EVANKELIUMI

SCHMALKALDENIN OPINKOHTIEN MUKAAN

Aki Finnilä, Kokkola

 

Johdannoksi


Evankeliumi on varmasti yksi tärkeimmistä aiheista vanhurskauttamisopin jälkeen. Nämä opinkohdat  liittyvät hyvin tiukasti toisiinsa. Evankeliumi tuo meille sen Kristuksen vanhurskauden, jonka hän uhrikuolemallaan hankki Golgatan keskimmäisellä ristillä Pilatuksen aikana.

Jumala herätti Kristuksen kuolleista vakuudeksi siitä, että sovitus oli riittävä ja täydellinen. Evankeliumin kautta tulemme osalliseksi lunastuksesta. Lopullisesti se toteutuu silloin, kun pääsemme perille ihanaan ja täydelliseen Jumalan valtakuntaan. Paavali täsmentää juuri tätä asiaa 1. Korinttolaiskirjeen 6:14 seuraavasti: "Jumala, joka herätti kuolleista Herran, on herättävä meidätkin voimallansa".

Nyt tutkimme evankeliumia, joka tuo Kristuksen ansion meille henkilökohtaisesti, Schmalkaldenin opinkohtien mukaan. Varsinaisen otsikon, Evankeliumi, alla ei ole kovinkaan paljon tai yksityiskohtaisesti käsitelty evankeliumia ja sen sisältöä, mutta Luther on ilmaissut asian kuitenkin riittävästi. Toisaalta hän tuo jatkuvasti esille oikean evankeliumin vastakohtana roomalaiskatolisuuden ja paavin väärinkäytöksiin. Harhahan kumotaan parhaiten, kun totuus asetetaan sen rinnalle.

Mistä sitten liikkeelle?

Luther lähtee liikkeelle siitä, että hän rajaa tarkoin ne asiat, joiden varaan evankeliumi on sidottu. Martin Chemnitz mainitsee Loci Theologicissa:

·  Evankeliumi on luonteeltaan objektiivinen

·  Objektiivinen sovitus ei ole oppia laista

·  Määritelmä (evankeliumi), johon se pitää tarkasti rajata, on puhdas oppi, joka perustuu ja sitoutuu pyhiin Kirjoituksiin.

·  Evankeliumi tulee olla erotettuna laista

·  Evankeliumin tulee paljastaa vanhurskautus yksin uskon kautta Jumalan edessä. Eli usko nojautuu ja kiinnittyy Kristuksen vanhurskauteen ja iankaikkiseen pelastukseen. Tämä on opetus, josta meidän täytyy etsiä sovitusta ja anteeksiantamusta synneistämme.

·  Lisäksi on erittäin tärkeää olla huolellinen ja virheettömästi määritellä evankeliumin mukaiset rajat kristillisessä uskossa. Esimerkiksi Paavali osoitti kunnioitusta juutalaisille siitä, että he kunnioittivat ja etsivät vanhurskautta, mutta koska he etsivät sitä laista eikä evankeliumista, he epäonnistuivat siinä. He loukkaantuivat evankeliumiin ja kaatuivat sokeuteensa (Room. 10:2-3; 11:17).

Yllä esitetyt asiat ovat mielestäni erittäin tärkeitä, koska evankeliumihan ei voi olla ilman totuutta. On määriteltävä tarkasti, mikä on tämä hyvä sanoma ja mihin tämän sanoman myötä lahjana saatu usko sidotaan. Kristikunnassa on kaikkina aikoina ollut harhoja ja harhaopettajia, jotka eivät ole sitoutuneet pyhiin Kirjoituksiin ja luotettaviin opettajiin. Tästä johtuvaa kamppailua kävi jo apostoli Paavalikin, ehkä selvimpänä on hänen evankeliumin puolustuksensa Galatalaiskirjeessä. Vastaavasti toisessa Korinttolaiskirjeessä näkyvät seuraamukset, joita väärät opettajat toivat tullessaan. Näitä asioita käsitellään myös Schmalkaldenin opinkohtien ensimmäisessä osassa.

 

EVANKELIUMIN PERUSTEET

Schmalkaldenin opinkohdat lähtee liikkeelle kolminaisuusopista. Luther toteaa: "Näistä opinkohdista ei ole kiistaa eikä riitaa, molemmin puolin me tunnustaudumme niihin. Siksi niitä ei nyt ole tarpeen käsitellä laajemmin." Toisessa osassa mennään hieman syvemmälle ja määritellään evankeliumin perusta otsikon "JEESUKSEN KRISTUKSEN VIRKA JA TEHTÄVÄ: MEIDÄN LUNASTUKSEMME" alla seuraavasti:

"Ensimmäinen eli pääopinkohta: Jeesus Kristus, meidän Jumalamme ja Herramme, on "kuollut meidän syntimme tähden ja noussut kuolleista meidän vanhurskautemme tähden" (Room. 4:25). Hän yksin on "Jumalan Karitsa, joka kantaa maailman synnin" (Joh. 1:29). "Jumala on pannut kaikkien meidän syntimme hänen kannettavikseen" (Jes. 53:6). "Kaikki he ovat syntisiä, mutta tulevat ilman omaa ansiota vanhurskaiksi hänen armostaan, kun Jeesus Kristus on heidät verellään lunastanut" (Room. 3:23-25).

Tämä on otettava uskoen vastaan, mikään teko, laki tai ansio ei tee siitä osalliseksi. Siksi on selvää ja varmaa, että yksin tämä usko tekee meistä vanhurskaita, niin kuin pyhä Paavali sanoo (Room. 3:28): "Niin päätämme siis, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta, ilman lain tekoja." "Hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen" (Room. 3:26).

Tästä opinkohdasta ei voi yhtään väistyä tai antaa periksi, vaikka taivas, maa ja kaikki muu katoavainen sortuisivat. Sillä "ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman", sanoo pyhä Pietari (Ap. t. 4:12). "Ja hänen haavainsa kautta me olemme parannetut" (Jes. 53:5). Tähän opinkohtaan perustuu koko oppimme ja elämämme, jolla me vastustamme paavia, Perkelettä ja maailmaa. Tästä meidän siis on oltava täysin varmoja, ilman mitään epäilystä. Muutoin on kaikki menetetty, ja paavi, Perkele ja kaikki vastustajamme ovat oikeassa ja voittavat meidät."

