KRISTUS HERÄTETTY KUOLLEISTA – MAAILMA PÄÄSTETTY SYNNEISTÄ

Pääsiäissaarna

 

C. F. W. Walther, prof. USA (1811-1887)

 

Herra Jeesus, syntiemme taakan painamana Sinä vajosit kuoleman asuntoihin, mutta katso, kolmen päivän kuluttua Sinä, vapaana kaikesta syntivelasta, seppelöitynä ylistyksellä ja kunnialla, taas nousit kuolleista. Oi autuaallisia, ihania tekoja! Meidän puolestammehan Sinä taistelit; mehän siis myös olemme Sinussa voittaneet. Meidän siteillämmehän Sinut sidottiin; mepä siis nyt Sinussa vapaat olemme. Meidänhän häpeämme Sinä kannoit; me myös olemme Sinussa kirkastetut.

 

Oi, auta siis, että kunniallisen ja armorikkaan ylösnousemisesi juhla, jota näinä päivinä vietämme, meille kaikille olisi todellinen pääsiäisjuhla, ylösnousemisen juhla, elämän, vapauden, armon, anteeksiantamuksen, vanhurskauden ja ilon juhla, ja ettei kukaan meistä tänään lähtisi tästä kunniasi huoneesta, tuntematta, uskomatta sitä ja riemuitsematta siitä, että hänkin jo aikoja sitten Sinun kauttasi on todella sovitettu Jumalansa kanssa, ja että hänellekin jo Sinussa kaikki synnit ovat anteeksiannetut.

 

Oi, älä anna asian siihen jäädä, että me näinä päivinä ihmetellen hetkiseksi ihastumme siitä äärettömästä armosta, joka on Sinun kunniallisessa ylösnousemisessasi, vaan auta, että me kaikki omistaisimme Sinun ylösnousemisesi hedelmät lujassa, vakaassa ja horjumattomassa uskossa, ja niin myös rohkeasti Sinun voitollasi vastustaisimme syntiä, lakia, maailmaa, kuolemaa, perkelettä ja helvettiä sekä omaa sydäntämme  ja omaatuntoamme, kunnes meidän ei enää tarvitse uskoa Sinun ja meidän omaa voittoamme, vaan saamme sen silmillämme nähdä ja sitä täydellisesti nauttia taivaallisen Isäsi iankaikkisessa valtakunnassa. Amen.

 

 

Aine: Mark. 16:1—8

 

”Ja kun sapatti oli ohi, ostivat Maria Magdaleena ja Maria, Jaakobin äiti, ja Salome hyvänhajuisia yrttejä mennäkseen voitelemaan häntä. Ja viikon ensimmäisenä päivänä he tulivat haudalle ani varhain, auringon noustessa. Ja he sanoivat toisilleen: »Kuka meille vierittää kiven hautakammion ovelta?» Ja katsahtaessaan ylös he näkivät kiven poisvieritetyksi; se oli näet hyvin suuri. Ja mentyään hautakammion sisään he näkivät nuorukaisen istuvan oikealla puolella, puettuna pitkään, valkoiseen vaatteeseen; ja he peljästyivät kovin. Mutta hän sanoi heille: »Älkää olko peloissanne; te etsitte Jeesusta Nasaretilaista, joka oli ristiinnaulittu. Hän on noussut ylös; ei hän ole täällä. Katso, tässä on paikka, johon he hänet panivat. Mutta menkää ja sanokaa opetuslapsille ja Pietarille: 'Hän menee teidän edellänne Galileaan; siellä saatte hänet nähdä, niinkuin hän sanoi teille'.» Niin he tulivat ulos ja pakenivat haudalta, sillä heidät oli vallannut vavistus ja hämmästys, eivätkä sanoneet kenellekään mitään, sillä he pelkäsivät.”

 

Kristuksessa, ylösnousseessa, sydämellisesti rakastetut juhlavieraat!

