PÄÄKIRJOITUS * HANNU LEHTONEN

 

Evankeliumien pääsiäiskertomukset puhuvat asioista, jotka näissä teksteissä mainitut ihmiset näkivät omin silmin ja kuulivat omin korvin. Kivi oli todella vieritetty pois. Hauta oli todella tyhjä, enkelit todella ilmestyivät naisille ja puhuivat heille, ja ennen kaikkea ylösnoussut Jeesus todella ilmestyi opetuslapsilleen ja osoitti ylösnousemuksensa todelliseksi, kun hän puhui heille ja söi heidän kanssaan ja kaikin tavoin osoitti, että hän todella oli noussut kuolleista.

 

Kristillinen usko perustuu tosiasioihin. Johanneksen evankeliumin lopussa sanotaan nimenomaan: ”Tämä on se opetuslapsi, joka todistaa näistä ja on nämä kirjoittanut; ja me tiedämme, että hänen todistuksensa on tosi” (Joh. 21:24).

 

Kristikunnan piirissä on ollut ja on tänäkin päivänä henkilöitä, jopa kirkon opettajia, jotka sanovat, ettei heidän uskolleen merkitse mitään se, nousiko Jeesus ruumiillisesti ylös vai ei. Eräs sananjulistaja, joka omana aikanaan kohtasi samaa, sanoo hyvin osuvasti tähän liittyen: ”Onko niin sinunkin uskosi laita. Niin, sellainen näyttää olevan Ruotsin arkkipiispankin usko. Niin että kyllä sinulla hyvää seuraa on. Mutta etköhän vähän hätkähdä, kun kuulet, ettei Paavali tule siihen seuraan ja hän rohkenee sanoa, ettei kukaan sen ajan uskovista tule siihen seuraan.” Tällä hän viittaa mm. apostoli Paavalin sanaan korinttolaisille: ”Mutta jos Kristus ei ole noussut kuolleista, turha on silloin meidän saarnamme, turha myös teidän uskonne” (1. Kor. 15:14). Paavali vakuuttaa, että Kristuksen ruumiillinen ylösnousemus on niin perustavan tärkeä asia, että jos sitä ei olekaan tapahtunut, on evankeliumin saarna ja usko täysin turhaa ja perusteetonta. Siinä tapauksessa olisi syytä viipymättä sulkea kaikki kirkot ja rukoushuoneet.

 

Kristuksen ylösnousemus on tosiasia. Mutta ei se ole meidän järkemme punnittavissa olevaa. Kristuksen ylösnousemus on ihme, joka rikkoo ne lainalaisuudet, joiden alla me elämme. Järjellä ei voi käsittää, miten Kristus saattoi nousta kuolleista, miten hänen kuollut ruumiinsa virkosi ja nousi katoamattomana, elävänä ja terveenä. Tämä on uskottava sen nojalla, mitä Raamattu meille todistaa. Ja Raamattu vyöryttää meille sekä todisteita että monta todistajaa, jotka yhtäpitävästi todistavat, että Jeesus nousi kuolleista, että hän voitti kuolemallaan kuoleman. Erityisesti Raamatussa korostetaan apostolien asemaa Jeesuksen ylösnousemuksen todistajina. Meillä on apostolien todistus Kristuksen ylösnousemisesta UT:ssa luettavanamme ja kuultavanamme tänäkin päivänä. Apostoli Pietari vakuuttaa, että he ovat silminnäkijätodistajia: ”Sillä me emme seuranneet viekkaasti sommiteltuja taruja tehdessämme teille tiettäväksi Herramme Jeesuksen Kristuksen voimaa ja tulemusta, vaan me olimme omin silmin nähneet hänen valtasuuruutensa (2. Piet. 1:16).