Heti tämän jälkeen osoitetaan paavikirkon vääristymät, jotka Luther kumoaa juuri esillä ollutta määritelmää hyväksikäyttäen. Näin osoitetaan, mikä menee vikaan vastustajilla ja mikä juuri tekee heistä evankeliumin vastustajia.

Luther osoittaa mihin tuo poikkeaminen on roomalaiskatolisuudessa johtanut. Hän aloittaa räikeimmästä harhasta ja etenee kumoten ne säädökset, jotka eivät ole evankeliumin mukaisia. Näitä ovat: messu-uhri, pyhien avuksihuutaminen, kapitulisäätiöt ja luostarit ja Paavius (TK s.259-266).

 

Oppi vapaasta tahdosta tuhoaa evankeliumin

Jumalan sana opettaa, kaikki pahat teot ovat perisynnin seurausta. Perisynti on niin syvällä, että sitä ei järki ymmärrä vaan se on uskottava (Ps. 51:7; 2 Moos. 33:20; 1 Moos. 3:6ss.). Juuri tässä on syy, miksi skolastikot ja muut menevät harhaan. Heidän opetuksensa mukaan Aadamin lankeemuksen jälkeen ihmisellä on vielä muka luontaisia kykyjä tehdä hyvää ja olla tekemättä pahaa ja päinvastoin. Vieläpä ihminen muka kykenisi pitämään Jumalan käskyt ja rakastamaan lähimmäistä niin kuin itseään.

He ajattelevat, että heillä on Jumalan käskyn vaatima rakkaus Jumalaan, vaikka he tosiasiassa rikkovat ensimmäisen käskyn tekemällä vastoin sanan ilmoitusta Jumalasta sellaisen, millainen hän ei ole. Näin siis paavi joukkoineen tekee Jumalasta epäjumalan. Samoin toimivat myös ne arminiolaiset, joilla on synergistinen soteriologia (= ihmisen ja Jumalan yhteistyö pelastuksen asiassa) ja joilla ei perustana ole yksin uskon kautta tapahtuva vanhurskauttaminen. He katsovat, että ihmisellä olisi luonnostaan jonkinlaisia kykyjä vaikuttaa omaan pelastumiseensa vapaalla tahdon ratkaisulla. Tällöin pelastumisemme on epävarmalla pohjalla, koska se lepää heikoimman lenkin, syvälle syntiin vajonneen ihmisen, varassa.

Se, joka on tullut lain kautta tuntemaan syntisyytensä, ymmärtää uskon kautta lankeemuksen luonteen. Se, joka on ollut ahdistunut ja saanut lohdutuksen ja armahduksen evankeliumin vapauttavasta sanomasta, ei kuvittele, että hän itsessään mitenkään olisi kyennyt asioitaan ratkaisemaan.

Evankeliumiin uskova on Jumalan vaikutuksesta kääntynyt evankeliumiin uskovaksi. Ihminen ei siis tee parannusta tai käänny omilla kyvyillään Jumalan puoleen ikään kuin oma luonnollinen usko olisi se, millä voidaan omistaa evankeliumi, vaan päinvastoin ihminen kokee kääntymyksen Jumalan työskentelyn tuloksena. Jumala siis käyttää tässä asiassa lakia ja evankeliumia.

 

Evankeliumi on neuvo ja apu syntiä vastaan

 

Tunnustuskirjoissa lausutaan evankeliumista:

 

“Otamme nyt uudestaan puheeksi evankeliumin, joka antaa neuvon ja avun syntiä vastaan monella eri tavalla, sillä Jumala on armossaan tuhlailevan rikas: Ensiksikin evankeliumi vaikuttaa suullisena sanana, kun koko maailmaan julistetaan syntien anteeksiantamus; tämä on evankeliumin varsinainen virka. Toiseksi se vaikuttaa kasteena. Kolmanneksi pyhänä alttarin sakramenttina. Neljänneksi avainten valtana sekä myös veljien keskinäisessä keskustelussa ja rohkaisussa: ‘Missä kaksi on kokoontunut..’” (Matt. 18:20).

 

 

1. Evankeliumin luonne:

a) Neuvo ja apu syntiä vastaan

 

Evankeliumi on luonteelta Jumalan lupaus, kuten Luther mainitsee. Evankeliumin ja lain päämäärä on sisällöllisesti sama, eli iankaikkinen elämä, mutta luonteeltaan ne eroavat siinä mielessä, että evankeliumi antaa myös neuvon ja avun syntiä vastaan uskon kautta ilman lain vaatimuksia.

Laki taas lupaa iankaikkisen elämän vain niille, jotka pystyvät lain täyttämään. Juuri tällaista problematiikkaa käsittelee Paavali Roomalaiskirjeen luvuissa 3-4. Hän ottaa esimerkiksi kantaisä Aabrahamin, joka luettiin uskosta vanhurskaaksi ympärileikkaamattomana. Hän viittaa myös Daavidiin: "Mutta töitä tekevälle ei lueta palkkaa armosta, vaan ansiosta, mutta joka ei töitä tee, vaan uskoo häneen, joka vanhurskauttaa jumalattoman, sille luetaan hänen uskonsa vanhurskaudeksi; niinkuin myös Daavid ylistää autuaaksi sitä ihmistä, jolle Jumala lukee vanhurskauden ilman tekoja: ‘Autuaat ne, joiden rikokset ovat anteeksi annetut ja joiden synnit ovat peitetyt! Autuas se mies, jolle Herra ei lue syntiä!’” (Room. 4:4-8).

Evankeliumi lupaa palkan sulasta armosta ja laki lupaa palkan ansiosta. Mutta tätä ansiota ei voida saavuttaa, koska kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla (Room. 2:12; 3:23; 5:12).