 


Se päivä, jona Kristus kerran nousi ylös, on suurin ilonpäivä kaikkien niiden päivien joukossa, jotka maailmassa ovat koittaneet sen perustamisesta saakka. Jobin kirjassa Jumala sanoo, että hänen laskiessaan maan perustusta häntä keskenään kiittivät kaikki aamutähdet ja riemuitsivat kaikki Jumalan lapset – jolla epäilemättä tarkoitetaan kaikkien vastaluotujen enkelien piiriä. Mutta minkälaisetkohan riemulaulut kajasivatkaan läpi kaikkien taivaitten, kun hän, jota kaikki enkelit kumartavat, pimeyden ruhtinaan ja koko hänen joukkonsa voittajana oli noussut kuolleista, ja näin oli laskettu uuden, iankaikkisen luomakunnan perustus!

 

Tosin oli Jeesuksen Kristuksen syntymän päivä suuren ilon päivä koko maailmalle, niinkuin Herran enkeli, jonka tehtävänä oli Jeesuksen Kristuksen syntymisen ilmoittaminen, huudahti häntä kauhistuville paimenille: ”Älkää peljätkö; sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle!” Mutta Jeesuksen Kristuksen ylösnousemisen päivä on sanomattomasti suuremman ilon päivä. Olihan Jeesus Kristus syntymänsä päivänä vielä suuressa alhaisuudessa tallin seimessä kaikkien orjien orjana; mutta pääsiäispäivänä riisui hän orjanmuotonsa, riisui sen ikiajoiksi, ilmaisten nyt itsensä kaikkien Herrojen Herraksi ja kaikkien kuninkaiden kuninkaaksi. Hänen syntymänsä päivänä oli tuo pitkä ja jyrkkä kärsimystie Betlehemistä aina Golgatan ristille asti vielä hänen edessään; mutta pääsiäispäivänä hän nyt lopullisesti oli saavuttanut tällä tiellä päämäärän, jumalallisen kirkkauden. Syntymänsä päivänä Kristus vasta alkoi suuren raskaan työn koko langenneen ihmissuvun lunastamiseksi; mutta pääsiäispäivänä oli tämä ihana työ nyt ihanasti täytetty. Jos tuona pyhänä yönä maailmalle koittava armon aurinko olikin synkkiin pilviin verhottuna, niin loisti sitävastoin pääsiäisaurinko pilvien estämättä täydeltä terältä. Jos ensimmäinen jouluilo vielä olikin surunsekainen monien, Kristuksen syntymän yhteydessä esiintyneiden asianhaarojen tähden, ja siis vielä hillitty ilo, ei sitävastoin pääsiäisilolle mikään voinut rajoja panna; se oli iankaikkisen elämän häiriintymättömän ilon esikuva ja sen esimakua. Jos ilo muista Kristuksen töistä on kuin virta, joka huuhtelee ja kastaa tämän maailman kuivaa erämaata, on sitävastoin ilo hänen kunniallisesta ylösnousemisestaan kuin meri, joka peittää koko maailman ja nielee kaiken sen tuskan, meri, jonka yli kaareilee sen rauhan kaari, minkä Jumala on tehnyt ihmisten kanssa, ja jonka rannalla aukenee iankaikkisen ilon ja autuuden satama.

 

Ken saattaa viettää pääsiäistä tulematta iloa täyteen, ei sentähden ansaitse ihmisen saatikka sitten kristityn nimeä. Pääsiäispäivänä ei ole mitään tapausta joka ei herättäisi iloon, ei mitään syytä jonka tähden ei saisi iloita, ei ainoatakaan ihmistä joka sentähden ei voisi ja jonka ei tulisi iloita.

Sillä mikä on Kristuksen kuolleistaherättämisen merkitys? – Sallikaa minun tällä hetkellä se teille esittää, kun tämänpäiväisessä pääsiäisjulistuksessani käsittelen aihetta:

 

Kristuksen kunniallinen kuolleista herättäminen, koko syntisen suvun tosiasiallinen päästö synneistä

 

Ja tässä osoitan teille ensiksi, että se todellakin on päästö synneistä, ja

toiseksi, että jokaisen ihmisen, joka tahtoo tulla autuaaksi, tulee uskossa ottaa vastaan tämä yleinen synneistäpäästö ikään kuin se olisi hänellekin lausuttu.

