PÄÄSIÄISSAARNA

Juha Muukkonen, pastori

 

 

 

Mutta viikon ensimmäisenä päivänä Maria Magdaleena meni varhain, kun vielä oli pimeä, haudalle ja näki kiven otetuksi pois haudan suulta. Niin hän riensi pois ja tuli Simon Pietarin luo ja sen toisen opetuslapsen luo, joka oli Jeesukselle rakas, ja sanoi heille: ”Ovat ottaneet Herran pois haudasta, emmekä tiedä, mihin ovat hänet panneet.” Niin Pietari ja se toinen opetuslapsi lähtivät ja menivät haudalle. Ja he juoksivat molemmat yhdessä; mutta se toinen opetuslapsi juoksi edellä, nopeammin kuin Pietari, ja saapui ensin haudalle. Ja kun hän kurkisti sisään, näki hän käärinliinat siellä; kuitenkaan hän ei mennyt sisälle. Niin Simon Pietarikin tuli hänen perässään ja meni sisälle hautaan ja näki käärinliinat siellä ja hikiliinan, joka oli ollut hänen päässään, ei pantuna yhteen käärinliinojen kanssa, vaan toiseen paikkaan erikseen kokoonkäärittynä. Silloin toinenkin opetuslapsi, joka ensimmäisenä oli tullut haudalle, meni sisään ja näki ja uskoi. Sillä he eivät vielä ymmärtäneet Raamattua, että hän oli kuolleista nouseva. Niin opetuslapset menivät takaisin kotiinsa (Joh. 20:1-10).

 


