JEESUKSEN VERTAUS LEIVISKÖISTÄ

Johannes Bäck, kirkkoherra (1850-1901)

 

“Sillä tapahtuu, niin kuin tapahtui, kun mies matkusti muille maille: hän kutsui palvelijansa ja uskoi heille omaisuutensa; Yhdelle hän antoi viisi leiviskää, toiselle kaksi ja kolmannelle yhden, kullekin hänen kykynsä mukaan, ja lähti muille maille. Se, joka oli saanut viisi leiviskää, meni kohta ja asioitsi niillä ja voitti toiset viisi leiviskää. Samoin kaksi leiviskää saanut voitti toiset kaksi. Mutta yhden leiviskän saanut meni pois ja kaivoi kuopan maahan ja kätki siihen herransa rahan. Pitkän ajan kuluttua näiden palvelijain herra palasi ja ryhtyi tilintekoon heidän kanssansa. Silloin tuli se, joka oli saanut viisi leiviskää, ja toi toiset viisi leiviskää ja sanoi: ’Herra, viisi leiviskää sinä minulle uskoit, katso, toiset viisi leiviskää minä olen voittanut’. Hänen herransa sanoi hänelle: ’Hyvä on, sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Vähässä sinä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Mene herrasi iloon.’ Myös se, joka oli saanut kaksi leiviskää, tuli ja sanoi: ’Herra, kaksi leiviskää sinä minulle uskoit, katso, toiset kaksi leiviskää minä olen voittanut’. Hänen herransa sanoi hänelle: ’Hyvä on, sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Vähässä sinä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Mene herrasi iloon.’ Sitten myös se, joka oli saanut yhden leiviskän, tuli ja sanoi: ’Herra, minä tiesin sinut kovaksi mieheksi; sinä leikkaat sieltä, mihin et ole kylvänyt, ja kokoat sieltä, missä et ole eloa viskannut. Ja peloissani minä menin ja kätkin sinun leiviskäsi maahan; katso, tässä on omasi.’ Mutta hänen herransa vastasi ja sanoi hänelle: ’Sinä paha ja laiska palvelija! Sinä tiesit minun leikkaavan sieltä, mihin en ole kylvänyt, ja kokoavan sieltä, missä en ole viskannut. Sinun olisi siis pitänyt jättää minun rahani rahanvaihtajille, niin minä tultuani olisin saanut omani takaisin korkoineen. Ottakaa sentähden leiviskä häneltä pois ja antakaa sille, jolla on kymmenen leiviskää. Sillä jokaiselle, jolla on, annetaan, ja hänellä on oleva yltäkyllin; mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin, mikä hänellä on. Ja heittäkää tuo kelvoton palvelija ulos pimeyteen; siellä on oleva itku ja hammasten kiristys’” (Matt. 25:14-30).

 

Herra Jeesus puhuu vertauksen tapaan miehestä, joka, ennen ulkomaille lähtöänsä, jätti tavaransa palvelijoille hoidettaviksi. Yksi sai viisi leivistää, toinen sai kaksi ja kolmas yhden leiviskän. Annettaessa katsottiin heidän erilaista kykyään hoitaa heille uskottua tavaraa. Sen jälkeen matkusti heidän herransa pois pitkäksi ajaksi.

 

VERTAUKSEN TARKOITUS

 