 

I


Kristuksen kuolleista herättämisen laita on, rakkaani, peräti toinen kuin noiden muiden henkilöiden kuolleista herättämisien, joista pyhä Raamattu meille kertoo. Kristuksen kuolleista herättäminen ei ainoastaan aikaan ja luontoonsa katsoen seurannut hänen kärsimistään ja kuolemaansa, vaan se oli myöskin niin likeisessä yhteydessä sen tarkoituksen kanssa, että vain se, joka tämän yhteyden tuntee, voi tuntea Jeesuksen Kristuksen kuolleista herättämisen todellisen, suuren ja autuaallisen merkityksen, voiman ja hedelmän.

 

Mikä oli nyt ensinnäkin Jeesuksen Kristuksen kärsimisen ja kuoleman ihmeellinen merkitys? Se oli kahdenlainen: ensiksikin se, että Kristus kärsi ja kuoli synnin tähden, mutta ei oman syntinsä, vaan kaikkien ihmisten syntien tähden; ja toiseksi se, että ihmiset tosin olivat hänen kärsimisensä ja kuolemansa onnettomina aiheuttajina, mutta että Kristus Isän Jumalan itsensä ennakolta suunnitteleman neuvon ja aivoituksen mukaisesti annettiin väärien käsiin.

 

Jumalan Poika oli nimittäin tullut ihmiseksi lunastaakseen koko ihmissuvun, ja oli sen tähden antanut lukea omikseen kaikkien ihmisten kaikki synnit ikään kuin ne olisivat olleet hänen omiaan. Hänen kärsimisensä ja kuolemansa ei siis ollut mitään muuta kuin se verinen työ, jonka Isä Jumala oli hänen suoritettavakseen määrännyt, työ, jolla hän suoritti maksun kaikkien ihmisten syntivelasta: Hänen kärsimisensä ja kuolemansa oli se hirvittävä rangaistus minkä Isä Jumala ihmisten syntien tähden, jotka Kristus oli ottanut kantaakseen, häneltä vaati, ja jonka Kristus ihmisten sijasta niistä suoritti. Hänen sielunsa tuska Getsemanen kuolonkamppaukseen saakka, hänen häpeällinen vangitsemisensa ja sitomisensa, hänen ruoskimisensa, pilkkaamisensa ja sylkemisensä, hänen kruunaamisensa orjantappuralla, hänen ristiinnaulitsemisensa ja verenvuodatuksensa – kaikki tämä oli juuri sitä rangaistusta, jonka Isä Jumala koko maailman Kristuksen omiksi luettujen syntien tähden oli tuominnut hänen omikseen ja jotka Kristus nyt kantoi. Sen tähden oli myöskin Kaifaan ja Pilatuksen kautta tapahtunut Kristuksen kuolemaan tuomitseminen samalla hänen tuomitsemisensa sen kuoleman omaksi, jonka itse Isä Jumala jo paratiisissa oli määrännyt synnin palkaksi, ja hänen sen jälkeen todella seurannut kuolemansa ei ollut mitään muuta kuin sen jumalallisen tuomion täytäntöönpano, jolla hän oli tuomittu tähän viimeiseen ja korkeimpaan rangaistukseen, nimittäin heitettäväksi velkavankeuteen niiden miljoonien velallisten puolesta, joiden takaajaksi ja edustajaksi hän Isän Jumalan edessä oli tarjoutunut.

 

Mutta jos nyt tämä, minun rakkaani, oli Jeesuksen Kristuksen kärsimisen ja kuoleman ihmeellinen merkitys, mikä on siis tämän mukaisesti hänen kuolleista herättämisensä merkitys?

 

Oikein tämän oivaltaaksemme tulee meidän ajatella, ettei ainoastaan Kristus ole itseään herättänyt, vaan että pyhän Raamatun nimenomaisen todistuksen mukaan myöskin samalla Isä Jumala on herättänyt hänet kuolleista. Jo profeetta Jesaja oli ennustanut, että hän ei itse pakene pois vaan että hän ”otetaan pois” ”ahdistuksesta ja tuomiosta”; ja Pietari todistaa ensimmäisellä helluntaijuhlalla muun muassa: ”Jeesuksen, joka on luovutettu Jumalan ennenmäärätyn päätöksen ja edeltätietämyksen mukaisesti, hänet Jumala herätti, päästäen kuoleman kivuista.”

