SAARNAAJIEN TODISTUKSIA:

 

RIKAS MIES JA LASARUS

Ilkka Viitala, Vaasa

 

”Oli rikas mies, joka pukeutui purppuraan ja hienoihin pellavavaatteisiin ja eli joka päivä ilossa loisteliaasti. Mutta eräs köyhä, nimeltä Lasarus, makasi hänen ovensa edessä täynnä paiseita ja halusi ravita itseään niillä muruilla, jotka putosivat rikkaan pöydältä. Ja koiratkin tulivat ja nuolivat hänen paiseitansa. Niin tapahtui, että köyhä kuoli, ja enkelit veivät hänet Aabrahamin helmaan. Ja rikaskin kuoli, ja hänet haudattiin. Ja kun hän nosti silmänsä tuonelassa, vaivoissa ollessaan, näki hän kaukana Aabrahamin ja Lasaruksen hänen helmassaan. Ja hän huusi sanoen: 'Isä Aabraham, armahda minua ja lähetä Lasarus kastamaan sormensa pää veteen ja jäähdyttämään minun kieltäni, sillä minulla on kova tuska tässä liekissä!' Mutta Aabraham sanoi: 'Poikani, muista, että sinä eläessäsi sait hyväsi, ja Lasarus samoin sai pahaa; mutta nyt hän täällä saa lohdutusta, sinä taas kärsit tuskaa. Ja kaiken tämän lisäksi on meidän välillemme ja teidän vahvistettu suuri juopa, että ne, jotka tahtovat mennä täältä teidän luoksenne, eivät voisi, eivätkä ne, jotka siellä ovat, pääsisi yli meidän luoksemme.' Hän sanoi: 'Niin minä siis rukoilen sinua, isä, että lähetät hänet isäni taloon  - sillä minulla on viisi veljeä - todistamaan heille, etteivät hekin joutuisi tähän vaivan paikkaan'. Mutta Aabraham sanoi: 'Heillä on Mooses ja profeetat; kuulkoot niitä'. Niin hän sanoi: 'Ei, isä Aabraham; vaan jos joku kuolleista menisi heidän tykönsä, niin he tekisivät parannuksen'. Mutta Aabraham sanoi hänelle: 'Jos he eivät kuule Moosesta ja profeettoja, niin eivät he usko, vaikka joku kuolleistakin nousisi ylös'" (Luuk. 16:19-31).

 

Tämä viimeksi sanottu on hyvin tärkeä Jumalan sanan kohta: ”Jos he eivät kuule Moosesta ja profeettoja, niin eivät he usko, vaikka joku kuolleistakin nousisi ylös.”

 

Ihmiselämä on lyhyt. Emme tiedä, koska joudumme kohtaamaan kuoleman. On järkyttävä asia ihmiselle siirtyä tästä ajasta iankaikkisuuteen ilman Vapahtajaa. Jokaisen kuulijan sydämeen on ehdottomasti teroitettava tämän asian vakavuutta. Sen tähden joudumme viivähtämään tämän asian äärellä, ettemme me eikä meidän läheltämme yksikään joutuisi hukkaan. Jumalan armotahto on, ettei yksikään ihminen joutuisi kadotukseen, vaan perisi iankaikkisen elämän. Iankaikkinen elämä on hankittu meille jokaiselle kalliisti Jeesuksen katkeran kuoleman ja kärsimisen kautta.

 

Ajatelkaamme hetki tekstin rikasta miestä ja hänen elämäänsä. Kuinka ihminen voi olla näin pimeä ja sokea? Oma maamme on Jumalan sanalla hapatettu ja täytetty. Jokaisen meidän kodissamme on varmasti Mooses ja profeetat, ainakin kirjahyllyssämme pölyttymässä. Jumalan pyhä sana on kodeissamme luettavana joka päivä. Kunhan vain uskallamme ottaa sen esille ja tutkia sitä. Nämä ovat hengellisiä asioita ja meidän sielumme kannalta kaikkein tärkeimpiä asioita. Siksi sielunvihollinen panee esteitä niin, ettei Raamattuun uskalletaisi kajota eikä mennä Jumalan sanan kuuloon totuutta kuulemaan.

 

Jumalan sanan saarnaajien ja paimenten kiusallisena tehtävänä on julistaa totuutta. Ei se  ole helppoa, mutta mekin joudumme kerran tekemään tiliä siitä, mitä olemme puhuneet. Emme mekään ole helpolla paikalla. Joudumme kerran vastuuseen, jos olemme väärän tien taivaaseen osoittaneet.