Mikä sai lukkojen taakse peloissaan kätkeytyneet Jeesuksen opetuslapset myöhemmin julistamaan rohkeasti Jumalan sanaa – mieluummin kuolemaan marttyyreina kuin kieltämään Herran? Vastaus on: Jeesuksen ruumiillinen ylösnousemus. Jeesuksen kolmivuotinen tiivis opetustyö kahdelletoista nuorelle miehelle ei ollut selvästikään vaikuttanut itsessään juuri mitään. Tiukan paikan tullen – oman aseman, terveyden ja jopa hengen ollessa vaarassa – nuo Jeesuksen hyvät ja taivaalliset opetukset valuivat kuulijoistaan kuin vesitilkka kuivaan ja kuumaan hiekkaan. Niin kauan kuin kristillisyytemme on vain tämän maailman sisäistä, vain tätä ajallista elämänaikaa koskevaa, ei meidänkään uskomme ole opetuslasten pelkuruutta kummempaa. Elämänkokemuksemme ja talonpoikaisjärkemme kehottavat tietyissä uhkaavissa tilanteissa väistymään, jopa piiloutumaan, olemaan hiljaa ja mukautumaan. Tästä elämästä selviää usein paljon helpommalla, jos ei pidä totuutta ja Jumalan sanaa itseisarvona ja luovuttamattomana. Tekemällä vähintäänkin pieniä lievennyksiä Jumalan sanan totuuteen selviää selvästi paremmassa yhteiskunnallisessa asemassa, pystyy ylläpitämään korkeampaa elintasoa, elämään kivuttomammin, helpommin ja mukavammin. Opetuslapset eivät kuitenkaan voineet ylösnousseen Jeesuksen kohdattuaan jatkaa tällaista vaivattomampaa elämää. Jeesuksen ruumiillinen ylösnousemus antaa varman ja vastaansanomattoman todisteen siitä, että ihmisen elämä ei pääty kuolemaan. Ihminen, Jumalan kaltaiseksi luotu, on ikuisuusolento. Tämä maanpäällinen elämä on vain mitättömän lyhyt hetki, pieni rahtunen, jonka aikana kuitenkin selviää se, missä ihminen ikuisuutensa elää. Vaihtoehtoja on täsmälleen ja ainoastaan kaksi: taivas tai helvetti. Toisessa paikassa on yhteys, ilo, elämä, nautinto, juhla ja ylistys – toisessa yksin oleminen, toivottomuus, kuolema, tuska, ahdistus ja valitus. Millään muulla asialla ihmisen elämässä ei ole mitään väliä, ei pienintäkään merkitystä, verrattuna siihen, kummassa paikassa hän ikuisuutensa viettää. Siksi sellainen ihminen, joka elää tätä elämää ilman ikuisuusnäkökulmaa, ottamatta huomioon ruumiin ylösnousemusta, on kaikkein surkuteltavin. Täysin riippumatta siitä, miten hyvän ja täyden tai jopa hurskaan näköistä hänen elämänsä ulospäin näyttäisi olevan. Kumpaan suuntaan sinä olet matkalla – taivaaseen vai kadotukseen? Oletko sinä kohdannut kuolleista ylösnousseen Jeesuksen? Uskotko Häneen, joka haluaa ohjata sinut omassa seurassaan ikuisen elämän tielle? Oletko sinä tunnustanut syntisi Jumalan edessä, hylännyt ne ristin juurelle ja saanut ne anteeksi? Tarkkana on suunnan suhteen oltava jokaisen, myös niiden, jotka kuvittelevat olevansa oikealla tiellä. ”Moni sanoo minulle sinä päivänä: ’Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?’ Ja silloin minä lausun heille julki: ’Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät’” (Matt. 7:22-23).Nuo ulkoisesti kristillistä uskoa tunnustaneet, jopa sitä voimallisesti eteenpäin ajaneet, jäävät taivaan ulkopuolelle siksi, että he ovat laittomuuden tekijöitä. Laittomuuden tekijä on sellainen, joka ei tunnusta Raamatun kieltämiä ja vääriksi ilmoittamia asioita synneiksi, joista on tehtävä parannusta. Laittomuuden tekijä alkaa viilata Herran käskyjä helpommin noudatettaviksi ja ihmisluonnolle hyväksyttävimmiksi. Tähän laittomuuden sudenkuoppaan vajotaan erityisesti kahdessa eri tilanteessa: Ensiksi siellä, missä kirkolle pyritään saamaan kääntymättömien ihmisten hyväksyntä. Tämä on erityisesti kansankirkkomme todellisuutta. Ja toiseksi lain kaventamiseen lähdetään siellä, missä ei tunnusteta ihmisen, myös uskovan, täydellistä turmeltuneisuutta ja mahdottomuutta omien ratkaisujensa ja tahtonsa perusteella tehdä mitään Jumalan edessä kelpaavaa hyvää. Koska laki on uskovallekin mahdoton toteuttaa ja rima liian korkealla, niin lain vaatimusta aletaankin madaltaa. Uskovan elämä saattaa inhimillisesti katsoen ja kokien olla surkeaa. Voit kärsiä sairauksista ja vammoista, niin ruumiillisista kuin henkisistäkin. Kipu ja ahdistus ovat ehkä sinulle jokapäiväistä leipää – unettomat yöt ja raskaat päivät. Kuolinpäiväsi saattaa olla arvaamattoman lähellä. Saatat olla monien ihmisten, työnantajasi ja oman perheväkesi, jopa puolisosi hylkäämä. Voit joutua ankarasti kamppailemaan, jotta raha riittäisi jokapäiväiseen elämään. Mutta jos tunnet ristillä riippuneen ja kuolleista ylösnousseen Jeesuksen omana Herranasi ja Vapahtajanasi, tunnet Raamatun Jeesuksen ja uskot Häneen, niin julistan sinut autuaaksi eli ikionnelliseksi! Olet miljardi kertaa miljardin verran onnellisempi ja rikkaampi kuin tämän maailman kaikki suurimmat sankarit, jotka eivät Jeesukseen usko. Sinulla on edessäsi enemmän menestystä, iloa ja elämän täyteyttä kuin mitä voit huikeimmallakaan mielikuvituksellasi esiin maalata. Vaikka saisit silmänräpäyksessä vapautuksen kaikista ahdingoistasi, mutta samalla joutuisit kieltämään vaikka pienessäkin kohtaa Raamatun elävän Sanan, Jeesuksen, niin älä vaihda osaasi. Älä myy esikoisosaasi keittolautasellisesta, niin kuin Eesau teki. Toisaalta saatat elää syntien riepottelemana. Kiusauksen hetkellä et jaksa katsoa Jeesukseen ja Hänen voittoonsa pahan vallasta, vaan annat lihallesi myöten ja teet lisää pahaa. Sinulle sanon: Jeesus näkee sinut, elämäsi ja sydämesi, ja Hänen edessään sinä saat kaiken anteeksi ilman ainuttakaan onnistunutta kilvoittelun ja hurskauden hetkeä. Tunnusta tilasi ja syntisi ja tule seurakunnan keskelle. Herran seurakunta on syntisten sairaala, sinne sinäkin kuulut. Ehtoollispöydässä saat ikuisen elämän ruokaa – sanasta ja uskovien yhteydestä saat itsesi ulkopuolelta tulevaa vahvistusta uuteen elämään. Herra tulee tekemään sinunkin kuoleman vallassa olevan ruumiisi uudeksi. Hän sen tekee seurakunnan keskellä sanansa ja sakramenttiensa kautta – et sinä omalla tahdollasi voi itseäsi parantaa, uudistaa tai eläväksi tehdä. Kunnia olkoon Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen, niin kuin alusta ollut on, nyt on ja aina, iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.