 


Mutta kun nyt näin Isä Jumala, siis juuri sama tuomari, joka oli tuominnut Kristuksen kuolemaan, myös jälleen on hänet herättänyt kuolleista, mitä tämä näin ollen merkitsee? – Mitä merkitsee se, että jossakussa velkajutussa tuomari jälleen päästää vangitun kansalaisen vapauteen? Sitä se merkitsee, että velkavaatimus on tyydytetty. Kristuksen kuolleista herättäminen ei niin muodoin ollut muuta kuin tosiasiallinen todistus, jonka Isä Jumala näin antoi hänelle taivaan ja maan, enkelien ja ihmisten edessä, todistus siitä, että hän nyt täydelleen oli täyttänyt kaikki iankaikkisen vanhurskauden vaatimukset, että Kristus oli nyt viimeiseen ropoon saakka maksanut sen velan, jonka hän oli sitoutunut suorittamaan, ja että Kristus nyt viimeistä lyöntiä myöten oli kärsinyt sen rangaistuksen, jonka Jumala oli määrännyt ihmisten synneistä; ja että siis Kristus nyt oli vapaa ja iäksi vapaaksi julistettu kaikesta omakseen ottamastaan velasta ja rangaistuksesta, sanalla sanoen että hän oli päästetty synnistä.

 

Mutta koska nyt Kristus oli kärsinyt, kuollut ja maksun suorittanut kaikkien ihmisten sijassa ja hyväksi, kuka siis oikeastaan Kristuksen persoonassa ja hänen kauttaan synnistä päästettiin silloin, kun hänet iankaikkinen tuomari näin vapauteen päästi? Siinä päästettiin – oi ihmeellistä, pohjattoman lohdullista totuutta! – kaikki ihmiset. Samoin kuin koko Israel sai voiton, kun Daavid voitokkaana oli suoriutunut taistelusta, johon hän oli käynyt koko Israelin puolesta, samoin voitti koko ihmiskunta, kun Kristus oli saanut voittokunnian taistellessaan koko ihmiskunnan puolesta syntiä, kuolemaa ja helvettiä vastaan. Samoin kuin velallinen tulee velastaan täysin vapaaksi kuitin kautta, jonka saa haltuunsa se joka velan suorittaa toisen puolesta, niin tuli koko ihmissukukin täysin vapaaksi syntivelastaan sen kuitin kautta, jonka Jumala antoi Kristukselle, herättäessään hänet kuolleista. Me emme erehdy kun teemme tämän johtopäätöksen; sen saatamme nähdä siitä, että itse Jumalan sana tekee tämän johtopäätöksen. Sillä näin kirjoittaa Paavali ensiksikin toisen Korinttolaiskirjeensä 5. luvussa: ”Me olemme tulleet tähän päätökseen: yksi on kuollut kaikkien edestä, siis myös kaikki ovat kuolleet” ja sitten Roomalaiskirjeensä 5. luvussa sama apostoli sanoo: ”Niin kuin siis yhden synnin kautta on kadotus tullut kaikkien ihmisten päälle, niin on myös yhden vanhurskauden kautta elämän vanhurskaus tullut kaikkien ihmisten päälle.” Huomatkaapa tästä: samoin kuin Kristuksen tuomitseminen on ollut kaikkien ihmisten tuomitseminen, Kristuksen kuolema ja vankilaan sulkeminen on ollut kaikkien ihmisten kuolema ja vankilaan sulkeminen, Kristuksen toimittama maksaminen on ollut kaikkien ihmisten maksaminen, samoin on nyt Kristuksen elämä kaikkien ihmisten elämä, Kristuksen vapaaksi julistaminen kaikkien ihmisten vapaaksi julistaminen, Kristuksen vanhurskauttaminen kaikkien ihmisten vanhurskauttaminen, Kristuksen synnistä päästäminen kaikkien ihmisten synnistä päästäminen.

