BO GIERTZIN OPPI RAAMATUSTA TEOKSESSA USKON ABC

Hannu Lehtonen, pastori, Soini

 

Ruotsalaisen edesmenneen piispa Bo Giertzin kirjoja on julkaistu maassamme paljon. Giertzin useimmat kirjat ovat Raamatun selitystä. Mikä on Giertzin oppi Raamatusta? On väitetty, että hänen oppinsa on hyvin yhdistettävissä Pieperin yms. opetukseen. Arvioin asiaa ohessa tutkimalla, mitä hän opettaa teoksessaan Uskon ABC, joka on eräänlainen kansanomainen uskonopin kokonaisesitys. 

 

"PELASTUSHISTORIALLINEN RAAMATTUKÄSITYS"

 

Neljä käsitystä Raamatusta

 

Giertzin mukaan voidaan erottaa neljä erilaista Raamattu-käsitystä:

1) Historiallinen raamattukäsitys I:

(Raamattu on syntynyt samalla tavalla kuin muutkin kirjat. Se sisältää ihmisten ajatuksia Jumalasta.

2) Historiallinen raamattukäsitys II: Jumala on ilmoittanut itsensä historiassa. Raamattu sisältää todistuksen tästä ilmoituksesta. Raamatussa voi olla virheitä.

3) Luterilaisen puhdasoppisuuden käsitys, jonka Giertz samaistaa läheisesti fundamentalismin kanssa. Sanainspiraatio-oppi: Raamattu on erehtymätön myös historiallisissa ja luonnontieteellisissä yksityiskohdissa.

4) "Pelastushistoriallinen raamattukäsitys": Jumala on antanut Raamatussa sanoman pelastuksesta

 

Mitä "pelastushistoriallinen raamattukäsitys" sisältää?

 

Raamatun inspiraatio: Inspiraatio ei johdu sanelusta

 

Giertz kirjoittaa: "On olemassa vielä neljäskin käsitys. Sen mukaan Raamatun sana on inspiroitua. Tämä ei johdu kirjoittaessa tapahtuneesta sanelusta, jonka ansiosta me olisimme saaneet tekstin, joka on erehtymätön myös niissä yksityiskohdissa, joilla ei ole tekemistä Jumalan ja hänen valmistamansa pelastuksen kanssa. Sen sijaan inspiraaatio on sitä, että Jumala on antanut meille ... sanoman pelastuksesta" (Uskon ABC 1974,26; allev. HL).

 

Giertz sanoo em. kohdassa kaksi asiaa: on olemassa Raamatun inspiraatio, mutta tämä inspiraatio ei johdu (Pyhän Hengen) sanelusta. Tämä on oikein sanottu, jos tarkoitetaan ns. mekaanista inspiraatiota, mutta väärin, jos siten hylätään sanainspiraatio ts., se että Jumala on antanut Raamatun sisällön sanasta sanaan Raamatun kirjoittajien kautta.

 

Valitettavasti Giertz näyttää sisällyttävän "saneluun" molemmat, koska hän selittää Raamatun synnyn seuraavasti: "Jumala on ohjannut koko sitä pitkää historiaa, jonka kuluessa Raamatun kirjat ovat muodostuneet" (Uskon ABC 1974,26) sekä koska hän hylkää Raamatun erehtymättömyyden. Verratkaamme tätä siihen, mitä professori Heikki Räisänen, Suomen viime vuosikymmenien ajan tunnetuin raamattukriitikko, sanoo teoksessaan Miten ymmärrän Raamattua oikein (1981,99): "Jos inspiraatio edellyttää erehtymättömyyttä ja ristiriidattomuutta, käsitteestä on rehellisyyden nimessä mahdotonta pitää kiinni. Sen sijaan inspiraation käsite voi olla käyttökelpoinen, jos sitä tulkitaan väljemmin ja dynaamisemmin. Tällaista kantaa edustaa Barr. Hänen mielestään on mahdollista puhua jopa sanainspiraatiosta, kunhan siihen ei kytketä erehtymättömyyden ajatusta. Raamatun teksteille oikeutta tekevä inspiraatio-oppi ei painota pyhien kirjoitusten kirjoittamista, vaan tradition muovautumista Israelissa ja alkukirkossa. Jos inspiraatiosta puhutaan, inspiraation täytyy kattaa koko dynaaminen tradition muodostumis- ja muovautumisprosessi kaikkine inhimillisine piirteineen".  (alleviivaukset HL). Barrin ja Giertzin kanta näyttäisi tämän perusteella olevan hyvinkin läheistä sukua toisilleen.