 

Joutuvatko kaikki rikkaat kadotukseen? Eihän toki! Kyllä rikkaitakin pääsee taivaaseen ja omistaa uskon kautta iankaikkisen elämän Vapahtajassa Jeesuksessa. Tässä tekstissä vain tahdotaan tuoda julki rikkauden vaara. On maallista rikkautta, mutta on myös sellaista rikkautta, jota sanotaan omavanhurskaudeksi. Sitä Jumala vihaa erityisesti, että tullaan omillaan toimeen hengellisissä asioissa, iankaikkisuusasioissa.

 

Rikkaan miehen portailla oli köyhä ja sairas Lasarus, kaikkia tarpeita vailla oleva ihminen. Tuskin hänellä oli vaatteita kunnolla päällä ja jokapäiväistä ravintoakin oli varmasti heikosti. Kuinka saattoi rikas mies elää näin kovasydämisesti lähimmäistään kohtaan murtumatta? Hänellä täytyi olla kova ja murtumaton sydän. Ei ollut Jumalan sana saanut siellä minkäänlaista sijaa. Jumalan sana näyttää totuuden ihmisestä. Se näyttää minkäkaltaisia me itsessämme olemme. Me olemme juuri tällaisia rikkaan miehen kaltaisia itsessämme. Emme huomioi toisen tarpeita, ellei Pyhä Henki sanan kautta muuta meitä. Ihminen on perin juurin kova ja itsekäs.

 

Tämä on vaarallinen aika ja pahenee pahenemistaan. Sillä Jumalan sana sanoo: me olemme menossa pahempaa laittomuutta kohden. Laittomuus valtaa myös seurakunnat ja kirkot. Laittomuus tulee. Jos joku antaa Jumalan sanassa periksi, niin se vie mukanansa. Se vie ensin sormen ja sitten koko käden.

 

Me näemme kuinka avioliittokäsityskin on muuttunut. Nykyään on sellainen ihmeellinen käsitys, että ensin eletään avosuhteessa ja kokeillaan, onnistuisiko tämän ystävän kanssa jotenkin tämä elämä. Jumalan sanan kohtakin on muutettu tämän käskyn kohdalla. Nyt siellä sanotaan: ”älä tee aviorikosta”, vaikka pitäisi olla: ”älä tee huorin”. Näin Jumalan sanaakin yritetään muuttaa niin, ettei ennen avioliittoa oleva sukupuolielämä olisi syntiä. Ne henkilöt, jotka tällaista ovat aikaansaaneet, ovat tästä kerran Jumalan edessä vastuussa. Saarnaajat ja paimenet ovat tietenkin vastuussa, jos eivät tuo esille sitä, että tällainen elämä on Jumalan tahdon vastaista eikä Hän katso ollenkaan sitä läpi sormien. Hän ei salli ja katso läpi sormien mitään syntiä. Hän on pyhä ja vanhurskas Jumala, kiivas Jumala.

 

Rikkaan miehen elämä näytti olevan yhtä juhlaa täällä maanpäällä aina vanhuuteen saakka. Minkäänlaista muutosta ei hänen sydämessään ollut tapahtunut. Kuinka voi jonkun ihmisen elämä näin mennä, että hän syntymästä hamaan vanhuuteen saakka elää ilman Jumalaa? Hänen kohtalonsa on surkea, ja tätä ei kukaan haluaisi kenellekään. Jumala haluaa tässä erityisesti sanoa: iankaikkinen kadotus on todellisuutta. Joka hylkää armon, se hylkää Jeesuksen, Vapahtajan. Hänellä ei ole auttajaa.

 

Rakkaat ystävät. Olemme armosta pelastettuja. Köyhällä Lasaruksella oli usko Vapahtajaan. Lasaruksen elämä kumoaa ruusuisen käsityksen kristityn elämästä täällä ajassa. Ei se ole juhlaa joka päivä. Monet Jumalan lapset joutuvat kärsimään paljon vaivaa ja kaikenlaista puutetta, hätää ja ahdistusta. Mutta he tietävät, että tämän kaiken jälkeen kaikki on kerran hyvin, kun he turvaavat Jeesuksen kalliiseen ansioon, joka Golgatan keskimmäisellä ristillä on heille hankittu. Getsemanen puutarhassa käytiin meidän sieluistamme kova taistelu. Vapahtaja Jeesus antautui vapaaehtoiseksi uhriksi, ettei meistä yksikään joutuisi iankaikkiseen kadotukseen ja vaivaan.

 

On kallis asia, että meillä on Jumalan sana ja että se on esillä ja että sieltä on meillä omistettavana tämä kallis aarre, Vapahtaja Jeesus Kristus. Hän on tie, totuus ja elämä. Hänessä on iankaikkinen elämä ja autuus. ”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä”, hän sanoo.

