PÄÄKIRJOITUS * HANNU LEHTONEN

 

Viime aikoina sai paljon julkisuutta se, mitä Valkealan seurakunnassa on tapahtunut. Tämän seurakunnan kirkkoherra kieltäytyy palvelemasta alttarilla yhdessä naispappien kanssa. Kirkkoherran kanta on aiheuttanut erilaisia reaktioita seurakunnassa. Näistä asioista uutisoitiin hyvin näkyvästi, jopa televisiossa, mitä seurasi vilkas mielipiteiden vaihto lehtien pääkirjoituksia myöten.

 

Virinnyt keskustelu on tuonut pintaan monia asioita. Keskustelua seuratessa huomaa jälleen sen, että kyseessä on ennen kaikkea Raamattu-kysymys. Vastakkain eivät ole kaksi eri tulkintaa Jumalan sanasta vaan Jumalan sana ja sitä vastustava ideologia, joka esiintyy tasa-arvon nimissä.

 

Käytetyissä puheenvuoroissa on viitattu siihen, että pappi on seurakunnan palvelija ja hänen täytyy seurata seurakunnan oikeana pitämää Raamatun tulkintaa. Pappi onkin seurakunnan palvelija mutta myös Kristuksen palvelija, ja Kristus on sekä seurakunnan että papin Herra. Papin tulee noudattaa Herran tahtoa, joka on ilmoitettu Herran sanassa eli Raamatussa. Seurakunnan oikeana pitämä Raamatun tulkinta on ennen kaikkea luettavissa tunnustuskirjoissa, ja niihin papit sitoutuvat pappisvihkimyksessään.

 

Pappi ei ole yksityishenkilö virassaan. Hänet on siihen kutsuttu ja valtuutettu sitä hoitamaan. Valkealassa seurakunta valitsi suurella ääntenenemmistöllä Petri Hiltusen kirkkoherrakseen. Sikäli kuin tiedän Hiltunen myös ilmoitti kysyttäessä kantansa naispappeuteen ja sen, miten hän tulee menettelemään.

 

Käydyssä keskustelussa on tullut esille kirkolliskokouksen ponsi vuodelta 1986. Kun kirkolliskokous hyväksyi naispappeuden, se samalla hyväksyi ponnen. Tämän ponnen tarkoituksena on taata se, ettei naispappeutta vastustavia kirkon viranhaltijoita ja jäseniä voida pakottaa toimimaan vastoin vakaumustaan. Ponnen olemassaolo viestittää myös siitä jakautumisesta, joka on tosiasia kirkossa.

 

Valkealan seurakunnan tapahtumia koskevassa televisiouutisoinnissa pisti silmään se, ettei kirkkoherraa ja muita asianosaisia haastateltu. Miksi? Kirkkoherra Hiltunen käytti hiljattain Kotimaassa puheenvuoron. Siinä on herätyshuudon tunto: ”Nyt olisi jo jokaisen veljen ja sisaren korkea aika avata silmänsä sille tilanteelle, missä me Suomessa elämme. Asetelma on tässäkin keskustelussa tullut selvääkin selvemmäksi. Toisella puolen on maallistunut yhteiskunta humanistisine ideologioineen, maallistunut media sensaationnälkäisine toimittajineen, suuri joukko kirkon uskosta ja elämästä vieraantuneita kansalaisia sekä kirkon liberaalit ja salonkikelpoisuutta vaalivat tahot. Toisella puolen taas on joukko Kristuksen pieniä lampaita, jotka tahtovat kuulla Hänen ääntään ja noudattaa Hänen tahtoaan. Toki on niitäkin, jotka koettavat tasapainoilla välimaastossa; vielä.”