa kohdin hän viittaa myös viljelyyn. Tunnettu on vertaus kylväjästä, joka lähti kylvämään. Tai vertaus siitä, miten mies kylvi vehnää peltoonsa, mutta vihamies kylvi yöllä lustetta, rikkaviljaa.

 

Jeesus selittää kylväjävertaustaan sanomalla, että kylvettävä siemen on Jumalan sana. On tärkeää muistaa, että Jumalan sanassa on itsessään voima. ”Jumalan sana on elävä ja voimallinen” (Hebr. 4:12; 1. Piet. 1:23). Opetuslapsilleen Kristus on uskonut sanan kylvämisen tehtävän. Paavali sanoo tähän liittyen: ”Minä istutin, Apollos kasteli, mutta Jumala on antanut kasvun. Niin ei siis istuttaja ole mitään, eikä kastelijakaan, vaan Jumala, joka kasvun antaa” (1. Kor. 3:6). 

 

Jeesuksen kylväjävertauksessa kylväjä kylvi siementä tuhlailevasti erilaisiin maaperiin. Näin Jumala menettelee antaessaan julistaa evankeliumia kaikille ihmisille. Jumala on armossaan tuhlailevan rikas.

 

Kuten kylväjä joutuu kokemaan sen, että rikkaruohoa voi tulla paljonkin, samoin Jumalan sanan kylvön ohella esiintyy myös rikkaruohoa, ts. kiusaajan tekemää valheen ja harhan kylvöä. Se alkoi jo paratiisissa, jossa kiusaaja asetti Jumalan sanan epäilyksenalaiseksi, ja se jatkuu tämän maailmanajan loppuun asti.

 

Kiitos Jumalalle, että Hän on antanut meille sanansa! Pysykäämme sanassa, pitäkäämme siitä kiinni, tarkastelkaamme asioita sen valossa. ”Sanassas mua pidä, Jeesus, sit ei myrskyt lyö. Siinä säilyn, vaikka saapuu ahdistusten yö. Vaikka kuinka myrsky raivoo, sana suojaa mun. Eksymään se ei voi johtaa, onhan sana sun. Sanas säilyy, vaikka vaipuu taivaatkin ja maa. Suo mun sille kalliolle, Jeesus, rakentaa!”