Evankeliumi onkin luonteeltaan täysin erilainen kuin laki. Evankeliumi lupaa Kristuksen ansion, taivaalliset ihanat lahjat, jotka hän on hankkinut uskoville autuudeksi ilman ehtoja. Se tarjoaa uskon ja tuo sen lahjana. Se, joka laista kääntyy evankeliumiin uskovaksi Jumalan voimasta, on Jumalan lahjana saanut parannuksen elämäksi, kuten Ap. t. 11:18 mainitsee. Siis usko ja parannus ovat lahjoja, jotka ulkonaisten armonvälikappaleiden kautta on meille lahjoitettu, ne eivät ole missään nimessä ihmisen luontaisia ominaisuuksia.

 

b) Mitä evankeliumi on? 

 

Ensin hän käsittelee lain tehtävää, jonka kautta Jumala syöksee ja ahdistaa ihmiset kadotustuomion alle. Tämä on siis lain virka, Jumalan salama, joka ei lupaa mitään, vaan vaatii kaiken vaatimusten täytäntöön panon ihmisiltä. Se on: täydellistä rakkautta ja täydellisiä mielenliikkeitä eli sitä, mitä ei kenelläkään ihmisellä luonnostaan ole.

Sitten huomio käännetään evankeliumiin s. 268: "Tätä lain virkaa hoidettuaan Uusi testamentti heti julistaa evankeliumin lohdullisen armonlupauksen, joka on uskossa otettava vastaan. Niinpä Kristus sanoo (Mark. 1:15): ‘Kääntykää ja uskokaa evankeliumi’, se merkitsee: Muuttukaa, toimikaa toisin ja uskokaa minun lupaukseni. Myös Johannesta, joka tuli ennen Kristusta, sanotaan kääntymyksen saarnaajaksi, mutta syntien anteeksiantamusta varten. Se merkitsee: hänen oli määrä nuhdella kaikkia ja tehdä heistä syntisiä, jotta he tietäisivät mitä olivat Jumalan edessä, jotta he tajuaisivat olevansa kadotettuja ihmisiä ja jotta heistä sitten tulisi (Luuk. 1:17) ‘Herralle valmistettuja’ eli valmiita saamaan armon, odottamaan häneltä syntien anteeksiantamusta ja ottamaan sen vastaan. Samoin sanoo Kristus itse (Luuk. 24:27): ‘Minun nimessäni on saarnattava koko maailmassa kääntymystä ja syntien anteeksiantamusta’. Mutta missä laki hoitaa edellä kuvattua virkaansa yksinään, niin että evankeliumi ei tule sen lisäksi, siinä on läsnä kuolema ja helvetti, ja ihminen joutuu epätoivoon niin kuin Saul ja Juudas. Pyhä Paavalikin sanoo, että laki surmaa synnin avulla. (Room. 7:10) Evankeliumi taas antaa lohtua ja anteeksiantoa, ei vain yhdellä tavalla, vaan sanan ja sakramenttien kautta ja niin edelleen, kuten kohta saamme kuulla. Täytyyhän synnin hirvittävän vankeuden vastapainona Jumalan tykönä olla ‘runsas lunastus’, kuten psalmi 129 (Ps. 130:8) sanoo”.

Tämä kohta osoittaa sen, miten ihminen asetetaan ikään kuin kahden vuoren, siunauksen ja kirouksen vuoren, väliin, joista Mooses muistutti jäähyväispuheissaan erämaassa vaeltavalle kansalleen (5 Moos.11:29). Näiden vuorien, Garissimin ja Eebalin, oli tarkoitus muistuttaa kansaa kirouksesta ja siunauksesta. Tuolloin Jumala antoi käskyt ja lupaukset.

Tässäpä meille on hyvä esimerkki! Jumalan sanan lupaukset "Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän edestämme" (Gal. 3:13) ja "sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan" (2 Kor. 5:19) sekä Joh. 3:16 ovat muistuttamassa meitä siitä, mitkä siunaukset ovat Kristuksessa. Tämän täytetyn työn siunausta Hän jakaa sanan ja sakramenttien välityksellä. Olkoon tämä meidän Garissim!

 

2. Välineet, jonka kautta tullaan Kristuksen ansion osallisuuteen:

 

a) Suullinen sana

b) Kaste

c) Alttarin sakramentti

d) Avainten valta

 

Tässä tulee esille armon välikappaleet, jonka perusteella lahjoitetaan objektiivinen sovitus henkilökohtaisesti ja saadaan pelastusvarmuus.

 

Vähän myöhemmin Luther puhuu hurmahenkisyydestä, joka ei pitäydy ulkonaiseen sanaan ja armon välikappaleisiin missä Kristus on läsnä todellisesti tarjoten syntien anteeksiantamusta ja iankaikkista elämää:

 

“Näissä suullista, ulkonaista sanaa koskevissa opinkohdissa on lujasti pidettävä kiinni siitä, että Jumala ei anna henkeänsä tai armoansa kenellekään muuten kuin edeltävän sanan välityksellä ja myötä. Siten suojaudumme hurmahengiltä, jotka kerskuvat saaneensa Hengen ilman sanaa ja ennen sanaa ja jotka siksi mielensä mukaan arvostelevat, tulkitsevat ja venyttävät Raamattua ja suullista sanaa. Niin teki Müntzer, ja niin tekevät yhä tänä päivänä monet, jotka tahtovat tehdä tarkan eron hengen ja kirjaimen välillä, mutta eivät tiedä mitä puhuvat tai opettavat. Paaviuskin on näet pelkkää hurmahenkisyyttä, paavi kun kerskuu, että "kaikki lait ovat hänen sydämensä lippaassa" ja että kaikki mitä hän kirkossaan päättää ja käskee on oleva henkeä ja oikeutta, vaikka se menee ohi Raamatun ja suullisen sanan ja on ristiriidassa sen kanssa. Tässä kaikessa vaikuttaa se vanha Perkele, se vanha käärme, joka teki jo Aadamista ja Eevastakin hurmahenkiä, kun johdatti heidät Jumalan ulkonaisesta sanasta hurmahenkisyyteen ja omiin mielipiteisiin. Silti sekin vaikutti ulkonaisin sanoin, aivan samoin kuin meidän hurmahenkemme kyllä hylkäävät ulkonaisen sanan mutta eivät kumminkaan itse vaikene vaan lavertelevat ja kynäilevät omia sanojaan maailman täyteen. On kuin Henki ei voisi ensinkään tulla apostolien kirjoittaman tai puhuman sanan välityksellä vaan yksinomaan hurmahenkien oman tekstin ja sanan kautta. Miksi he eivät jätä sikseen myös omaa saarnaamistaan ja kirjoitteluaan ja jää odottamaan, että Henki itse tulisi ihmisiin ilman ja ennen heidän kirjoittamistaan, kuten he kerskuvat hänen tulleen heihin ilman Raamatun sanan saarnaa? Tässä ei ole aikaa tätä laajemmin pohtia, toisaalla olemme puhuneet siitä aivan tarpeeksi” (s. 275-276).