 


Tämä oppi sisältää nyt tosin niin suuren, niin runsaan, niin yleisen ja niin ihmeellisen lohdutuksen, että se ei mitenkään näytä olevan totta. Ehkäpä moni meidänkin joukossamme ajattelee: Kuinka? Olisiko Jumala todellakin jo Kristuksessa päästänyt synneistä kaikki ihmiset, siis myöskin kaikki jumalattomat, kaikki paheiden orjat, kaikki epäuskoiset, kaikki pilkkaajat, kaikki rienaajat? Kuka tuota ottaa uskoakseen! – Ja asia on kuitenkin niin, rakkaani. Yhtä varmasti kuin Jumala niin on rakastanut maailmaa – miettikää tarkasti – jumalatonta maailmaa, että hän sille ei vain tahdo antaa, vaan jo on antanut ainosyntyisen Poikansa; yhtä varmasti kuin Kristus oli Jumalan Karitsa, joka ei tahdo kantaa, ei, vaan jo on kantanut, ei ainoastaan yhden maailman osan vaan koko maailman synnin; yhtä varmasti kuin Kristus ei vain tahdo tulla vain tämän tai tuon ihmisen Sovittajaksi, Vapahtajaksi ja Lunastajaksi, vaan jo on heidän, eikä vain heidän, vaan erotuksetta kaikkien ihmisten Sovittaja, Vapahtaja ja Lunastaja, kuten Paavali kirjoittaa: ”Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman kanssaan”, – yhtä varmaa on myöskin, että Isä Jumala herättäessään Jeesuksen Kristuksen kuolleista jo päästi kaikki ihmiset kaikista heidän synneistään.

 

Eikä tämä myöskään vain ole yksi niiden monenlaisten lohdullisten oppien joukossa tai rinnalla, joita Raamatussa on, vaan päinvastoin on se ainoa ja varsinainen lohdutuksen perustus joka missä tahansa Raamatun lohduttavassa opissa tavataan. Ottakaa tämä lohdutus pois Raamatusta, ja kaikki muutkin opit jäävät tyhjäksi kuoreksi, jossa ei ole lohdutusta. Ken ei tiedä, että Kristuksen kuolleista herättäminen jo oli kaikkien ihmisten päästö heidän synneistään, ei myöskään tiedä, minkä tähden Kristus saattoi jättää maailman antamalla seuraavan tehtävän: ”Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille; joka uskoo ja kastetaan, tulee autuaaksi”; hän ei nimittäin tiedä, mitä evankeliumi on eikä myöskään mitä yksityisen ihmisen synneistä päästäminen on. Sillä yksinomaan Kristuksen kuolleista herättäminen se vasta evankeliumin evankeliumiksi tekee, se on, todelliseksi ilosanomaksi, nimittäin siksi opiksi joka ei sano ihmiselle mitä töitä hänen on tekeminen, jotta hänen syntinsä anteeksiannettaisiin, vaan joka hänelle sanoo, että ne ovat jo hänelle Kristuksen persoonassa anteeksiannetut. Kristuksen kuolleista herättäminen se myöskin yksinomaan pyhän kasteen ja pyhän ehtoollisen armovälikappaleet tekee todellisiksi armovälikappaleiksi, nimittäin niiksi taivaallisiksi astioiksi joihin on sisällytettynä se synninpäästö, jonka Jumala Kristuksessa on julistanut, ja joilla se ihmisille tarjotaan, annetaan ja lahjoitetaan. Kristuksen kuolleista herättäminen se vielä lopuksi tekee sen synninpäästön, jonka toinen ihminen toiselle antaa, todelliseksi synninpäästöksi, nimittäin sen synninpäästön voimalliseksi toistamiseksi jonka Jumala jo 1800 vuotta sitten [Tämä saarna on pidetty v. 1873. Suomentajan huomautus.] koko syntiselle suvulle julisti.

 

Kristuksen kuolleista herättämiseen kätketty runsas lohdutus on niin muodoin suurempi kuin että sen saattaisi lausua kurja kieli, suurempi kuin että sen voisi kokonaan käsittää ihmissydän. Sitten kun Kristus on herätetty kuolleista, ei ainoakaan ihminen saa ajatella: Mitähän Jumala tekee, kun minä synteineni lähestyn häntä? Antaneekohan hän ne minulle anteeksi? Ei, näin et saa, ken lienetkään, epäillen sanoa; sillä Jumala on ne sinulle jo anteeksi antanut, anteeksi antanut jo 1800 vuotta sitten, kun hän Kristuksessa, hänet herättämällä heti synneistään päästi kaikki ne, joiden edestä Kristus oli käynyt katkeraan kuolemaan; yksi asia, joka sinun puolellasi on tapahtuva, jotta olisit myös tämän lahjan omistamisessa, tähän vielä tarvitaan, ja tämä yksi asia on – usko.

