KIRKON  VIRKA

 

Kun on kysymys kirkon virasta, pitää kirkon seurata Raamattua. Virka ei ole mitään sellaista,  minkä ihmiset ovat keksineet, vaan sen on Jumala järjestänyt. Paavali kirjoittaa 1 Kor. 12:28:ssa, että Jumala on seurakunnassaan asettanut jotkut apostoleiksi, jotkut profeetoiksi, jotkut opettajiksi jne.

 

Efeson seurakunnan vanhimmille Paavali sanoo mm. että Pyhä Henki on asettanut heidät Jumalan seurakunnan johtajiksi ja paimeniksi (Apt. 20:28). Apostolit pitivät huolta, että seurakunnat saivat paimenia, mistä Paavalin tervehdys Tiitukselle todistaa (Tiit. 1:5). Mutta ei kuka hyvänsä ole sovelias viranhaltijaksi. Siksi myös Paavali sanoo työtoverilleen Timoteukselle, ettei hän saa liian nopeasti ”panna käsiään jonkun päälle” (1 Tim. 5:22).

 

Kysymykseen naisesta ja pappisvirasta täytyy vastata raamatullisen materiaalin huolellisen tutkimisen pohjalta. On otettava huomioon melko laaja materiaali lähtien luomiskertomuksen näköaloista koskien miestä ja naista aina siihen, mikä oli Jeesuksen suhde naiseen ja virkaan sekä apostoleitten asettaminen ja evankeliumin soveltaminen, kun on kysymys miehestä ja naisesta, virasta ja armolahjoista, yhtäläisyydestä ja erilaisuudesta jne. Seuraavassa teen selkoa piispa Bo Giertzin näkemyksestä asiassa.

 

Giertz pysähtyy pohtimaan sitä,  mitä Paavalin useimmin lainatut kohdat tosiasiallisesti merkitsevät. Paavali opettaa vedoten Herran käskyyn ja apostoliseen auktoriteettiinsa, että naista ei ole kutsuttu ottamaan mitään opetusvirkaa seurakunnassa. Herran käskyyn viitataan tunnettuna 1. Kor. 14:ssa.

 

Se auktoriteetti, joka Paavalilla on apostolina, on 1. Tim. 2:12: n sanamuodon takana. Nämä molemmat kohdat käsittelevät jumalanpalvelusta. Kun 1. Tim. 2:12 käyttää sanaa didaskein, niin sillä on erityismerkitys (olla seurakunnan opettaja ja Jumalan toimeksiannosta julistaa Hänen sanaansa).

 

Tätä kohtaa väärinkäytetään, jos vedetään se johtopäätös, että nainen ei saisi olla opettajana pyhäkoulussa, nuorisonohjaajana tai jotakin muuta, joka ilmeisesti ei vastaa seurakunnassa sitä tehtävää, jota Uusi testamentti tarkoittaa sanoilla didaskalos tai didaskein. Klassinen esimerkki siitä, että alkuseurakunnan naiset opettivat Jumalan sanaa muissa yhteyksissä kuin yhteisessä jumalanpalveluksessa, on Priscilla (Ap. t. 18:26).

Myös 1. Kor. 14:34s tarkoittaa sellaista kieltoa, ettei nainen saa yhteisessä jumalanpalveluksessa puhua Jumalan sanaa. Koko luvussa on kyse toimimisesta jumalanpalveluksessa. Kaikkia niitä asiayhteydessään ratkaisevia sanoja ( ”vaieta”, ”puhua”, ”seurakunta”) on Paavali käyttänyt välittömästi aiemmin samassa luvussa (j. 27-30) ja on aivan ilmeistä, että tuo kaikki koskee oikeutta nousta ja puhua Jumalan nimissä seurakunnan jumalanpalveluksessa.

 

Giertz on päätynyt siihen, että kaikki tämä tuodaan esille Uudessa testamentissa, ei järjestyskysymyksenä, vaan lain käskyjen ja Kristuksen tahdon välttämättömänä seurauksena perustuen Jumalan jo luomisessa tekemään järjestykseen, joka toteutuu Kristuksessa.

 

On silmiinpistävää, minkä huolenpidon Paavali omistaa näkökantansa perustelemiselle. Yhtä silmiinpistävää on, ettei hän kuten monissa muissa paikoissa tässä viittaa vain vallitsevaan tapaan ja ulkonaiseen sopivaisuuteen, vaan todellakin koettaa antaa teologisen perustelun lähtien Jumalan sanasta, joka oli alkuseurakunnalle kiistaton auktoriteetti.

 

Vedottuaan Vanhaan testamenttiin (laki 1. Kor. 14:34:ssä, luominen ja syntiinlankeemuskertomus 1. Tim. 2:13s:ssä), vetoaa Paavali korkeimpaan auktoriteettiin, jonka alkuseurakunta tunsi, nimittäin Herran omaan käskyyn.

 

Ja lisäksi tulee sitä paitsi Hengen todistus. Paavali uskaltaa sanoa, että jos joku ajattelee olevansa hengellinen, jonka kautta Pyhä Henki puhuu, niin täytyy hänen myös huomata, että tämä todellakin on Herran käsky.

Tässä siis tuodaan esiin kaikki varhaisen kristillisyyden korkeimmat auktoriteetit: se, mikä on kirjoitettu, Jeesuksen sanat ja Hengen todistus. Näiden auktoriteettien kanssa ei piispa Giertz tahtonut olla ristiriidassa. Siksi hän myös piti kiinni raamatullisesta virkakäsityksestä.

 

Roger Pettersson

teol. maist.

Larsmo

 

Käännös: Ahti Iivonen