 

En yhtään ihmettele sitä, miksi Luther hyökkäsi ja vastusti voimakkaasti tällaisia kynäilijöitä ja saarnaajia, jotka tahtoivat riistää Raamatun arvovallan venyttämällä ilmoitusta siten, että se riisti armonvälikappaleilta sen paikan, mikä niille Raamatussa on annettu.

 

Miten evankeliumi vaikuttaa suullisena sanana?

 

Suullisena sanana evankeliumi vaikuttaa siten, että ulkoisen sanan myötä saadaan Pyhä Henki ja pelastus. Luther huomauttaa: "Näissä suullista, ulkonaista sanaa koskevissa opinkohdissa on lujasti pidettävä kiinni siitä, että Jumala ei anna henkeänsä tai armoansa kenellekään muuten kuin edeltävän sanan välityksellä ja myötä. Siten suojaudumme hurmahengiltä, jotka kerskuvat saaneensa Hengen ilman sanaa ja ennen sanaa ja jotka siksi mielensä mukaan arvostelevat, tulkitsevat ja venyttävät Raamattua ja suullista sanaa. Niin teki Müntzer, ja niin tekevät yhä tänä päivänä monet, jotka tahtovat tehdä tarkan eron hengen ja kirjaimen välillä, mutta eivät tiedä mitä puhuvat tai opettavat" (s. 276).

 

Kaikki tämä perustuu siihen, että Jumalan sana on Jumalan henkeämä (2 Tim. 3:16; 2 Piet. 1:19-21; Room. 15:4; Luuk. 24:27). Jumalan sanassa itsessään on Pyhä Henki, joka myös henkeää iankaikkista elämää niihin, jotka evankeliumia kuulevat ja lukevat tai ovat sanan kanssa tekemisissä sakramenttien välityksellä, koska sakramentit ovat Jumalan sanaa näkyvässä muodossa. Tähän perustuu oppimme armonvälineistä.

 

Augsburgin tunnustus täsmentää ajatusta: "Jotta saisimme tämän uskon, on asetettu evankeliumin opettamisen ja sakramenttien jakamisen virka. Sanaa ja sakramentteja välineinä käyttäen lahjoitetaan Pyhä Henki, joka niissä, jotka kuulevat evankeliumin, vaikuttaa uskon missä ja milloin Jumala hyväksi näkee. Toisin sanoen Jumala vanhurskauttaa Kristuksen tähden eikä meidän ansiomme tähden ne, jotka uskovat, että heidän Kristuksen tähden otetaan armoon, jotta me uskon kautta (Gal. 3:14) saisimme luvatun Hengen (Gal. 3) (Tunnustuskirjat s. 54).

 

Miten evankeliumi vaikuttaa rippinä?

 

Ripistä mainitaan, että kenenkään ei tarvitse tunnustaa kaikkia syntejä, vaan riittää, että tunnustaa syntisyyden. Synninpäästö perustuu Kristuksen käskyyn ja asetukseen, johon on liitetty lupaus. Sitä käsitellään esim. Matteuksen evankeliumin 16. luvussa. Sille, joka on ripin tarpeessa riittää, kun tunnustaa: "Olen viheliäinen ihminen, syntiä täynnä". Se, joka on ripittäytynyt, saa uskoa synninpäästön sanat, niin kuin Kristus olisi ne lausunut papin suulla.

 

Alttarin sakramentista

 

Ehtoollinen on tosi Kristuksen ruumis ja veri, joka meidän edestämme on annettu ja vuodatettu. Juuri nuo sanat liittävät ehtoollisen voimakkaasti näkyvällä tavalla evankeliumiin. Ehdottomasti ja yksinkertaisesti on pidettävä kiinni siitä, että ehtoollinen jaetaan leivän ja viinin muodossa, eikä yhdessä muodossa, koska Jumalan sanassa ei siitä puhuta, vaan mainitaan selvästi leivästä ja siunauksen maljasta (1 Kor. 10:16). Juuri nuo sanat ‘teidän edestänne annettu ja vuodatettu’ tekevät ehtoollisesta todellisen evankeliumin (Matt. 26:28). Nuo sanat vakuuttavat sen, että Kristuksen veri ja ruumis, minkä nautimme leivässä ja viinissä, liittävät meidät väkevästi siihen lunastukseen, jonka Kristus on uhrikuolemallaan hankkinut. Ehtoollinen antaa sen minkä lupaa, siis Kristuksen ansion leivässä ja viinissä.