 

Vanhan Testamentin puolella Daavid on yksi Kristuksen esikuvista. Hänen kutsumisensa kuninkaaksi oli ihmeellinen. Isä ja kotiväki olivat panneet pojan paimeneen sinä päivänä, kun heidän kotiinsa tultiin kuningasta voitelemaan. Seitsemän muuta poikaa käytiin läpi, mutta ei Samuel voidellut heistä yhtäkään kuninkaaksi. Sitten kysyttiin, oliko vielä poikia. Isä sanoi, että hänellä oli vielä nuorimmainen, mutta että tämä oli paimenessa eikä ollut läsnä. Kuinka hän voisi olla Israelin kuningas? Kuinka ihmeellistä tässäkin, että Jumala korottaa usein halvan, pienen, ihmisten silmissä mitättömän, korkeaan asemaan! Samoin hänen voittonsa - kuinka hän toi jalon voiton Israelille, kun hän vei Goljatilta pään. Iisain kolme poikaa olivat menneet filistealaisia vastaan Israelin sotajoukon kanssa ja Israel pelkäsi Goljatia ja filistealaisia, kun nämä uhkasivat heidän henkeään. Sitten isä lähetti poikansa Daavidin sinne. Daavid sanoi: ”kuinka te annatte pilkata Israelin Jumalaa”. Hänen päällensä aiottiin pukea haarniskat, peitset ja suojaimet, ja panna käteen raskas miekka, mutta pieni poika sanoi: ”Nämä ovat liian painavat. Mitä minä näillä teen? Herran Sebaotin nimessä minä käyn vihollista vastaan.” Näin Jumala taas näytti, miten hän pienen ja halvan kautta antaa voiton Israelille uskon kautta. Tämä on uskon sotaa. Daavid toi uskon kautta voiton Israelille, kun Hän luotti Jumalaan eikä väkeviin aseisiin, mahtavaan voimaan ja sotajoukkoon. Kuinka pienellä lingolla Goljat murskattiinkaan ja kuinka hänen omalla peitsellään hänen päänsä katkaistiin. Miten syvällisesti tämä kuvaakaan Kristuksen voittoa, sitä, miten hän kuoleman kautta kukisti kuoleman, meidän pahimman vihollisemme.

 

Rakas ystävä. Kastettuna olet kristitty! Olet Jumalan rakas lapsi. Kuulut hänelle ja olet kerran perivä kaiken. Näin Jumalan sana opettaa. Sinulla on perintöoikeus hänen omaisuuteensa. Sinulla on tulevaisuus ja toivo. Kaikki parhaat päivämme ovat vielä edessäpäin, kunhan vain turvaamme Vapahtajaan Jeesukseen ja loppuun asti pidämme Jumalan sanan kalliissa arvossa, emmekä sitä miltään puolin hyljeksi ja halveksi. Tosin tämä aika on paha ja viettelevä, ja se on nyt seurakuntiinkin tullut. Älä anna vietellä itseäsi. Ota Jumalan sanasta selvyys, onko asia niin, vai puhuvatko ihmiset omiansa. Näin tekivät jo jalot berealaiset. Eiväthän he luottaneet edes Paavalin sanaan, vaan “tutkivat joka päivä kirjoituksia, oliko asia niin” (Ap. t. 17:11). Tämä on oikea tie. Sana on se, joka ratkaisee kaiken.

 

Lasaruksella oli kuoleman jälkeen hyvä osa. Hän pääsi perille. Heti kuoleman jälkeen hänen asemansa oli hyvä. Kristitty ei näe kuolemaa. On suuri lohdutus meille, että meidän osamme on hyvä kuoleman jälkeen. Pyhä Henki ei jätä meitä täälläkään oman onnemme nojaan. Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Hän vahvistaa meitä, kun me olemme sanan alla. Meillä on varma pohja ja hyvä omantunto anteeksiantamuksen kautta, kun aina vain muistamme katsoa Kristuksen kuolemaa, jossa tämä voitto on meille tuotu. Vihollisen on paettava häviäjänä, hän ei saa meistä voittoa. Jumala rakastaa meitä niin, että on oman Poikansa juuri sinun tähtesi antanut kuolemaan. Juuri nimenomaan sinun tähtesi! Kaikki, mitä Raamatussa kerrotaan, kerrotaan juuri sinulle, että sinä rohkaistuisit ja saisit lohdutuksen, ettet eläisi epätoivossa ja epävarmuudessa. Jumala puhuu sanassaan sinulle henkilökohtaisesti. Hän tahtoo vahvistaa ja rohkaista sinua henkilökohtaisesti siitä, ettet ole kenen tahansa lapsi, vaan että olet Kuninkaan lapsi. Olet morsian, joka viedään kerran häihin. Toivottavasti kaikki pääsemme kerran myös perille. Jeesuksen Kristuksen sovintoveren kautta pääsemme perille. Aamen.