YKSI KAIKKIEN EDESTÄ

Ville Melanen, teol. yo., Helsinki

 

Joh. 11:47-53

 

Korkein papisto oli kokoontunut Jeesuksen pään menoksi. Jeesus päätettiin tuomita, minkä jälkeen oli oikein tappaa hänet, vaikka tappopuuhia oli suunniteltu jo aiemmin. Korkeimman neuvoston, joka päätti Jeesukseen suhtautumisesta, kokoonpano oli mielenkiintoinen. Se koostui aikansa uskonnollisesta yläluokasta, joka käytti ylintä päätösvaltaa hengellisissä asioissa. Sitä voisi verrata tämän ajan piispain- tai kirkolliskokoukseen. Meillähän piispat lausuvat hengellisistä asioista näkemyksensä ennen kuin ne menevät kirkolliskokouksen päätettäviksi.

 

Meidänkään aikana ei aina tahdota toimia oikein, vaan päätetään asioista ihmisiä - ei Jumalaa - peläten. Päällimmäisenä syynä korkeimmalla neuvostolla Jeesuksen tuomitsemiseen oli pelko siitä, että roomalaiset tulevat ja valtaavat pyhän paikan. He eivät pelänneet Jumalaa, vaan ihmisiä. Raamattu selvästi ilmoittaa, että enemmän tulee pelätä Jumalaa kuin ihmisiä. Korkeimpaan neuvostoon kuului saddukeuksia ja fariseuksia. Saddukeukset olivat miehiä, jotka eivät uskoneet ylösnousemukseen ollenkaan. Silti he olivat korkeinta papistoa. Miten lienee meidän aikanamme? Meiltäkin löytyy ylösnousemuksen kieltäviä pastoreita. Outoa on, ettei heitä silti kielletä opettamasta. Tällaisia opettajia tulee jokaisen kristityn varoa ja väistää. Tällaisia asioita ei saa nähdä mielipidekysymyksinä, vaan keskeisesti pelastavaan uskoon liittyvinä asioina. Me ihmiset katsomme helposti toisia ihmisiä heidän arvonsa perusteella, mutta hengellisissä asioissa ratkaisevinta ei ole se, kuka sanoo, vaan se, mitä sanotaan. Keskeistä on ammentaa Jumalan sanasta sanottavansa. Joskus on myös paikallaan olla hiljaa, kun sana niin kehottaa. Jumalan pelastava evankeliumi syntien anteeksiantamuksesta ei saa unohtua eikä sitä saa koskaan peittää, muuten ajetaan ihmisiä epätoivoon ja eroon Jumalasta.

 

Ylipappi Kaifas lausui tietämättään ennustuksen liittyen samalla Raamatun ennustuksiin Herran kärsivästä palvelijasta: “Te ette tiedä mitään ettekä ajattele, että teille on parempi, että yksi ihminen kuolee kansan edestä, kuin koko kansa hukkuu.” Olihan ennustettu jo kauan sitten, että yksi uhrataan kaikkien puolesta. Kaifas oli ylipappi ja ylipapin oli vuosittain suurena sovituspäivänä valittava uhrieläin kuolemaan sovitusuhrina kansan puolesta. Tietämättään Kaifas liittyi Raamatun ennustukseen antamalla täydellisen ja kertakaikkisen uhrin kansan puolesta: Jeesuksen Kristuksen. Kaifas valitsi kuolemaan meidän Ylipappimme ja Herramme, kuten päivän epistolateksti sanoo (Hebr. 7:23-27). Siksi meillä on puhdistus synneistämme Jeesuksen veressä tänään ja niin kauan kuin aikaa on. Kaifas oli tässä tapahtumasarjassa merkittävä ja keskeinen henkilö, mutta valitettavasti hän ei uskonut Jeesukseen omana Vapahtajanaan, ja siksi Jeesuksen antama uhri ei häntä auttanut.

 

Hiljattain suoritetuissa kaivauksissa löydettiin Kaifaan hauta ja sieltä Kaifaan ruumiin jäännökset. Tuohon aikaan, siis ensimmäisellä vuosisadalla Kristuksen syntymästä, oli sellainen pakanallinen tapa, että kuolleelle laitettiin suuhun raha manalan lautturia varten. Tämän uskottiin vievän kuolleet kuoleman jälkeen manan majoille. Myös Kaifaan suusta on löydetty raha, mikä siis merkitsee ilmeisen selvästi sitä, että hän oli omaksunut pakanauskonnollisia tapoja - siis sopeutunut vallinneeseen kulttuuriin. Yhtä lailla se kertoo, ettei usko Jumalaan ollut hänelle tärkeä. Raamattu on varsin jyrkästi aina torjunut epäjumaliin turvautumisen. Kauhea totuus Kaifaasta, ylipapista, paljastui hänen kuolemansa jälkeen.

 

Kuoleman jälkeen meiltä ei kysytä, kuinka arvostettuja olimme ihmisten edessä. Silloin kysytään uskoa Jeesukseen syntien sovittajana. Jos se puuttuu, me joudumme kaikki iankaikkiseen kadotukseen, olimme sitten piispoja, teologian opiskelijoita tai minkä tahansa ammatin harjoittajia, köyhiä tai rikkaita, keitä tahansa. Kaikki ovat silloin samalla viivalla. Ei auta edes se, vaikka olisi Herran nimessä tehnyt koko ikänsä työtä. Jeesushan sanoo vuorisaarnassa: “Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät.” Näin Hän sanoo todella niillekin, jotka ovat ihan oikein toimineet, jos he eivät ole uskossa kuolleet. Usko ratkaisee, eivät teot. Raamattu puhuu myös luopumuksen mahdollisuudesta. Toiset luopuvat, mutta voivat silti toimia oikein. Papin usko ei tee ehtoollista ehtoolliseksi, vaan luettu Jumalan sana. Samoin papin puhe ei sinänsä saa uskoa aikaan ihmisessä, vaan Jumalan sana. Mutta jos pappi ei usko, hänet tuomitaan. Sama koskee meitä kaikkia. Ankarin sanoin, mutta rakkaudessa, Jumala haluaa ajaa meitä Kristuksen huomaan. Kristuksen ulkopuolella on vain epätoivoa. Raamattu puhuu meille väkevästi: “Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut!” 