 

Lisäksi huomion arvoinen seikka on se, miten Paavali yhdisti ajatuksen, kun hän puhui 1 Kor. 10. luvussa siitä miten ehtoollinen tekee osalliseksi itse Herraan ja samoin miten riivaajille uhrattu tekee osalliseksi riivaajiin. "Siunauksen malja, jonka me siunaamme, eikö se ole osallisuus Kristuksen vereen? Se leipä, jonka murramme, eikö se ole osallisuus Kristuksen ruumiiseen? Koska leipä on yksi, niin me monet olemme yksi ruumis; sillä me olemme kaikki tuosta yhdestä leivästä osalliset. Katsokaa luonnollista Israelia; eivätkö ne, jotka syövät uhreja, ole alttarista osalliset? Mitä siis sanon? Ettäkö epäjumalanuhri on jotakin, tai että epäjumala on jotakin? Ei, vaan että, mitä pakanat uhraavat, sen he uhraavat riivaajille eivätkä Jumalalle; mutta minä en tahdo, että te tulette osallisiksi riivaajista" (1. Kor.10:16-20). Paavali osoittaa selvästi sen, että ehtoollinen tekee osalliseksi Kristuksesta, epäjumalan uhri epäjumalista, ja että samoin israelilaiset, jotka söivät uhreja olivat olleet osalliset alttarista ja sen kautta Jumalasta, joka alttarin pyhittää.

 

Paavali ei siis mitenkään symbolisoinut (tehnyt vertauskuvaksi) ehtoollista, vaan se oli itsestään selvä hänelle, että ehtoollisen kautta ja sen myötä tullaan osalliseksi Kristuksesta ja hänen ansiostaan. Paavalilla oli ilmiselvästi sakramentaalinen käsitys ehtoollisesta, kuten Jumala sanassaan asian selvästi ilmoittaa. Ehtoollinen on evankeliumia ja armon välikappale, jonka kautta Kristus uskon kautta tuo sovituksen osallisuuden syntisen ulottuville. Ehtoollinen vastaanotetaan uskon kautta autuudeksemme.

 

Kaste

 

"Kaste ei ole mitään muuta kuin Jumalan sana vedessä, Jumalan itse siihen asettama - eli kuten Paavali sanoo: (Ef. 5:26) ‘vedellä peseminen sanan kautta’, ja kuten Augustinus sanoo: ‘Sana liittyy aineeseen ja niin syntyy sakramentti’ (Accedat verbum ad elementum et fit sacramentum). Siksi olemme eri mieltä kuin Tuomas ja dominikaanit, jotka unohtavat sanan, Jumalan asetuksen, ja väittävät, että Jumala on pannut veteen hengellisen voiman, joka vedellä pesee pois synnin. Olemme myös eri mieltä kuin Scotus ja fransiskaanit, jotka opettavat, että kaste jumalallisen tahdon avustamana pesee pois synnin, siten että pesemisen toimittaa yksin Jumalan tahto, ei ollenkaan sana eikä vesi.”

 

Lasten kastaminen

 

"Vakaumuksemme mukaan lapset on kastettava, sillä hekin kuuluvat luvatun ja Kristuksen kautta toteutuneen lunastuksen piiriin. Kirkon tulee tehdä heidät osallisiksi kasteesta ja lunastuksesta".

 

Lasten siunaamista ei Uudessa testamentissa ole asetettu, kuten helluntailaiset ovat tavan jostain omaksuneet. Kaste asetettiin välineeksi, joka vie kastettavan Jumalan nimen sisälle (Matt. 28:19: eis to onoma). Lisäksi sanoihin: "Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen" sisältyy ajatus siitä, että kun kaste tehdään tässä esiintyvän nimen mukaisesti, niin se on kastamista Jumalan käskystä ja se toimitetaan Hänen sijaisenaan – tällöin Jumala itse toimii kastajana.

 

Erillistä käskyä ei ole annettu siitä, että lapsi tulisi sisälle Jumalan valtakuntaan siunaamisen kautta tai yleisen sovituksen nojalla, niin kuin muutamat hairahtuneet opettavat. Jumalan valtakuntaan tullaan sisälle niiden armonvälikappaleiden kautta, jotka Jumala itse on asettanut ja säätänyt meille ihmisille autuudeksemme.

 

Siunaaminen on kyllä hyvä ja hyödyllinen, silloin kun sitä käytetään Raamatun mukaisesti ja annetaan oikea paikka sille. Silloin siunaamisella ei tehdä mitään pahaa siinä mielessä, että se riistäisi kasteen paikan ja epäisi sen lapsilta. Kuitenkaan siunaaminen ei ole se väline, jonka kautta tullaan seurakunnan yhteyteen ja osalliseksi lunastuksesta tai sitten se väline, jolla väärin perustein asetetaan virkaan henkilöitä, niin kuin lahkohenget Raamatun vastaisesti opettavat ja näin tuhoavat Jumalan sanan ilmoituksen vääntäen kastekäskyn ja Jumalan sanan opetukset vääräksi. Siunaamista voidaan käyttää niin hyviin kuin vääriinkin tarkoituksiin. Hyviä ovat mm. kun rukoillaan sairastavien puolesta jne. Vääriä kun siunauksesta tehdään väline, jonka perusteella kaste hylätään tai väärin perustein asetetaan, joku virkaan tms.

 

Kaste on evankeliumia

 

Selvää on myös se, että kaste on mitä kirkkainta evankeliumia, koska siihen Jumala itse on liittänyt lupauksen syntien anteeksisaamisesta ja Pyhästä Hengestä. Jeesus on läsnä kasteessa ja itse pukee kastetun lahjavanhurskaudellaan. C.F.W. Walther on kirjassaan Laki ja evankeliumi kiteyttänyt kasteen keskeisiä Raamatunpaikkoja käyttäen seuraavasti s. 214:

 

“Pyhän Raamatun mukaan ei kaste ole mikään pelkkä peso maallisella vedellä, vaan siihen on yhdistetty Jumalan Henki; vieläpä Jeesus ja hänen verensä on läsnä pestäkseen minut puhtaaksi synneistäni. Sen tähden Ananiaskin sanoo Saulukselle: ‘Anna kastaa itsesi ja pestä pois syntisi’ (Ap. t. 22:16). Ja Kristus sanoo Nikodeemukselle: ‘Totisesti, totisesti, minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan’ (Joh. 3:5). Ensiksi hän mainitsee veden ja sitten Hengen, sillä juuri vesikasteen kautta minulle annetaan Henki. Vielä apostoli sanoo aivan selvästi: ‘Kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet’ (Gal. 3:27), ja: ‘Jumala pelasti meidät laupeutensa mukaan uudestisyntymisen peson ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta, jonka Hengen hän runsaasti vuodatti meihin meidän Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta, että me vanhurskautettuina hänen armonsa kautta tulisimme iankaikkisen elämän perillisiksi toivon mukaan. Tämä sana on varma’ (Tiit. 3:5-7).”