Mitä tarkoittaa nyt tämä vertaus? Mies, joka matkusti ulkomaille, on epäilemättä Herra Jeesus itse, joka, vaikka Hän lupauksensa mukaan tosin on sekä jumalallisen että ihmimillisen luontonsa puolesta omiensa luona, kuitenkin samalla istuu Isän oikealla puolella taivaassa ja sen tähden ei myöskään näkyvässä muodossa seurustele uskovainsa kanssa. Matka ulkomaille tarkoittaa Herran taivaaseen astumista, kotia tuleminen Hänen tulemistansa tuomiolle. Palvelijat, joille nuo eri leiviskät jätettiin hoidettaviksi, ovat etusijassa kaikki sananpalvelijat, mutta muuten myöskin kaikki kristityt. Leiviskät ovat sana ja pyhät sakramentit, Pyhän Hengen lahjat, niin, vieläpä kaikki luonnolliset lahjat, niin kuin ruumiin- ja sielun voimat, maalliset tavarat ja muu sellainen, mitä kristityllä on. Että yksi palvelijoista sai viisi leiviskää, toinen kaksi ja kolmas yhden, tarkoittaa sitä lahjojen eri määrää, jonka eri ihmiset saavat. Tämä erilaisuus riippuu siitä erilaisesta kyvystä, joka ihmisillä on vastaanottamaan ja hoitamaan Jumalan lahjoja, jonka niiden jakaja paraiten tuntee. Eikä se olisikaan ruumiille, s.o. seurakunnalle hyödyksi, jos kaikilla jäsenillä olisivat samat lahjat ja kyvyt. Moninaisuus on tässä hyödyllinen, kun vaan yhteys vallitsee moninaisuudessa. Apostoli Paavali kirjoittaa tästä laajasti 1 Kor. 12:ssa: “Armolahjat ovat moninaiset, mutta Henki on sama; ja seurakuntavirat ovat moninaiset, mutta Herra on sama; ja voimavaikutukset ovat moninaiset, mutta Jumala, joka kaikki kaikissa vaikuttaa, on sama. Mutta kullekin annetaan Hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi. Niinpä saa Hengen kautta toinen viisauden sanat, toinen tiedon sanat saman Hengen vaikutuksesta; Toinen saa uskon samassa Hengessä, toinen taas terveeksitekemisen lahjat siinä yhdessä Hengessä; toinen lahjan tehdä voimallisia tekoja; toinen profetoimisen lahjan, toinen lahjan arvostella henkiä; toinen eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä. Mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama Henki, jakaen kullekin erikseen, niin kuin tahtoo. Sillä niin kuin ruumis on yksi ja siinä on monta jäsentä, mutta kaikki ruumiin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis, niin on Kristuskin” (1 Kor. 12:4-12).

 

Nämä apostolin sanat selittävät meille sekä lahjojen moninaisuuden Kristuksen kirkossa että yhteyden tässä moninaisuudessa. Jokaisella jäsenellä on erityinen tarkoituksensa ja tehtävänsä ja sen tähden myöskin erityiset lahjansa; mutta kaikki jäsenet yhteensä muodostavat ruumiin. Jos yhtäkin jäsentä puuttuu, niin ei ruumis enää ole täydellinen ja muut jäsenet kärsivät siitä. Sama elinvoima virtaa myös kaikissa eri jäsenissä. Sen tähden ei kenenkään tarvitse ajatella: Koska minulla ei ole samoja lahjoja kuin sillä tai sillä jäsenellä, niin en ole osallinen Kristuksesta. Apostoli sanoo tästä: “Sillä me olemme kaikki yhdessä Hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, ja kaikki olemme saaneet juoda samaa Henkeä. Sillä eihän ruumiskaan ole yksi jäsen, vaan niitä on siinä monta. Jos jalka sanoisi: “Koska en ole käsi, en kuulu ruumiiseen”, niin ei se silti olisi ruumiiseen kuulumaton. Ja jos korva sanoisi: ’Koska en ole silmä, en kuulu ruumiiseen’, niin ei se silti olisi ruumiiseen kuulumaton. Jos koko ruumis olisi silmänä, missä sitten olisi kuulo? Jos taas kokonaan kuulona, missä silloin haisti? Mutta nyt Jumala on asettanut jäsenet, itsekunkin niistä, ruumiiseen, niin kuin hän on tahtonut. Vaan jos ne kaikki olisivat yhtenä jäsenenä, missä sitten ruumis olisi? Mutta nytpä onkin monta jäsentä, ja ainoastaan yksi ruumis” (1 Kor. 12:13-20). Saman luvun jakeessa 27 sanoo apostoli: “Mutta te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne hänen jäseniänsä” (1 Kor. 12:27).

 

Kaikesta tästä käy selville, että sikäli kuin kysymys osallisuudesta pelastusaarteisiin Kristuksessa, ei Kristuksen kirkossa ole tätä moninaisuutta lahjoissa. Eri jäsenillä Kristuksen ruumiissa on erilaiset lahjat, syystä että niillä on erilaiset tarkoituksetkin, mutta saman ruumiin jäseninä ovat ne yhdistetyt samaan päähän. Älköön sen tähden kukaan ajatelko, että toisella on enemmän Kristuksen vanhurskautta kuin toisella. Uskon omistamisessa vallitsee erilaisuus, sillä toisella on vahvempi usko kuin toisella; mutta vähimmälläkin uskolla on Kristus kokonansa sekä koko Hänen ansionsa ja vanhurskautensa. Tämä on tarkoin huomattava, jotta ei kukaan lahjojen erilaisuudesta puhuttaessa ajattelisi, että hänellä on pienempi osa Kristuksen ansiosta kuin muilla. Me emme myös tulekaan toimeen Kristuksen vanhurskauden osilla. Suurin osa siitä on riittämätön, meillä täytyy olla se kokonaisuudessaan.