 

Jeesuksen on kuoltava kaikkien tähden. Hänen on koottava hajallaan oleva lauma yhteen, Kristuksen kirkoksi. Vanhassa testamentissa puhutaan hajallaan olevien Israelin heimojen kokoamisesta, mutta Uudessa testamentissa puhutaan kaikkialla maailmassa olevista Jumalan omista. Kristuksen on koottava kirkkonsa, Hänen omansa, yhteen kaikkialta maailmasta. Vain Hän voi sen tehdä, koska vain Hän todella tuntee lampaansa, ei kukaan muu. Tästä Jeesus itse puhuu meille Johanneksen evankeliumissa: “Minä olen se hyvä paimen, ja minä tunnen omani, ja minun omani tuntevat minut, niin kuin Isä tuntee minut ja minä tunnen Isän; ja minä annan henkeni lammasten edestä. Minulla on myös muita lampaita, jotka eivät ole tästä lammastarhasta; myös niitä tulee minun johdattaa, ja ne saavat kuulla minun ääneni, ja on oleva yksi lauma ja yksi paimen” (Joh. 10:14-16). Me ihmiset voimme tarkkailla toisia ihmisiä ulkoisesti, mutta Jeesus näkee sydämeen asti. Me voimme etsiä Herran laumaan kuuluvia vain ulkoisen todistuksen perusteella. Tunnustamme veljiksi ja sisariksi ne, jotka tunnustavat kanssamme samaa uskoa. Se riittää meille. Siellä täällä maailmassa on kristittyjä meidän yhteytemme ulkopuolella. Rukoilemme, että Herra pitää heistä huolen. Kristuksen oli kuoltava ja täytettävä vuosisataiset esikuvat. Jeesus syntyi kuollakseen syntien sovittamiseksi. Tuo kauhea tehtävä Hänelle kuului, mutta meille se oli taivaan portin aukaisu, pääsy iloon ja onneen taivaan väen kanssa. Siispä kuolemalla ei ole meihin enää otetta.

 

Väärät paimenet tuomitsivat Herramme kuolemaan, ja saman tuomion antoi hetkeä myöhemmin myös esivalta Pilatuksen päätöksellä. Pilatus ei tosin löytänyt Jeesuksesta mitään syytä, mutta painostuksen päätteeksi hän teki päätöksen. Näin tuli käydä, jotta Kirjoitukset kävisivät toteen. Toisinaan sitä miettii eri Raamatun henkilöiden kohtaloita. Raamatussakin moni henkilö on mukana tärkeissä asioissa, mutta valitettavasti väärällä puolella. Pilatuskin, vaikka yritti pestä kätensä Jeesuksen tuomitsemisesta, sitoi itsensä vääryyteen. Niin teki myös Juudas Iskariot. Eivätkä he olleet ainoita. Moni Raamatunkin esiin tuoma henkilö ajautui pois Herran lammastarhasta. Meistä käydään koko ajan kovaa taistelua. Siksi meidän tulee tarkata vaellustamme ja hakeutua Jumalan sanan ääreen lukemaan ja kuuntelemaan raamatullista opetusta. Toisaalta meidän tulee sanasta nähdä oma tilamme - ilman Kristusta on kaikki menetetty. Mutta meidän tulee sitten myös kuulla Kristuksen lempeää puhetta meille monella tapaa rikkoneille ja itsemme vaaroihin saattaneille. Me tarvitsemme sitä, että Hyvä Paimen tarttuu elämäämme. Tarvitsemme lain ruoskaa, mutta tarvitsemme myös syntien anteeksiantamusta, jonka sana, kaste ja ehtoollinen meille välittävät. Muuten me näännymme synteihimme ja kuolemme. Emme saa unohtaa hoitaa uskonelämäämme. Sen tulisi olla meille yhtä luonnollista kuin ruumiimme ruokkiminen. Senhän me kyllä muistamme, mutta jääkö Jumalan sana lukematta ja kuulematta, hukkuuko anteeksiantamuksen sana arjen kiireisiin ja pyhän juhlaan? Älkäämme unohtako sitä!

 

Taivaallisen Isän hyvään huomaan saamme jäädä ja hänen ominaan elää. Jeesuksen viesti on meille tänään: “Minä olen se hyvä paimen. Hyvä paimen antaa henkensä lammasten edestä” (Joh. 10:11).

 

Rukoilkaamme!

 

Herra Jumala, taivaallinen Isä, joka olet antanut Poikasi iankaikkisesti riittäväksi uhriksi. Puhdista sydämemme Kristuksen pyhällä verellä, että me lujassa uskossa syntiemme anteeksisaamiseen vapautuisimme palvelemaan sinua, elävää Jumalaa. Vahvista meitä toivossa ja anna vihdoin meissä täyttyä sen Vapahtajamme lupauksen, että jokainen häneen uskova elää, vaikka olisi kuollut. Aamen.

 

Kunnia olkoon Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen niin kuin alusta ollut on, nyt on ja aina iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.

 

Saarna Lahden Lutherin kirkossa 01.04.2001