 

Kaste on kastetulle Jumalan teko ja sillä on suuri merkitys sellaiselle henkilölle, joka sitä oikein käyttää ja palaa sen tuoman Kristuksen ansion ja armahduksen turviin jokapäiväisessä elämässä ja parannuksessa. Varsinkin silloin kun tulee epäilyksiä, kiusauksia ja muita koettelemuksia kasteesta on suuri hyöty ja apu, sen kautta Kristus itse on kohdannut kastetun näkyvässä sanan muodossa. Kasteen armo Jumalan nimeen, "on vahva torni; hurskas juoksee sinne ja saa turvan" (San.18:10; Jes. 54:10).

 

Mikä on evankeliumin tilanne tänään?

 

Todellista yhteiskristillisyyttä kannattaa suosia. Mitä tämä todellinen yhteiskristillisyys on? Sen perusta on siinä, että ollaan evankeliumissa yksimielisiä. Efesolaiskirjeessä puhutaan rauhasta ja siitä mikä tämä rauhan yhdysside sitten on, jonka perusteella voidaan turvallisesti toimia. Tämä yhdysside on: "yksi ruumis ja yksi henki, niinkuin te olette kutsututkin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte; yksi Herra, yksi usko, yksi kaste; yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien ja kaikkien kautta ja kaikissa" (Ef. 4:4-6). Painopiste on siis uskonopissa, jossa tämä rauha ja yhteys voidaan saavuttaa. Se on yksi ainut evankeliumi, yksi ainut Herra, yksi ainut kaste jne. Jeesus itse rukoili ylimmäispapillisessa rukouksessa seuraavasti: "Pyhitä heidät totuudessa; sinun sanasi on totuus" (Joh.17:17). Juuri tämä Jumalan sana luo pohjan seurakuntayhteydelle ja evankeliumille. Kun toimitaan sanan pohjalla, niin silloin ei jää kuin yksi evankeliumi ja yksi uskon oppi. Harhaa ei tule sallia totuuden rinnalla, koska harhalla on taipumus syrjäyttää totuus: "Vähäinen hapatus hapattaa koko taikinan" (Gal. 5:9).

 

Tämän päivän tilanne on se, että jo varhain kristikuntaan saapunut harha ja lakihenkisyys rehottaa totuuden rinnalla. Nykyisin on paljon niin sanottua "yhteiskristillistä" toimintaa, jonka perustana ei ole se evankeliumi, minkä Raamattu evankeliumiksi ilmoittaa. Yhteistyötä tehdään totuuden ja evankeliumin kustannuksella. Puhutaan Jeesuksesta, mutta sillä ei ole väliä, mitä puhutaan ja miten syntinen lunastusta kaipaava ihminen tulee osalliseksi tästä sovituksesta. Näitä poloisia ohjataan lain tekoihin etsimään pelastusta rukoilemisesta ja muista pyhitysteoista. Tällöin perustana ei ole yksin uskon kautta tapahtuva vanhurskautus, vaan aina jossain määrin se, että ihminen jotenkin pyrkii ansaitsemaan tämän koko maailman sovituksen itselleen. Tai sitten hän luulee, että sovitus ei olisikaan tapahtunut, ja näin pyrkii pääsemään Jumalan suosioon ansioiden kautta. Evankeliumihan on puhtaasti sitä, että se tarjoaa lepytetyn Jumalan Kristuksessa (2 Kor. 5:19), eikä ihminen tarjoa siinä mitään vaan vastaanottaa sen minkä Jumala antaa armonvälikappeleiden so. evankeliumin kautta.

 

Mikä vaara on toisenlaisessa evankeliumissa?

 

Apostoli Paavali kirjoittaa korinttolaisille: "Sillä minä kiivailen teidän puolestanne Jumalan kiivaudella; minähän olen kihlannut teidät miehelle, yhdelle ainoalle, asettaakseni Kristuksen eteen puhtaan neitsyen. Mutta minä pelkään, että niinkuin käärme kavaluudellaan petti Eevan, niin teidän mielenne ehkä turmeltuu pois vilpittömyydestä ja puhtaudesta, joka teissä on Kristusta kohtaan. Sillä jos joku tulee ja saarnaa jotakin toista Jeesusta kuin sitä, jota me olemme saarnanneet, tai jos te saatte toisen hengen, kuin minkä olette saaneet, tai toisen evankeliumin, kuin minkä olette vastaanottaneet, niin sen te hyvin kärsitte" (2 Kor.11:2-4). Tässä tekstissä on taustalla se, että Korinttoon oli tullut toinen evankeliumi väärien apostoleiden johdosta, he saarnasivat toista Jeesusta. On olemassa hyvin yksinkertainen esimerkki käytännössä, mihin tällaiset väärät tuntomerkit johtavat. Jos esimerkiksi annetaan jostain henkilöstä väärät tuntomerkit, niin tällöin ei oikeaa henkilöä voida tunnistaa. Siksi Paavali puhuu toisesta Jeesuksesta ja evankeliumista, koska juuri tämä toinen evankeliumi johtaa toisen Jeesuksen luokse ja siitä on seurauksena - kuten tekstimme antaa ymmärtää - toinen henki. Jokainen varmasti osaa päätellä, mikä tämä tällainen henki on. Vertaahan Paavali väärää evankeliumia Paratiisissa tapahtuneeseen rikkomukseen, jossa saatana vietteli nämä ihmiset lankeemukseen ja pois totuudesta. On siis selvää, että toinen väärä evankeliumi on valkoisen perkeleen työtä. Se johtaa ihmiset pahempaan pimeyteen tai etsimään pelastusta sellaisista asioista, mitä Jumala ei sanassaan ole asettanut pelastuksen välineeksi. Tästä on seurauksena se, että ihminen lankeaa pimeyteen ja etsiessään pelastusta menee entistä enemmän harhaan (Matt.6:23).