 

Ja tämä viekin minut sitten tämänpäiväisen pääsiäisjulistukseni jälkimmäiseen osaan, jossa minun nyt vielä toiseksi on teille osoitettava, että näin ollen jokaisen ihmisen, joka tahtoo autuaaksi tulla, on nyt uskossa otettava vastaan tuo 1800 vuotta sitten tosiasiallisesti julistettu yleinen synneistäpäästö ikään kuin se olisi hänellekin lausuttu.

 

 

II

 


Moni ajattelee: jos se oppi, että Jumala Jeesuksen Kristuksen kuolleista herättämisen kautta jo on synneistään päästänyt koko maailman, olisi tosi, niin seuraisi siitä, että koko maailma jo olisi syntiensä anteeksiantamuksen omistuksessa, ja että siis myöskin koko maailman täytyy tulla autuaaksi, sillä missä syntien anteeksiantamus on, siellähän on myös elämä ja autuus.

 

Mutta yhtä tosi kuin tämä viimeksi mainittu asia on, yhtä väärä on tuo tehty päätelmä. Jokaiseen vaikutukselliseen lahjoittamiseen kuuluu kaksi henkilöä, toinen joka lahjan antaa, ja toinen joka lahjan ottaa vastaan. Mitä auttaa jotakuta köyhää, jolle rikas jotakin lahjoittaa, jos hän häpeän tähden tahi väärässä nöyryydessä kieltäytyy vastaanottamasta tuota lahjaa? Mitä auttaa yksityistä kapinallista, ellei hän – ylpeydessään tahi uhmaillen – ota vastaan armahdusta, vaikka koko kapinallinen kaupunki on armahdettu? Mitä auttaa vangittua rikollista, jos hänet, kun hänelle julistetaan vapaus, ehkäpä ilman aihetta peläten, että hän sitten pannaan vielä kovempiin kahleisiin, ei tahdokaan jättää vankilaa, vaikka sen ovet hänelle avattiin? Mitä auttaa loukkaajaa, vaikka se, jota hän loukkasi, on leppynyt, mutta hän, yhä vihankaunaa kantaen, lykkää luotaan sovinnon käden? Mitä auttaa maailmaa se, että Kristus täydellä todella on sen Vapahtaja, kun se ei tahdo tietää mistään Vapahtajasta? Mitä auttaa maailmaa, että Kristus todellakin on sen lunastanut ja Jumalan kanssa sovittanut, kun se itsehurskaassa sokeudessaan tahtoo itse itsensä lunastaa ja sovittaa?

 

Sama on asia siihen yleiseen synninpäästöön nähden, jonka Jumala jo on julistanut koko maailmalle Kristuksen, sen takausmiehen ja sijaisen kuolleista herättämisen kautta. Mitä auttoi naisia, joista evankeliumimme kertoo, se, että Kristus jo oli kuolleista noussut ja kivi oli vieritetty pois haudan suulta, niin kauan kun eivät uskoneet? He kuitenkin jättivät tyhjän haudan, tuon suurimman ilon paikan, vavisten ja hämmästyneinä. Mitä auttoi opetuslapsia se, että Herra jo oli elävänä ilmestynyt naisille, niin kauan kun he pitivät näiden kertomusta satuna? Mitä auttoi Tuomasta se, että kaikki muut kymmenen opetuslasta hänelle huudahtivat: ”Me olemme nähneet Herran!”, kun hän ei tahtonut uskoa ennen kuin saisi nähdä hänet omin silmin ja käsillään häntä koetella? Niin, mitä auttoi Emmauksen opetuslapsia se, että Ylösnoussut jo vaelsi heidän vierellään ja heidän kanssaan, kun he vielä luulivat hänen olevan haudassa? – Katsokaahan, ei auta myöskään kurjaa maailmaa rahtuistakaan se, että Jumala jo todellakin on päästänyt sen synneistään, niin kauan kun se pysyy epäuskossaan. Ei tässäkään auta mitään, että armorikas antaja on saapuvilla suurine lahjoinensa, ellei myös ilmesty uskovaista vastaanottajaa. Tosin on Jumala jo lahjoittanut jokaiselle ihmiselle synnit anteeksi, mutta kenellekään ei hän tahdo tätä suurta hyvää pakolla tyrkyttää.

