LUKIJOILTA:

 

Naiset ja pappeus

Teologian tohtori Kari Kuula katsoo (Länsi-Suomi 15.9.), ettei naispappeuden vastustukselle ole teologisia perusteita, koska nuoren ja innokkaan kristinuskon aikaan varsinaisista papeista ei puhuttu vaan Pyhän Hengen
koettiin toimivan kaikkien kristittyjen kautta.


Myös Luther opetti, että kaikki kristityt – sekä miehet että naiset – ovat Kristuksen pappeja, joilla on valta saarnata Jumalan Sanaa, nuhdella synnistä ja julistaa syntejään katuvalle synninpäästö, mutta Luther
huomauttaa Jumalan säätäneen seurakunnan julkisen opetusviran miehille. Kuula sanoo, että kirkossa siirryttiin miesjohtajuuteen ympäröivän yhteiskunnan vaikutuksesta, vaikka alkukirkon seurakunnissa oli
naisjohtajiakin. Näkemyksensä tueksi Kuula viittaa Ilmestyskirjassa mainittuun naishenkilöön mutta jättää kertomatta, mitä tästä sanotaan: ”Ja Tyatiran seurakunnan enkelille kirjoita... minulla on vähän sinua vastaan, että sallit sen vaimon Jesabelin, joka itsensä profeetaksi sanoo, opettavan ja minun palvelijoitani viettelevän, salavuoteudessa makaavan ja epäjumalan uhria syövän” (Ilm. 2:18,20).


Kuula toteaa, että Johanneksen evankeliumissa naiset ovat merkittäviä keskustelijoita, jotka käsittelevät Jeesuksen kanssa syvällisiä kysymyksiä. Evankeliumi kuvaa tosiaan, miten Jeesuksen keskustelukumppaneiksi kelpasivat hyljeksitytkin naiset. Naiset olivat niin ikään ylösnousemuksen ensimmäisiä todistajia, mutta apostoleiksi Jeesus kutsui Johanneksen evankeliuminkin mukaan vain miehiä.

Apostoli Paavali käsittelee aihetta monessa kirjeessään ja sanoo Herran käskyksi, ettei naisten sovi toimia seurakunnissa opettajina. Luther mainitsee Pyhän Hengen säätävän näin Paavalin suun kautta. Kuula sanoo, että kirkon käytäntöön ottama miespappeus johtui mukautumisesta ympäröivään yhteiskuntaan, mutta eikö asia ole päinvastoin: Kuulan puolustama virkakäsitys johtuu kirkon mukautumisesta ympäröivään
yhteiskuntaan.

Kristuksen kirkon opetuksen ja käytännön perustana on kirkon Herran käsky
eikä yleinen mielipide.

Juha-Lassi Tast
Rauma