 

Nyt on syytä ottaa C.F W. Waltherin esimerkki tällaisesta vääränlaisesta julistuksesta, joka ei pohjaa evankeliumin totuuteen. Nämä asiat perustuvat 1800–luvulla pidettyihin luentoihin, jotka on julkaistu kirjana Laki ja evankeliumi. Jokainen voi hätkähtäen huomata, miten meidän päivinämme tämä lahkolaismielinen evankeliumi rehottaa jopa kirkossamme sekä erilaisissa karismaattisissa synergististä pelastusoppia viljelevissä seurakunnissa, joiden juuret ovat reformoidun kirkon maaperällä. Walther lausuu:

 

"Pahinta ei kuitenkaan lahkoissa ole, etteivät he saarnaa lakia niin kuin heidän pitäisi. Jos joku heidän keskuudessaan on joutunut kauhun ja tuskan valtaan, eivät he vielä saarnaa hänelle evankeliumia. Silloin he arvelevat tekevänsä mitä hirvittävimmän synnin, jos he kohta lohduttaisivat tuollaista ihmistä. Sen sijaan he sanovat ihmisparalle, mihin kaikkeen hänen on ryhdyttävä päästäkseen ehkä armontilaan, kuinka kauan hänen nyt täytyy rukoilla, kuinka kauan hänen täytyy kilvoitella, painiskella ja huutaa, kunnes hän viimein voisi sanoa: "Ah, nyt minä sen tunnen, minulla on Pyhä Henki ja Jumalan armo", kunnes hän voi nousta seisomaan ja huutaa: Halleluja!'. Ja jotta hän oikein pian pääsisi niin pitkälle, sanovat metodistisaarnaajat jossakin suurehkossa kokouksessa: Nyt tahdomme polvistua sinun ympärillesi ja huutaa Jumalan puoleen, että hän antaisi sinulle sinun syntisi anteeksi. Useinkin se on tuloksetonta, usein sitä kestää viikkoja ja kuukausia. Jos joku on vilpitön ja tunnustaa: "Voi, minä tunnen itsessäni vain voimattomuutta ja pelkkää taipumusta pahaan", silloin he vastaavat hänelle: "Onpa sinun laitasi tosiaankin vielä murheellisesti! Sinun täytyy rukoilla ja kamppailla!" - kunnes hän viimein kokee jonkin tunteen. Silloin he sitten sanovat: "Jumalan kiitos! Sinä olet päässyt vapaaksi synnistä! Nyt on kaikki hyvin! Sinä olet suoriutunut katumuskamppailusta. Nyt sinä olet Jumalan lapsi ja hänen armossaan." Mutta se on väärä perusta. Voihan tuo tunne johtua aivan muusta syystä. Se voi olla fyysillistä vaikutusta, jonka on aiheuttanut ja tuottanut saarnaajan elävä esitystapa eikä mikään Pyhän Hengen todistus. Siitä johtuukin, että monet vilpittömät sielut, jos ovat uskossa, välistä tuntevat, että heillä on Herra Jeesus, välistä taas, että he ovat kadottaneet hänet; toisinaan he luulevat olevansa armontilassa, toisinaan taas langenneensa armosta. Ja kurjasti on tuollaisten sieluparkojen laita, jos niillä kuoleman hetkellä ei ole mitään armon tunnetta, vaan ajattelevat: Voi sinua, sinä olet iankaikkisesti kadotettu ja tuomittu! Kuinka usein voikaan olla näin! Emme kuitenkaan epäile, etteikö Pyhä Henki riennä tuollaisten noin huonoihin käsiin joutuneiden sieluparkojen avuksi, niin että he heittävät yli laidan kaiken taistelunsa, kilvoittelunsa ja vaivannäkönsä, heittäytyvät Jumalan vapaan armon varaan ja näin kuolevat autuaasti. Mutta silloin ei ole kysymys metodistisen saarnan hyvästä vaikutuksesta, vaan Pyhän Hengen vaikutuksesta metodistisesta saarnasta huolimatta.

Kaikesta tästä voimme nyt huomata, että tämä nurinkurinen käytäntö perustuu kolmeen suureen ja hirvittävään harhaan.

 

Ensiksikään lahkot eivät usko eivätkä opeta ihmisen todellista ja täydellistä sovitusta Jumalan kanssa. Ne eivät usko siihen eivätkä sitä liioin opeta, sillä ne pitävät hyvää Jumalaa kovan miehen kaltaisena, jonka sydän täytyy ensin pehmittää katkeralla anomisella, itkulla ja huudolla. Mutta sehän ei ole muuta kuin Jeesuksen Kristuksen kieltämistä, hänen, joka aikoja sitten on pehmittänyt hyvän Jumalan sydämen, hänen, joka aikoja sitten on sovittanut hänet koko maailman kanssa. Jumala ei näet tunne mitään puolinaista. Jumala rakastaa Kristuksessa kaikkia syntisiä poikkeuksetta; kaikkien syntisten synti on pyyhitty pois, koko velka on maksettu. Ei ole olemassa enää mitään, mitä syntisparan pitäisi peljätä, kun hän tulee Kristuksessa sovitetun taivaallisen Isän tykö. Mutta nyt arvellaan, että Herra Kristus on tehnyt osuutensa ja nyt on ihmisenkin puolestaan vielä tehtävä osuutensa; kun nämä molemmat ovat tapahtuneet, silloin vasta ihminen tulee Jumalan kanssa sovitetuksi.