 

PELASTUSTA EI VOIDA ANSAITA USKOLLISUUDELLAKAAN

 

Kun sen tähden mies Vapahtajan vertauksessa erilailla jakoi tavaransa, niin ei tätä saa siten selittää, että Herra Kristuskin antaa iankaikkisen elämän aarteista enemmän toiselle kuin toiselle, ja että ihmisten uskollisuus sitten oikeuttaa yhä suurempaan osallisuuteen niistä. Sellainen selittäminen muuttaisi evankeliumin opin teko-opiksi ja vapaan armon töitten ansioksi. Kuten jo olen huomauttanut, on erilaisuus jakamisessa olemassa vain niiden lahjojen suhteen, jotka kirkon jäsenille ovat tarpeen vaatimat, voidaksensa suorittaa ne erityiset tehtävät, jotka Herra heille on antanut. Niinpä esim. tarvitsee opettaja suuremman Jumalan sanan taidon kuin hänen kuulijansa. Hänen täytyy myöskin tulla puetetuksi erityisillä lahjoilla ja voimilla, voidaksensa siten suorittaa sen erityisen tehtävän, jonka hän on osaksensa saanut. Perheen isä ja isäntä tarvitsee toisenlaisia ominaisuuksia ja lahjoja kuin esim. palvelija. No niin, yhdellä on tarpeen viisi leiviskää, kun toinen tulee toimeen kahdella ja kolmas ainoastaan yhdellä. Ja mitä me näin tarvitsemme sekä täyttääksemme maallisen kutsumuksemme että ennen kaikkea velvollisuutemme Jumalan palvelijoina, kukin erityisessä asemassaan, sen kaikki me saamme Herralta. Jo syntymisessä panee Hän luontoomme monta jaloa lahjaa, jotka sitten suureksi osaksi määräävät asemamme elämässä. Mutta sitä paitsi saamme me myöskin Hengen armolahjoja, uskon, toivon, rakkauden, viisauden, taidon, kärsivällisyyden ja muuta senkaltaista, mikä meille on tarpeen sekä Jumalan valtakunnan että kansalaisyhteiskunnan jäseninä. Se olisi totuuden loukkaamista, jos sanottaisiin, että kaikki ovat varustetut yhtäläisillä lahjoilla; mutta samoin olisi laita, jos joku sanoisi, ettei hän ole saanut mitään lahjaa Herralta. Ellet olekaan saanut paljoa, niin on sinulle kuitenkin lahjoitettu ainakin yksi leiviskä. Pidä vaan huolta siitä, että käytät sen oikein.

 

JUMALAN LAHJOJEN OIKEA JA VÄÄRÄ KÄYTTÖ

 

Sillä Jumalan lahjoja, sekä hengellisiä että ruumiillisia, voidaan käyttää kahdella tavalla, joko oikein tai väärin. Samoin on tietysti myöskin iankaikkisen elämän aarteiden laita. Sen tähden kirjoitti apostoli Paavali korinttolaisille: “Hänen työtovereinaan me myös kehoitamme teitä vastaanottamaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi” (2 Kor. 6:1). Samankaltainen varoitus on luettavanamme Hebr. 12:15:ssä, jossa sanotaan:

“Ja pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta, “ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä”, ja monet sen kautta tule saastutetuiksi” (Hebr. 12:15).

 

Tästä varoittaa myöskin Juudas, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kirjoittaessaan:

“Rakkaani! Kun minulla on ollut harras halu kirjoittaa teille yhteisestä pelastuksestamme, tuli minulle pakko kirjoittaa ja kehoittaa teitä kilvoittelemaan sen uskon puolesta, joka kerta kaikkiaan on pyhille annettu. Sillä teidän keskuuteenne on pujahtanut eräitä ihmisiä, joiden jo aikoja sitten on kirjoitettu tulevan tähän tuomioon, jumalattomia, jotka kääntävät meidän Jumalamme armon irstaudeksi ja kieltävät meidän ainoan valtiaamme ja Herramme, Jeesuksen Kristuksen” (Juud. 3-4). Näillä viimeksi mainituilla sanoilla antaa Juudas meille neuvon oikeasta tavasta käyttämään Jumalan pelastusarmoa Kristuksessa Jeesuksessa. Apostoli Paavali tekee samoin, kun hän kirjoittaa Efesolaiskirjeessään: “Muistakaa sentähden, että te ennen, te lihanne puolesta pakanat, jotka olette saaneet ympärileikkaamattomien nimen niiltä, joita, lihaan käsillä tehdyn ympärileikkauksen mukaisesti, sanotaan ympärileikatuiksi. Että te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta ja vieraat lupauksen liitoille, ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa. Mutta nyt, kun olette Kristuksessa Jeesuksessa, olette te, jotka ennen olitte kaukana, päässeet lähelle Kristuksen veressä. Sillä hän on meidän rauhamme, hän, joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän, nimittäin vihollisuuden, kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksinensä, luodakseen itsessänsä nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi, tehden rauhan. Niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä, apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus” (Ef. 2:11-15, 19, 20). Näiden sanojen mukaan piti uskovaisten Efesossa käyttämän Jumalan pelastusarmoa Kristuksessa niin, että he aina muistaisivat, mitä he ennen olivat olleet ja mitä he Jumalan armon kautta nyt olivat. Myöskin Hebrealaiskirje opettaa meille, kuinka meidän tulee käyttää lunastusarmoa Kristuksessa. Siinä sanotaan muun muassa: “Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkeinpyhimpään, jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa, kautta, ja koska meillä on ’suuri pappi, Jumalan huoneen haltija’, niin käykäämme esiin totisella sydämellä, täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omastatunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä; pysykäämme järkähtämättä toivon tunnustuksessa, sillä hän, joka antoi lupauksen, on uskollinen; ja valvokaamme toinen toistamme rohkaisuksi toisillemme rakkauteen ja hyviin tekoihin” (Hebr.10:19-24).