 

Oi, rakkaani, älkää siis te jättäkö asiaa siihen, että vain ihailette suurta pääsiäislahjaa ja ohimennen siitä iloitsette. Ei todellakaan teitä lainkaan hyödytä se, että te vain ylimalkaisesti uskotte, että Isä Jumala jo Kristuksessa, Ylösnousseessa, on koko maailman synneistä päästänyt, ellette anna viedä itseänne siihen uskoon, että myöskin teidät siinä mukana jo 1800 vuotta sitten synneistä päästettiin. Jokaisen on sydämestään oppiminen sanomaan: Minäkin olen päästetty, minunkin syntini ovat anteeksiannetut, minutkin Jumala on julistanut vapaaksi kaikista veloistani! Noista pienistä sanoista ”minä” ja ”minun” ja ”minut” tässä on kysymys. Perkelekin sen tietää ja uskoo, että Kristus on lunastanut maailman, mutta hän ei voi eikä tahdo uskoa, että hän itse on lunastettu; sen tähden ei hänellä mitään lunastusta ole. Samoin on sinunkin uskosi turha, vaikka et tahtoisikaan kieltää, että Ylösnoussut tosin on haudastaan tuonut anteeksiantamuksen uskottomille opetuslapsilleen, jopa kieltäjälle Pietarillekin, niin, koko maailmalle, ellet uskossa siihen lisää: – ja, Jumalan kiitos, minullekin!

 


Ja, rakkaani, vielä enemmän. Ei ainoastaan jokaisen yksityisen ihmisen, jos mieli autuaaksi tulla, ole uskon kautta omistaminen tämä yleinen synninpäästö jonka Jumala jo kaikille ihmisille on julistanut, vaan tämä ei myös voi tapahtua minkään muun kautta kuin uskon yksinään. Lukekaa koko pääsiäiskertomus, ja te saatte havaita, että Kristus, Ylösnoussut, ei ole sanallakaan rangaissut mitään opetuslastensa syntejä, vaikka ne olivat suuret ja raskaat, ei liioin Pietarin kieltämistä eikä muiden opetuslasten kurjaa pakenemista; yhtä hän kaikissa rankaisi – heidän epäuskoaan; että näet naiset eivät uskoneet enkeleitä, että apostolit eivät uskoneet naisia, että Tuomas ei uskonut apostoleita, ja että Emmauksen opetuslapset eivät uskoneet profeettoja. Tällainen mieli on Kristuksella vielä tänä päivänä.

 

Jos sinä, oi ihminen, tähän asti Pietarin tavoin tai vielä pahemmin kuin Pietari oletkin kieltänyt Kristuksen, ehkä koko elämäsi ajan jumalattomuudessa, kukaties aivan julkisena pilkkapuheisena uskonnonhäpäisijänä, niin älä autuaaksi tullaksesi ryhdy itseäsi paremmaksi tekemään ja sitten uskomaan; ei, käänny pois epäuskon tieltä, kadu kieltämistäsi ja usko sinuakin koskeva synninpäästö Jumalan sydämessä – ja sinä olet autettu, niin totta kuin Jumala on Kristuksen kuolleista herättänyt. Näin tehdessäsi seuraa paremmaksi tulemisesi itsestään. Tai rakas kuulija, ellet ole tosin noin törkeästi rikkonut, mutta kuitenkin tähän asti, kun oli kyseessä Kristukseen pitäytyminen ja häntä sanoin ja töin tunnustaminen, olet pelkurimaisesti pakoon lähtenyt, vetänyt yhtä köyttä maailman kanssa – vaikka tosin et ulkonaisesti, mutta kuitenkin sisäisesti – ja turhamaisen sydämesi kiinnittänyt tämän maailman turhamaisiin asioihin, oi, älä ajattele että sinun nyt ensin on jotakin tehtävä, vaikuttaaksesi Jumalan sydämeen, niin että hän antaisi uskottomuutesi anteeksi, vaan kadu uskottomuuttasi ja usko, usko, että se synninpäästö jonka Jumala jo lähes kaksituhatta vuotta sitten lausui koko maailmalle ja myöskin sinulle, vielä tänäänkin on voimassa, vielä tänäänkin on voimallinen (sillä Jumala on uskollinen, eikä kadu lahjojaan ja kutsumustaan), eikä Jumala sinuun nähden tule valhettelijaksi, – ja synneistäsi vapaana sinä lähdet tästä Jumalan huoneesta.