 

Mitä inspiraatio tarkoittaa Giertzillä?

 

Giertz lausuu: "Raamattu on muodostunut sellaiseksi kuin Jumala on sen tahtonut olevan" (Uskon ABC 1974,27). "Jumala on antanut näiden sanojen saada juuri tällaisen muodon sanoakseen siten jotakin, mikä siitä sanottaessa tai kirjoitettaessa voitiin ymmärtää vain osittain" (Uskon ABC 1974,28). "Jumala on ohjannut sitä tapahtumasarjaa, jonka kautta kirjoitukset ovat saaneet sen muodon, jossa ne nyt meille puhuvat" (Uskon ABC 1974,28). Edellä esitettyä käsitystä voi sanoa sanainspiraatioksi vain lainausmerkeissä: Jumala on ohjannut Raamatun muotoutumisen sanojen tarkkuudella.

 

Toisaalta Giertz kuitenkin sanoo: "Raamatun sana on inspiroitua. Tämä ei johdu kirjoittaessa tapahtuneesta sanelusta, jonka ansiosta me olisimme saaneet tekstin, joka on erehtymätön myös niissä yksityiskohdissa, joilla ei ole tekemistä Jumalan ja hänen valmistamansa pelastuksen kanssa. Sen sijaan inspiraaatio on sitä, että Jumala on antanut meille ... sanoman pelastuksesta". (sama lainaus edellä). Giertzin käsitys on tosiasiallisesti asia-inspiraatio, joka pukeutuu "sanainspiraation" muotoon. Raamatun sanoma on pelastus Kristuksessa ja tässä sanomassaan Raamattu on erehtymätön.

 

"Kaikessa tässä Jumala on ollut Henkensä kautta vaikuttamassa niillä monilla eri tavoilla, joilla Hän voi vaikuttaa ihmisiin ja maailman tapahtumiin. Näin Raamattu on saanut sen muodon, joka sillä tulisi olla..." (Uskon ABC 1974,26; lih. HL). Tässä periaatteellisesti tärkeässä lauseessa Raamatun erityinen inspiraatio tosiasiallisesti tulee kielletyksi: "niillä monilla eri tavoilla" tarkoittaa, että Raamatun synnyssä ei voida puhua mistään erityisestä inspiraatiosta. Merkittävää on myös, että Giertz puhuu tässäkin Raamatun "muodosta", ei sisällöstä!

 

Raamattu ei ole erehtymätön

 

Giertzin mukaan esim. historialliset ja luonnontieteelliset yksityiskohdat ovat Raamatun kehystä, johon voi sisältyä myös virheitä. Näin Giertz irrottautuu siitä opista, että Raamattu on erehtymätön.

 

Oppi Raamatusta ja Raamatun tarkoitus

 

Giertzillä Raamatun suuri pääasia, pelastus Kristuksessa, ja oppi Raamatun erehtymättömyydestä (inspiraation seurauksena) joutuvat ristiriitaan. Pitäytyminen Raamatun täydelliseen erehtymättömyyteen johtaa hänen mukaansa vaaraan lukea Raamattua biologian tai maantieteen oppikirjana. Puhuessaan Raamatun olemuksesta Giertz siirtyy nopeasti Raamatun tarkoitukseen ja mielestäni sekoittaa nämä kaksi keskenään. Tämän selityksenä on se, että Giertz tosiasiallisesti käsittää Raamatun inspiraation asia-inspiraatioksi, mutta ei sana-inspiraatioksi.

