TOTEUTUNUT ENNUSTUS

Gustaf Adolf Danell

 

Kun Ruotsin kirkon kirkolliskokous vuonna 1958 päätti avata pappisviran naisille, tuolloinen kirkolliskokousedustaja, pastori Gustaf Adolf Danell käytti tätä ratkaisua edeltävässä keskustelussa merkittävän puheenvuoron, jossa hän otti selkeän kielteisen kannan ko. asiaan. Hän myös hyvin selvänäköisesti ennakoi, millaiseen tilanteeseen joudutaan, jos tälle tielle lähdetään. Ohessa otteita puheesta, jonka hän itse julkaisi kolmekymmentä vuotta myöhemmin.

Ei ole vaikea ennustaa tulevaisuutta kirkossamme tässä suhteessa. Muutamien vuosien kuluttua on vain yhdenlaisia piispoja: sellaisia, jotka tahtovat vihkiä naisia. Muunlaisia ei nimitetä. Näin tapahtuu jo Tanskassa. Mitä tämä pitää sisällään? Niille papeille, jotka katsovat tämän uuden järjestyksen olevan ristiriidassa Jumalan oman sanan kanssa, sanotaan, että he voivat tehdä työtä hyvällä omallatunnolla sellaisessa kirkossa edellyttäen, ettei heitä pakoteta välittömään yhteistyöhön naispappien kanssa.

 

Uskotaanko nyt todellakin, että asia on näin yksinkertainen? Eikö ymmärretä, että jo naispappien olemassaolo tässä kirkossa, niin, jo sitä koskeva kirkolliskokouspäätös, loukkaa väistämättä kaikkien niiden pappien ja maallikoiden omientuntoja, jotka hyvin perustein katsovat tämän sotivan Jumalan sanaa vastaan? Miten uskotaan, että sellaisten olosuhteiden vallitessa voidaan todella aikaansaada hengen yhteys rauhan yhdyssiteen välityksellä? Eikö ymmärretä, että tässä on kyse yhteen sovittamattomista vastakohdista? Tässä on esillä kaksi erilaista raamattunäkemystä, jotka sulkevat toisensa pois ja joita ei voida yhdistää toistensa kanssa?

 

Mutta jos tämä uudistus kuitenkin ajetaan läpi, mitä sitten tapahtuu? Silloin on se hajaannus, joka nyt jo on olemassa kirkossa, tullut vielä selvemmäksi. Me, jotka olemme vakuutettuja, että sellainen uudistus sotii Jumalan selvää sanaa vastaan, emme nimittäin voi emmekä saa tyytyä siihen. Me emme voi emmekä saa sietää sellaista uudistusta kirkossamme. Me tarkoitamme, että kirkko on tällöin luopunut Herran käskystä ja siten Herrasta itsestään. Me emme voi katsoa sellaisten piispojen, jotka vihkivät naisia papeiksi tai julistavat olevansa siihen halukkaita, olevan oikeita paimenia ja opettajia.

 

Niin mutta – sanotaan – eikö meidän tule säilyttää ulkonainen yhteys hinnalla millä tahansa? On olemassa asia, joka on ulkonaisen, organisatorisen yhteyden yläpuolella, ja se on totuus, puhdas oppi, väärentämätön ja typistämätön evankeliumi.

 

Sikäli kuin voin nähdä, on olemassa kolme mahdollisuutta. Ensimmäinen – se, jota naispappeuden kannattajat toivovat ja johon meitä on monesti houkuteltu – on se, että me ainakin vähitellen hyväksymme sen ja rauhoitumme. Tämä merkitsisi minun käsitykseni mukaan sitä, että kirkko kokonaisuudessaan luopuu Jumalan sanasta ainoana perustuksenaan. Sillä ei ole sitten enää Raamattua ja ainoastaan Raamattua ohjenuoranaan, miten paljon hyvänsä tietyt teologit yrittävätkin tämän osoittaa. Se olisi minun mielestäni onnettomin seuraus, joka täytyy välttää hinnalla millä tahansa. Toinen mahdollisuus on se, että me, jotka katsomme tämän olevan vastoin Jumalan sanaa, pysymme kirkossa, mutta protestoivana tunnustusrintamana. Se ei tule olemaan miellyttävää kummallekaan osapuolelle. Sellaisten olosuhteiden vallitessa työrauhan kanssa tulee vaikeuksia. Pelkään, että tämä tila olisi vain siirtymävaihe kolmanteen vaiheeseen, nimittäin kirkon hajoamiseen. En toivo sitä, mutta pelkään, että tästä tulee viimeinen keino, jos ei pysähdytä.

 

Me olemme tilanteessa, joka monin tavoin muistuttaa uskonpuhdistusaikaa. Joukko, joka rakentaa Jumalan sanan varaan ilman jossia ja muttia ja kysymysmerkkejä, on nykyään koko lailla yksin varsin vahvaa ja määrätietoista, joskin myös monin kohdin sympaattista valtiovaltaa vastaan, valtiopäiviä vastaan, hallitusta vastaan, lähes yksituumaisia päivälehtiä vastaan – – sekä kirkolliskokouksen enemmistöä vastaan, jonka ei ilman muuta voida sanoa edustavan koko kirkkokansaa, ja yhä useampia piispojamme vastaan. Meillä ei ole mitään muuta, mihin nojautua kuin Jumalan puhdas, väärentämätön ja typistämätön sana. Meidän tilanteemme on samanlainen kuin uskonpuhdistajilla kerran oli. Se ei näytä hääviltä, mutta olemme kuitenkin täynnä rohkeutta ja luottamusta, sillä me tiedämme, että meidän puolellamme on vahvin voima, nimittäin Jumalan oma sana. Kirkolliskokous ei voi muuttaa Jumalan sanaa. Se pysyy voimassa iankaikkisesti.

 

Nya Väktaren 1988. Käännös: Hannu Lehtonen.