 

Kaikkien näiden sanojen mukaan tulee meidän käyttää Herran Kristuksen ansaitsemaa ja kasteessa meille lahjoitettua autuutta niin, että sen uskolla vastaanotamme ja uskossa säilytämme ja käytämme sitä. Mutta tehdä tämä ei ole muuta kuin Kristuksen tähden uskoa synteinsä anteeksiantamuksen ja autuutensa. Tässä on kristinuskon olemus. Joka ei usko synteinsä anteeksiantamusta ja autuuttansa Kristuksessa, hän ei käytä oikein Jumalan armoa eikä myös vielä ole oikea kristitty. Se, mitä Kristus on tehnyt ja kärsinyt hänen pelastukseksensa, ei ole hänelle mistään arvosta. Samoin hän suhtautuu Jumalan Hengen todistukseen Kristuksesta sanassa ja sakramenteissa. Hän tekee tämän todistuksen valheeksi ja tallaa siten kalliit armonvälikappaleet jalkojensa alle. On kuin hän sanoisi Kristukselle: “Kuulen kyllä sanasta, että Sinä olet kärsinyt ja kuollut minun puolestani, mutta minä en usko sitä enkä myöskään pidä Sinun ansiotasi missään arvossa.” Ken ei ymmärtäisi tämän olevan hirmuisen synnin, joka ei suinkaan jää rankaisematta. Ja rangaistus? Se ei ole isompi eikä vähempi kuin koko autuuden menettäminen. Sillä kun epäuskossa työntää Jumalan armon ja pelastuksen aarteet pois tyköänsä, menettää ne myöskin.

 

Jos siis tahdomme viimeisenä päivänä seisoa nuhteettomina ja puhtaina Herran Jeesuksen edessä, niin tulee meidän ahkeroida, että käymme ahtaasta portista sisälle, s.o. uskossa vastaanotamme pelastuksen armon. Omien töittemme ja ponnistustemme kautta emme koskaan voi tulla nuhteettomiksi Herran edessä. Herra sanoo Jeremian kautta: “Vaikka pesisit itsesi saippualla ja käyttäisit paljon lipeätä, saastaiseksi jää sittenkin sinun syntisi minun edessäni, sanoo Herra, Herra” (Jer. 2:22). Oma vanhurskautemme ei koskaan voi peittää hengellistä alastomuuttamme. Siitä lausuu profeetta Jesaja:

“Sillä vuode on oleva liian lyhyt ojentautua ja peitto liian kaita kääriytyä” (Jes. 28:20).

 

Yhtä vähän kuin Israelin lapset pääsivät Kaanaan maalle oman kelvollisuutensa tähden, yhtä vähän pääsee joku taivaaseen oman vanhurskautensa tähden. Tässä toteutuvat todella Mooseksen Israelille lausumat sanat: “Kun Herra, sinun Jumalasi, työntää heidät sinun tieltäsi, niin älä ajattele sydämessäsi näin: ’Minun vanhurskauteni tähden Herra on tuonut minut ottamaan tämän maan omakseni’. Sillä näiden kansojen jumalattomuuden tähden Herra karkoittaa heidät sinun tieltäsi. Et sinä vanhurskautesi ja oikeamielisyytesi tähden pääse ottamaan heidän maatansa omaksesi, vaan näiden kansojen jumalattomuuden tähden Herra, sinun Jumalasi, karkoittaa heidät sinun tieltäsi ja täyttääksensä, mitä Herra valalla vannoen on luvannut sinun isillesi, Aabrahamille, Iisakille ja Jaakobille. Tiedä siis, ettei Herra, sinun Jumalasi, sinun vanhurskautesi tähden anna sinulle tätä hyvää maata omaksesi; sillä sinä olet niskurikansa. Muista äläkä unhota, kuinka sinä erämaassa vihoitit Herran, sinun Jumalasi. Siitä päivästä alkaen, jona sinä lähdit Egyptin maasta, aina siihen saakka, kun te tulitte tähän paikkaan, te olette niskoitelleet Herraa vastaan” (5 Moos. 9:4-7).