 

MITEN GIERTZIN RAAMATTU-OPPI NÄKYY USKONOPIN OPETUKSESSA?

 

Luominen

 

Luomiskertomuksessa olennaista on sen sanoma

 

Puhuessaan luomisesta Giertz lausuu: "Tämä ei merkitse sitä, että luomiskertomus olisi vain jokin vanha taru, joka kertoisi meille vain, 'kuinka siihen aikaan ajateltiin'. Päinvastoin: Tähän kehykseen Jumala on sijoittanut sen sanoman, joka on hänen sekä lakia että evankeliumia sisältävä Sanansa, hänen sanomansa siitä, mitä hän tahtoo meidän tietävän maailman synnystä ja omasta luomisestamme ..." (Uskon ABC 1974,49; allev. HL). Luomiskertomus sanallisena esityksenä on "kehys", josta löytyy sen "sanoma". Tämä on asia-inspiraation sovellutus.

 

Edelleen hän sanoo: "Kristittyinä me voimme nähdä tässä todisteen siitä, ettei Jumala ole tahtonut puhua meille siitä, mitä aikaisemmin olemme nimittäneet sanoman kehyksiksi, ts. historiallisia ja tieteellisiä yksityiskohtia koskevista enemmän tai vähemmän satunnaisista maininnoista" (Uskon ABC 1974,48; allev. HL). Tätä vasten on mielenkiintoista lukea, mitä täysin liberaali Raamatun tutkija kirjoittaa: "Kriittinen tutkija on täysin samaa mieltä jonkun Erlandssonin kanssa siitä, että luomiskertomuksen luomispäivät tarkoittavat kirjaimellisesti tavallisia päiviä ja vedenpaisumus koko maailman peittänyttä tulvaa". (Heikki Räisänen, Miten ymmärrän Raamattua oikein 1981,108).

 

Kehitysoppi

 

"Kun tieteen tutkimustulosten valossa näyttää yhä todennäköisemmältä, että on tapahtunut kehitystä elämänmuodosta toiseen, niin kristityn ei ole välttämätöntä käydä sitä kiistämään". (Uskon ABC 1974,50; allev. HL). "Muodostuivatko nämä lajit täysilukuisina ja -muotoisina kerralla - kuten ennen uskottiin - vai perintötekijöissä tapahtuneen muutosten sarjan kautta - kuten nykyisin pidetään todennäköisenä - sitä voidaan pitää uskon kannalta yhdentekevänä. Epäuskon vastakohta on taas siinä kristityn vakaumuksessa, että koko tämän kehityksen takana on Jumalan ajatus ja Jumalan tahto". (Uskon ABC 1974,51; allev. HL). Ja edelleen ihmisen luomisesta hän lausuu: "Tässäkään ei ole ratkaisevaa merkitystä sillä, onko olemassa ero ulkonaisen ihmisen ja muiden, aikaisempien elämänmuotojen välillä. Siinä tapauksessa on jossakin kehityksen kulun aikana ...tapahtunut se ratkaiseva rajanylitys, jonka jälkeen ensimmäiset ihmiset kykenivät tuntemaan Jumalan ja olemaan tietoisia vastuusta hänen edessään. Mutta tällainen on pelkkää arvailua. (Uskon ABC 1974,52; allev. HL)

 

Syntiinlankeemus

 

Syntiinlankeemuksen selittämisen vertauskuvallisesti Giertz hyväksyy: "Monet meistä ovat vakuuttuneita siitä, että syntinlankeemuskertomus todella tahtoo sanoa, että juuri niin tapahtui konkreettisessa tilanteessa ensimmäisille ihmisille. Myös ne, jotka tahtovat antaa kertomukselle vertauskuvallisemman sisällön, löytävät siitä saman totuuden, nimittäin että pahuus on saanut pysyvän otteen ihmisluonnosta". (Uskon ABC 1974,56-57; allev. HL). Sanoma on ainoa tärkeä ja siksi tapahtuman historiallisuus ei ole ratkaiseva Giertzille, koska se on jälleen vain "kehys" (ks. edellä: kehys-sanoma).