 

Lahkot esittävät sovituksen siihen tapaan kuin Vapahtaja olisi tehnyt Jumalan taipuvaksi pelastamaan ihmisiä, jos ihminenkin on taipuvainen antamaan sovittaa itsensä. Mutta se on vastaevankeliumia. Jumala on sovitettu! Sen tähden apostoli Paavali huudahtaa: "Antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa", tehden selväksi: "Jumala on sovitettu teidän kanssanne Jeesuksen Kristuksen kautta! Tarttukaa siis käteen, jonka taivaallinen Isä teitä kohden ojentaa." Edelleen apostoli sanoo: "Yksi on kuollut kaikkien edestä, siis myös kaikki ovat kuolleet". Se merkitsee: Jos Kristus on kuollut kaikkien ihmisten synnin tähden, on se suorastaan samaa kuin jos kaikki ihmiset olisivat kuolleet ja suorittaneet täyden hyvityksen synneistään. Sen tähden ei ihmisen puolelta tarvita yhtään mitään Jumalan sovittamiseksi, sillä hän on jo sovitettu. Vanhurskaus on jo olemassa, ihmisen ei tarvitse sitä vasta ponnistuksillaan hankkia. Vieläpä, jos hän niin tahtoo tehdä, se on hirvittävää jumalanpilkkaa, taistelua Jumalan Pojan armoa, sovitusta ja täydellistä lunastusta vastaan.

 

Toiseksi lahkot opettavat evankeliumista väärin. He eivät pidä sitä minäkään muuna kuin opastuksena siihen, mitä ihmisen täytyy tehdä hankkiakseen itselleen Jumalan armon, vaikka evankeliumi on päin vastoin Jumalan julistus - Kuulkaa, ihmiset, te olette lunastetut synneistänne; te olette sovitetut Jumalan kanssa; teidän syntinne ovat teille anteeksi annetut! Sitä ei yksikään lahkolaissaarnaaja uskalla avoimesti sanoa. Ja vaikka joku joskus niin tekisikin, kuten esim. Spurgeon joissakin saarnoissaan, on kuitenkin näin luterilainen piirre lahkojen parissa poikkeus. Se saattaakin hänet suuresti epäluulonalaiseksi; tällä kohden sanotaan: Hän menee sentään liian pitkälle.

 

Kolmanneksi lahkot opettavat väärin uskosta. He pitävät sitä ihmisen ominaisuutena, joka tekee ihmisen paremmaksi; ja siitä syystä, että usko tekee ihmisen paremmaksi, se on heille niin erinomaisen tärkeä ja terveellinen.

 

Tosin pitää paikkansa, että se, joka tulee tosi uskoon, myös muuttuu aivan uudeksi ihmiseksi. Uskon mukana tulee rakkaus sydämeen. Usko ei voi olla ilman rakkautta, niin kuin tuli ei ole vailla lämpöä. Mutta se, että uskolla on tämä ominaisuus, ei ole se peruste, jonka tähden se vanhurskauttaa meidät, jonka tähden se antaa meille sen, mitä Kristus jo on meille hankkinut, mikä siitä syystä jo on meidän ja mihin meidän vain tarvitsee tarttua. He eivät opeta sen mukaan kuin Raamatussa sanotaan vastaukseksi kysymykseen: "Mitä minun pitää tekemän, että minä pelastuisin?" - "sinun pitää uskoa, itsesi sinun ei siis pidä tehdä yhtään mitään!" Kun näet apostoli vastasi tuohon kysymykseen sanoen: "Usko Herraan Jeesukseen Kristukseen", se ei merkitse mitään muuta kuin: Sinun ei pidä tehdä mitään, vaan ainoastaan vastaanottaa, mitä Jumala on sinun puolestasi tehnyt; silloin sinulla se on, silloin sinä olet autuas ihminen. Se on Jumalan sanan suurenmoinen oppi.

 

Kuinka ylen onnellisia, autuaita ihmisiä me luterilaiset olemmekaan, kun meillä on tämä oppi! Tämä oppi johtaa meidät suoraan Kristuksen tykö ilman mitään kiertoteitä. Tämä oppi avaa meille taivaan silloin,kun me tunnemme helvetin sydämessämme. Tämän opin ansiosta on meillä joka hetki armo saatavilla, sillä vaikka me pitkään kilvoittelisimme - kenties mitä parhaassa tarkoituksessa - ovat ne kuitenkin aivan turhia teitä. Meidän ei tarvitse haparoida, vaan me voimme käydä kohti ja sanoa: ‘Herra Jeesus, minä olen vaivainen syntinen, sen tiedän, sen olen kokenut ja sitä koen tällä hetkelläkin, jos pohdin sitä, mitä sisimmässäni tapahtuu; mutta sinä olet kutsunut minut tykösi evankeliumissasi. Minä tulen nyt aivan sellaisena kuin olen, muutenhan en voisikaan tulla sinun tykösi.’ Tämä on evankelis-luterilaisen kirkon autuaaksitekevä oppi, jonka se on saanut Kristukselta ja apostoleilta" (C.F.W. Walther: Laki ja evankeliumi s. 189-193).

 

Lopuksi

 

Evankeliumi on Jumalan puolelta annettu lupaus. Usko syntyy lupauksen voimasta kuten vanhan liiton aikanakin voimme nähdä. Silloin oli lupaus tulevasta Messiaasta, nyt on lupaus jo tulleesta ja itsensä uhranneesta Messiaasta, Kristuksesta. Jumala työskentelee meidän kanssamme  lain ja evankeliumin välityksellä. Evankeliumi ei ole Jumalan vaatimus, vaan Jumalan lupaus, jossa saamme osaksemme Kristuksen armon ja ansion. Kristuksen ansio ja armo annetaan, kuten Luther sanoo, ulkonaisen sanan ja armonvälikappaleiden kautta. Jumala ei ole ihmisten kanssa tekemisissä  muuten kuin näiden välityksellä ja myötä.

 

Muista: laki ahdistaa ja evankeliumi armahtaa!

 

Lähteet:

C.F.W. Walther, Laki ja evankeliumi
Franz Pieper, Kristillinen Dogmatiikka
Evankelis-luterilaisen kirkon tunnustuskirjat
Martin Chemnitz, Loci Theologici