 

Ainoa, mikä meidät tekee nuhteettomiksi ja puhtaiksi, on Kristuksen vanhurskaus, uskolla omistettuna. Ainoastaan Jeesuksen Kristuksen, Jumalan Pojan, veri puhdistaa meidät kaikista synneistä.

 

“Ei paastos, rukoukses, Ei kirkonkäyntisi, Ei virtes, huokaukses, Ei huutos itkusi. Ei katumukses, eikä Sun parannuksesi Voi auttaa; ain’ on reikä Sun pukimessasi. Sun oma hurskautes Ei ehjä olla voi, Peritty saastaisuutes Sen syöpi, niin kuin koi.”

 

Pitäkäämme sen tähden vaaria, ettemme “jää osattomiksi Jumalan armosta” (Hebr. 12:15), sillä “kuinka me voimme päästä pakoon, jos emme välitä tuosta niin suuresta pelastuksesta, jonka Herra alkuaan julisti ja joka niiden vahvistamana, jotka olivat sen kuulleet, saatettiin meille” (Hebr. 2:3). Ensimmäinen tehtävämme on oleva, että uskossa Jeesukseen vastaanotamme armon; toinen, että uskon kautta säilytämme ja nautimme sitä, ja kolmas, että uskossa vaellamme niin kuin Jumalan lasten sopii ja tulee. Tässä on meidän pitäminen vaaria, ettemme vedä Herramme Jeesuksen Kristuksen armoa haureuteen. Mutta yhtä paljon on meidän karttaminen erästä toista vaaraa, sitä nimittäin, että vähitellen alamme kyllästyä Jumalan armoon ja evankeliumin oppiin, niin kuin, valitettavasti kyllä, monen on käynyt. Sydämemme ajatus on Jumalan armon kautta oleva sama kuin apostoli Paavalinkin: “En minä tee mitättömäksi Jumalan armoa, sillä jos vanhurskaus on saatavissa lain kautta, silloinhan Kristus on turhaan kuollut” (Gal. 2:21). Vain siinä tapauksessa, että tämä aina saa olla Pyhän Hengen meissä vaikuttama päätös, voimme sekä elämässä että kuolemassa ja viimeisen tuomion päivänä seisoa Herran edessä nuhteettomina ja puhtaina Hänen tulemisessansa.

 

ARMOSSA KASVAMINEN

 

Jos nyt armon vastaanottaminen ja siitä jatkuvasti eläminen on ainoa elinehto autuudellemme, niin seuraa siitä, että meidän mitä huolellisimmin tulee ahkeroida kasvamista armon oikeassa tuntemisessa, kun uskon kautta Kristukseen olemme siihen tulleet. Jumala joka on antanut meille autuuden tunnon meidän synteimme anteeksi antamiseksi, tahtoo, että siinä kasvamme. Paikallaan pysyminen tässä suhteessa on taantumista, ja taantuminen päättyy viimein sillä, että meillä kalliista leiviskästä on jäljellä korkeintaan ainoastansa tyhjä järjentieto. Sen vuoksi kirjoitti apostoli Pietari valituille muukalaisille: “Ja kasvakaa meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Hänen olkoon kunnia sekä nyt että hamaan iankaikkisuuden päivään” (2 Piet. 3:18).

 

Mutta kuinka tämä tapahtuu? Siten, että Hengen valaistusta rukoillen ahkerasti käytetään armonvälikappaleita, ennen kaikkia Herran sanaa, sekä Jumalan armon kautta koetetaan panna sen kalliita totuuksia elävään käytäntöön. Joka niin tekee, hän saa ensin saamiinsa leivisköihin lisätä vielä useampia muita, kun sitä vastoin se, joka tämän laiminlyö ja kaivaa leiviskänsä maahan, pian menettää sen.

