KUOLEMA JA VÄLITILA

Laurence White, pastori, USA

 

Ajallinen kuolema on ihmisen fyysisten (ruumis, liha) ja ei-fyysisten elementtien (sielu, henki) erottaminen. Kuoleman hetkellä ruumis menee hautaan palatakseen tomuksi ja odottamaan viimeisenä päivänä tapahtuvaa kaiken lihan ylösnousemusta.

 

Raamattutodisteita: 1 Moos. 2:7; 3:19; Job 19:25-27; Saarn. 12:1-7; Luuk. 12:20; Luke 16:19-31; Joh. 19:30; Jaak. 2:26

 

Kuoleman hetkellä epäuskoisten sielut ovat välittömästi helvetissä. Sielut kärsivät siellä vaivaa ja rangaistusta siihen saakka, kunnes heidän iankaikkinen kohtalonsa julistetaan julkisesti tuomiopäivänä, kun sielut jälleen yhdistetään ruumiidensa kanssa yhteen.

 

Raamattutodisteita: Jes. 14:9-11,17; 66:24; Dan. 12:2 Luuk. 16:22-24; ks. myös 25-31; 1 Piet. 3:18-20; 2 Piet. 2:9-10

 

Kuoleman hetkellä uskovaisten sielut ovat välittömästi Kristuksen kanssa taivaassa, jossa he nauttivat rauhaa ja Hänen läsnäolonsa autuutta. Tämä ennakoi tuomiopäivää, jolloin heidän sielunsa yhdistetään jälleen heidän kirkastettujen ruumiidensa kanssa iankaikkisesti.

 

Raamattutodisteita: 1 Moos. 25:7-8 (ks. myös 35:29; 49:29-33; 4 Moos. 20:24-26; 5 Moos. 32:50); Ps. 23:4; Jes. 26:19; Matt. 10:28; Matt. 22:31-32 (vrt. 2 Moos. 3:6); Luuk. 2:29-30; Luuk. 16:22; Luuk. 23:43; Joh. 11:25-27; 14:1-4; Ap. t. 7:59-60; 2 Kor. 5:1-10; Fil. 1:20-26; Ilm. 6:9-11; 14:13

 

Seuraavat käsitykset täytyy näin ollen hylätä epäraamatullisina sekä kristillisen uskon ja toivon kannalta tuhoisina:

1. Että fyysinen kuolema merkitsee tyhjiinraukeamista, tajuisuuden ja olemassaolon loppumista.

2. Että sielu kuolee ruumiin kanssa ja pysyy haudassa viimeiseen päivään saakka, kun taas henki palaa Jumalan luo.

3. Että kuolleiden sielut nukkuvat tuomiopäivään saakka, tietämättä sen paremmin autuudesta kuin vaivasta.

4. Että sielun olemassaolo välitilassa (kuoleman ja tuomiopäivän välinen aika) on täydellinen ilman ruumista. Siten suositaan platonista dualismia, joka on vieras Raamatulle, ja väheksytään ruumiin ylösnousemisen tärkeyttä.

5. Että taivaan ja helvetin ohella on muitakin paikkoja, jotka vastaanottavat kuolleiden sieluja (kiirastuli, paratiisi, limbo, sheol, haades, limbus patrum jne.), tai että kuolleiden sielut voivat kiertää maata tai olla yhteydessä elävien kanssa spiritistien ja meedioiden välityksellä.

 

Osa pastori Laurence Whiten kirjoittamaa katekismusopetusta.