PÄÄKIRJOITUS * HANNU LEHTONEN

 

Viimeaikainen keskustelu eräistä kirkollisista asioista on tuonut esiin jälleen sen, että erimielisyyksien pohjalla on Raamattu-kysymys. Useissa puheenvuoroissa tämä on suoraan lausuttukin. On kysymys Raamatun olemuksesta ja arvovallasta.

 

Uskonpuhdistuksen aikana oli polttavana kysymyksenä Raamatun ja kirkon välinen suhde. Paavin kirkko ei kieltänyt Raamatun arvovaltaa, mutta se väitti, että Raamatun arvovalta perustuu kirkkoon. Luther mainitsee esimerkkinä paavilaisten todistelun: Kirkko on hyväksynyt ainoastaan neljä evankeliumia, siis niitä on ainoastaan neljä; jos se olisi hyväksynyt useampia, niitä olisi useampia. Luther vertaa pyhää Raamattua kuningattareen ja sanoo: ”Tämän kuningattaren tulee pysyä vallassa; kaikkien pitää häntä totella ja hänen valtaansa alistua. Meidän pitää olla – ei sen mestareita, ei sen tuomareita eikä määrääjiä – vaan sen yksinkertaisia todistajia, oppilaita ja tunnustajia: olkoon sitten kysymys paavista tahi Lutherista tahi Augustinuksesta tahi Paavalista tahi taivaan enkeleistä, eikä kirkossa saa esittää eikä kuunnella muuta oppia kuin Jumalan puhdasta sanaa – muussa tapauksessa olkoot niin opettajat kuin kuulijatkin kirottuja.”

 

Kirkko ei saa asettautua Raamatun yläpuolelle, ei myöskään ihmisjärki. Järki on sinänsä kallisarvoinen lahja, mutta syntiinlankeemuksen seurauksena se on pimeä hengellisissä asioissa. ”Luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan Hengen on.” Tästä syystä luterilaiset opettajat tekevät eron järjen kahden käytön välillä. Oikeaa käyttöä on järjen käyttäminen palvelijana. Turmiollista väärää käyttöä sen sijaan on, jos järki asettuu Jumalan sanan yläpuolelle sen määrääjäksi. Apostoli Paavali sanoo: ”Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle” (2. Kor. 10:5)   

 

Sekä kirkon että järjen asettautuminen Raamatun mestariksi merkitsee ihmisauktoriteetin asettamista Jumalan auktoriteetin sijaan. Sokea usko kirkon arvovaltaan voi johtaa siihen surkuhupaisaan kehään, josta Luther kertoo tapauksen: ”Eräs viisas tohtori kysyi kerran eräältä yksinkertaiselta hiilenpolttajalta Prahan kaupungissa: Hyvä mies, mihin sinä oikein uskot? Hiilenpolttaja vastasi: Uskon siihen, mitä kirkko uskoo. Tohtori hämmästyen kysyi: Mitä kirkko sitten uskoo? Ja siihen oli hiilenpolttajalla vastauksena: Samaa, mitä minäkin uskon.” Ihminen on erehtyväinen. Jumalan sana ei ole. Huomattava on myös Kristuksen lupaus: ”Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani; ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi (Joh. 8:31-32).