 

Mitä nyt olemme sanoneet Jumalan sanan ja armon elävästä tuntemisesta, koskee muitakin leivisköitä, jotka Herra on meille antanut. Kaikesta mitä olemme Jumalalta saaneet, olemme velvolliset Hänelle tiliä tekemään, sen tähden on meidän oikealla tavalla käytävä kauppaa saamillamme leivisköillä. Tavarat, terveys ja voimat, ruumiin ja sielun avut sekä Hengen armolahjat tulee meidän käyttää Herran kunniaksi sekä omaksi ja lähimmäisemme tosihyväksi. Jos olemme saaneet jonkun viran hoidettavaksemme, tulee meidän sitä uskollisesti hoitaa, olkoon se sitten kuinka halpa tahansa. Etenkin on sananpalvelijoiden pitäminen tarkkaa huolta siitä, että koettavat edistää omaa ja sanankuulijoidensa vaurastumista Jumalan totisessa tuntemisessa. Pyhä Raamattu antaa tässä kohden monta opettavaista varoitusta. Profeetta Jeremiaan kautta sanoo Herra:

“Se profeetta, jolla on uni, kertokoon unensa; mutta se, jolla on minun sanani, puhukoon minun sanani uskollisesti. Mitä tekevät oljet jyvien seassa? sanoo Herra. Eikö minun sanani ole niin kuin tuli, sanoo Herra, ja niin kuin vasara, joka kallion murtaa? Katso, sentähden minä käyn niiden profeettain kimppuun, sanoo Herra, jotka varastavat minun sanani toinen toiseltansa. Katso, minä käyn niiden profeettain kimppuun, sanoo Herra, jotka ottavat sanansa omalta kieleltään, mutta sanovat: ’Se on Herran sana’. Katso, minä käyn niiden kimppuun, jotka ennustavat valheunia, sanoo Herra, ja kertovat niitä ja eksyttävät minun kansaani valheillansa ja kerskumisellansa, vaikka minä en ole heitä lähettänyt enkä käskenyt ja vaikka heistä ei ole mitään hyötyä tälle kansalle, sanoo Herra” (Jer. 23:28-32).

 

Apostoli Paavali kirjoittaa korinttolaisille: “Niin pitäköön jokainen meitä Kristuksen käskyläisinä ja Jumalan salaisuuksien huoneenhaltijoina. Sitä tässä huoneenhaltijoilta ennen muuta vaaditaan, että heidät havaitaan uskollisiksi” (1 Kor. 4:1-2). Tällainen uskollinen huoneenhaltija oli esimerkiksi Samuel, sillä Jumalan Henki antaa hänestä seuraavan todistuksen: “Ja Samuel kasvoi, ja Herra oli hänen kanssansa eikä antanut yhdenkään sanoistansa varista maahan. Ja koko Israel Daanista Beersebaan asti tiesi, että Samuelille oli uskottu Herran profeetan tehtävä

(1 Sam. 3:19-20). Merkilliset ovat apostoli Pietarin paimenohjeet 1 Piet. 5:1-3:ssa. Niitä jokainen sanan saarnaaja usein lukekoon ja tutkistelkoon. Mutta myöskin suuri ylipaimen itse on antanut alipaimenillensa tärkeitä ohjesääntöjä. Kiinnittäkäämme huomiomme erittäin Hänen seuraaviin sanoihinsa: “Ja Herra sanoi: ’Kuka siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen huoneenhaltija, jonka hänen herransa asettaa pitämään huolta hänen palvelusväestään, antamaan heille ajallaan heidän ruokaosansa? Autuas se palvelija, jonka hänen herransa tullessaan havaitsee näin tekevän! Totisesti minä sanon teille: hän asettaa hänet kaiken omaisuutensa hoitajaksi. Mutta jos palvelija sanoo sydämessään: Herrani tulo viivästyy, ja rupeaa lyömään palvelijoita ja palvelijattaria sekä syömään ja juomaan ja päihdyttämään itseänsä. Niin sen palvelijan herra tulee päivänä, jona hän ei odota, ja hetkenä, jota hän ei arvaa, ja hakkaa hänet kappaleiksi ja määrää hänelle saman osan kuin uskottomille. Ja sitä palvelijaa, joka tiesi herransa tahdon, mutta ei tehnyt valmistuksia eikä toiminut hänen tahtonsa mukaan, rangaistaan monilla lyönneillä. Sitä taas, joka ei tiennyt, mutta teki semmoista, mikä lyöntejä ansaitsee, rangaistaan vain muutamilla lyönneillä. Sillä jokaiselta, jolle on paljon annettu, myös paljon vaaditaan; ja jolle on paljon uskottu, siltä sitä enemmän kysytään’” (Luuk. 12:42-48).

