”PANKAA POIS VALHE”

F. G. Hedberg

 

”Pankaa pois valhe ja puhukaa totta. Jos vihastutte, älkää syntiä tehkö. Älkää antako auringon laskea vihanne yli.”

 

Näemme tästä, että valhe mainitaan ensimmäisenä vanhan ihmisen hyljättävistä teoista. Eikä ihmekään; sillä valhe on vanhan käärmeen ominainen sikiö ja kaiken synnin alku. Valheen kautta saatettiin esivanhempamme lankeamaan, valheen kautta viettelee vihollinen vieläkin koko maailman. Mutta Kristuksen omien tulee noudattaa totuutta ja välttää valhetta. Pankaa sen tähden pois valhe ja puhukaa totta, ku­kin lähimmäisensä kanssa, sillä me olemme toinen toisemme jäseniä, kehottaa apostoli. Maail­ma on vallan täynnä valhetta ja kavaluutta, ja jokainen ihminen on luonnostaan valehtelija. Ja kuka voi luetellakaan, kuinka valhe ja petos vallitsee kaikessa ihmisten seurustelussa. Moni kohtelee toista ystävän muodolla, makein kielin, ja sydämessä on kuitenkin pelkkää valhetta ja petosta. Niin kuin on kirjoitettu: ”Heidän kurkkunsa on avoin hauta, kielel­lään he pettävät, kyykäärmeen myrkkyä on heidän huultensa alla” (Room. 3:13). ”Heidän suussaan ei ole luotettavaa sanaa” (Ps. 5:10). Joka on kokenut maailmaa, se tietää nämäkin Raamatun todis­tukset täydeksi todeksi.

 

”Jos vihastutte, älkää syntiä tehkö” (v. 26). Pahaa, syntistä menoa tulee kyllä vihata, niin myös nuhdella ja rangaista syntiä, mikä viimeksi mainittu on erittäin esivallan, opettajien, vanhempien ja kaikkien niiden velvollisuus, jotka ovat isän ja äidin asemassa. Sillä leväperäinen hallitus turmelee pian kansan, ja kurituksen puute pilaa lapsen. Mutta apostoli lisää yhteisesti kaikille: ”Älkää syntiä tehkö.” Tämä sana panee rajan kaikelle tarpeellisellekin vihastumiselle syntiä nuhdel­taessa ja rangaistaessa. ”Silla miehen viha ei tee sitä, mikä on oikein Jumalan edessä” (Jaak. 1:20). Sen tähden tulee esimer­kiksi kristillisen isän, kun hänen täytyy kurittaa lastaan, hillitä vihaansa, ettei tekisi syntiä, se on, ettei liiallisella ankaruudella joko ärsyttäisi lastaan vihaan (Ef. 6:4) taikka pelättäisi sitä araksi (Kol. 3:21). Ja kun valitettavasti yhteiselämässä ihmisten kesken helposti nousee kiivastus ja äkillinen suuttumus luon­tomme turmeluksen tähden, niin on kristittyjen ainakin muistet­tava tämä varoitus: ”Älkää antako auringon las­kea vihanne yli.” Jumalan lasten tulee aina pian leppyä eikä kantaa päivääkään vihaa povessansa. Sillä jokainen, joka vihaa veljeänsä, on murhaaja (1 Joh.3:15).

 

Ollos, Jeesus armias,

Sydäntemme valtias!

Vanha Aadam kuoleta

Armos suuren voimalla.

 

F. G. Hedberg, Elämän sanoja, s. 307. Helsinki 1935.