 


Mutta vielä, rakkaani, yksi asia! Tosin on Jumalan lausuma synninpäästö kaikkina aikoina voimassa ja voimallisena, ja pysyy voimassa ja voimallisena, viimeiseen päivään saakka; mutta kaikki synninpäästö on olemassa, ei tulevaa, vaan tätä elämää varten, ei iankaikkisuutta, vaan aikaa varten, ei taivasta, vaan maata varten; kuten Kristus nimenomaan sanoo: ”Kaikki mitä te päästätte maan päällä, on oleva päästetty taivaassa.” Oi, älköön siis yksikään ajatelko: Koska Jumala on minut jo koko maailman kanssa Kristuksessa synneistä päästänyt, niin onhan minulla aina avoinna tämä turvapaikka, eipä siis ole kiirettä uskomaan, voinhan minä milloin hyvänsä uskoa ja siten tulla autuaaksi. Oi, älkää autuutenne tähden mitenkään näin ajatelko! Varmaahan on että teidän tulee kuolla, mutta tietämätöntä on, missä, miten ja milloin kuolette; ja jos kuolette uskottomuuden tilassa, olette ajattelemattomuudessanne iäksi menettäneet synneistäpäästönne, olette repineet rikki täällä teille turhaan esitetyn velkanne kuittauksen, pyyhkineet siitä nimenne pois ja kirjoittaneet sen uudelleen Jumalan velkaluetteloon; sillä silloin on armon aika kulunut loppuun ja anteeksiantamuksen aika päättynyt. Mutta toisessa elämässä on ainoastaan niillä ihmisillä armollinen tuomari, joille taivaanvaltakunnan avaimet jo täällä maan päällä ovat taivaan avanneet. Siis tänään, tänään, kun kuulette Jumalan äänen, älkää paaduttako sydämiänne! Tänään vaipukaa Tuomaan kanssa Vapahtajanne eteen ja sanokaa: ”Minun Herrani ja minun Jumalani!” Tänään omistakaa uskossa Jumalan Kristuksessa teillekin julistama päästö synneistä! Tänään tarttukaa siihen sovinnon käteen, jonka taivaallinen Isä teillekin taas on ojentanut!

 

Niinpä olen siis, rakkaani, pääsiäissanomani täysin julistanut enkä teiltä pidättänyt mitään kaikesta siitä lohdutuksesta, joka on kätkettynä Kristuksen ylösnousemiseen. Minä olen teille osoittanut, kuinka koko maailma Kristuksen kuolleista herättämisen jälkeen on täynnä sulaa päästöä synnistä: evankeliumi on synninpäästöä, kaste on synninpäästöä, Pyhä Ateria on synninpäästöä ja jokainen lohdutuslause, jokainen siunaava sana, jokainen kristityn suusta lähtevä onnentoivotus on synninpäästöä.

 

Oi, älköön siis keskuudessamme olko yhtään ainoata sielua joka epäuskossa hylkää tämän minun sanomani, vaan ottakaatte te kaikki se uskossa vastaan; silloin saatte myös kaikki nähdä Jumalan kunnian, teidän sydämenne täytetään todellisella ilolla, ja kun te tämän pääsiäissanoman varassa kuolette, ei teidän kuolemanne ole mikään kuolema, vaan ovi iankaikkiseen elämään ja autuuteen. Amen.

 

Hämeenlinna 1924

Suom. A. E. Koskenniemi