 

Tällaisia uskollisia huoneenhaltijoita olivat tekstissämme ne molemmat palvelijat, jotka olivat saaneet viisi ja kaksi leiviskää. He ajattelivat aina herransa takaisin tuloa ja odottivat sitä. Tämä valppaus teki heidät uskollisiksi. Mutta sekä uskollisuuteen että valppauteen oli syynä heidän rakkautensa isäntään. Samoin on myöskin Kristuksen omien laita. Koska he uskossa rakastavat Herraansa, odottavat he toivolla Hänen tulemistansa ja ovat valmiina sitä varten. Sama rakkaus tekee heidät myös uskollisiksi ja toimeliaiksi Hänen palveluksessaan. He eivät kaiva leivisköitänsä maahan, vaan hoitavat niitä niin, kuin Herra aina olisi näkyvästi heidän luonaan. Ne sitä vastoin, jotka eivät usko Häneen eivätkä siis myöskään rakasta Häntä, kaivavat kuopan maahan ja kätkevät siihen herransa rahan. Mutta sen tähden eivät he myös voi seisoa tilinteon päivänä. Tästäkin puhuu tekstimme, kun siinä sanotaan: “Pitkän ajan kuluttua näiden palvelijain herra palasi ja ryhtyi tilintekoon heidän kanssansa.” Tuo pitkä aika tarkoittaa sitä melkoista ajanjaksoa, joka on Kristuksen taivaaseen astumisen ja tuomiolle tulemisen välillä. Kuinka pitkä tämä aika lieneekin, se toki loppuu kerran. Herra on viimeisenä päivänä tuleva näkyvässä muodossa tekemään tiliä kaikkien kanssa. Silloin on tuleva ilmi, kuinka kukin on tehnyt kauppaa niillä leivisköillä, jotka on saanut. Herra on antava jokaiselle hänen töittensä mukaan: “Hänen, ’joka antaa kullekin hänen tekojensa mukaan’: niille, jotka hyvässä työssä kestävinä etsivät kirkkautta ja kunniaa ja katoamattomuutta, iankaikkisen elämän, mutta niiden osaksi, jotka ovat itsekkäitä eivätkä tottele totuutta, vaan tottelevat vääryyttä, tulee viha ja kiivastus” (Room. 2:6-8).

 

Tekstimme antaa tuon laiskan palvelijan tilinteon päivänä sanoa herrallensa: “Herra, minä tiesin sinut kovaksi mieheksi; sinä leikkaat sieltä, mihin et ole kylvänyt, ja kokoat sieltä, missä et ole eloa viskannut. Ja peloissani minä menin ja kätkin sinun leiviskäsi maahan; katso, tässä on omasi.” “Tämä palvelija ei huomaa herransa oikeutta eikä omaa velvollisuuttaan ja rikostaan. Sen sijaan että nöyrästi tunnustaisi ja syyttäisi itseänsä, esiintyy hän itsevanhurskaasti sillä syytöksellä herraa vastaan, että tämä on kova ja ankara mies” (Fjellstedt). Tämä on luonteenomainen tuntomerkki kaikille suruttomille ja itsevanhurskaille ihmisille. He eivät tahdo tunnustaa itseänsä viallisiksi Jumalan edessä. Jos heille teroittaa Jumalan ankaria vanhurskauden vaatimuksia, niin he puolustavat itseänsä heikkoudellansa - sillä siksi he nimittävät synnin - ja lohduttavat sitä vastoin itseänsä sillä tyhjällä luulolla, että Jumalan täytyy kärsiä heidän vikojansa, koskapa Hän tuntee heidän heikkoutensa. Jumalan armoa Jeesuksessa Kristuksessa he eivät tunne eikä heillä myöskään ole sen kaipausta. Ja kun eivät tunne itse armoa, niin ei heillä myöskään ole mitään kokemusta sen voimasta. Kun ylempänä mainittu, väärä lohdutuksen perustus horjuu, niin kuin toisinaan tapahtuu, kun Jumalan ankara vanhurskaus astuu korkeana ja lahjoamattomana heidän eteensä, ovat he yhtä katkeralla mielellä Jumalaa vastaan, kuin tuo laiska palvelijakin herraansa vastaan. Toisin on sitä vastoin armolasten laita. He tekevät kaiken mielellänsä ja ilolla, sillä he rakastavat. Tosin on heidänkin vanha ihmisensä hidas ja vastahakoinen; mutta uuden ihmisen puolesta on heillä halu Jumalan lakiin ja he vaeltavat teeskentelemättä kuuliaisuudessa sille.

 

Kuinka nyt lopulta käy näille kahdenlaisille ihmisille? Tekstimme vastaa tähän kysymykseen. Tutkinto kahden ensimmäisen palvelijan kanssa päättyi tuolla heille suloisella tuomiolla: “Hyvä on, sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Vähässä sinä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Mene herrasi iloon.” Ne asiat, joissa he olivat osoittaneet uskollisuutta, eivät olleet itsessään halvat; ne olivat halvat ainoastaan kaikkeen siihen verrattuna, mitä heidän herrallansa oli ja mitä hän voi, samoin kuin myöskin siihen suureen iloon verrattuna, jonka heidän nyt piti saaman. Tämä ilo oli näet paljoa suurempi kuin heidän uskollisuutensa; siis se ei ollut pidettävä heidän oikeudellisena ansionansa, vaan heidän herransa armollisena hyvänsuopaisuutena. Oppikaa tästä, rakkaat lukijat, kuinka armon valtakunnassa käy. Siellä riippuu kaikki Jumalan vapaasta, armahtavasta armosta Kristuksessa. Totta kyllä on, että kristitty, joka osoittaa uskollisuutta Jumalan ja Vapahtajan seuraamisessa, on jalosti palkittava; mutta se on totuus ja pysyy myös totuutena, että tämä palkka lahjoitetaan armosta. Tämä totuus on sitä selvemmin pistävä silmään, jos muistetaan, että myöskin uskollisuus Jumalan seuraamisessa on sellainen työ, jota ei tehdä omasta voimasta, vaan Jumalan armosta Kristuksessa.

 

Mutta tuon laiskan palvelijan kohtalo on hänen oman ansionsa luoma. Samoin kuin ihminen ilman Jumalan armoa Kristuksessa, uskolla omistettuna, ei voi vaeltaa kuuliaisuudessa Jumalan käskyille eikä seurata Vapahtajan jälkiä, samoin hän ei myöskään ilman Jumalan armoa Kristuksessa lopullisessa tilinteossa ja tuomiolla voi saada muuta, kuin mitä hän itsessään on ansainnut. “Ja heittäkää tuo kelvoton palvelija ulos pimeyteen; siellä on oleva itku ja hammasten kiristys”. Katso, tässä, lukijani, on ainoa, mitä parhaimmassakin tapauksessa olet ansainnut.

 

Varmana siis pysyy, että me, voidaksemme Kristuksen tulemisessa seisoa nuhteettomina ja puhtaina Hänen edessänsä, tarvitsemme sekä elämässä että kuolemassa ja tuomiopäivänä Jumalan armoa Kristuksessa. Niin, me tarvitsemme Herran Jeesuksen itsensä viisaudeksemme, vanhurskaudeksemme, pyhitykseksemme ja lunastukseksemme. Pukekaamme sen tähden Hänet joka päivä yllemme kaikkea tätä varten. Olkoon Hän ainoana silmämääränämme. Vastaanottakaamme Häneltä lohdutusta omantunnon nuhteita vastaan, mutta myöskin voimaa elämän taisteluihin. Tunnustakaamme Hänelle uskottomuutemme ja syntimme, mutta rukoilkaamme myöskin, että Hän vetäisi anteeksiantamuksen vaipan sen yli. Ainoastaan sillä tavalla voimme me Kristuksen kunniallisen tulemisen päivänä seisoa nuhteettomina ja puhtaina Hänen edessänsä.

 

Sitä emme tiedä, milloin tämä päivä koittaa. Mutta sen tiedämme, että jonain päivänä me kuolemme ja se päivä on ratkaiseva tuomiopäivälle. Sellaisiksi kuin meidät havaitaan elämämme päättyessä, sellaisiksi meidät havaitaan myös tuomiopäivänä. Kristillinen lukija, mieti tätä tarkoin! Pidä huolta siitä, että olet hyvin valmistettuna, sillä Herrasi tulee pian. Kuule, mitä Hän itse sanoo: “Katso, minä tulen pian, ja minun palkkani on minun kanssani, antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan” (Ilm. 22:12). Ja jos tämä totuus Jumalan armon kautta on valtavalla vakaisuudella saanut astua sielusi silmien eteen, niin älä myöskään unohda näitä iankaikkisen totuuden suusta lähteneitä sanoja:

“Minä olen A ja O, ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu.  Autuaat ne, jotka pesevät vaatteensa, että heillä olisi valta syödä elämän puusta ja he pääsisivät porteista sisälle kaupunkiin!” (Ilm. 22:13-14).

 

“Sentähden, rakkaani, pyrkikää tätä odottaessanne siihen, että teidät havaittaisiin tahrattomiksi ja nuhteettomiksi, rauhassa, hänen edessänsä” (2 Piet. 3:14).

 

Terveellinen oppi III Helsinki 1892, s.692-703. Raamatun kohdat KR 38:n mukaan. Kieliasua varoen korjailtu.