EYL ANTOI VALLOITUS- JA VAHVISTUSNÄYN

Sakari Korpinen, pastori, TL

 

“Että te menisitte ja kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyisi” (Joh. 15:16).

 

“Ja lohikäärme vihastui vaimoon ja lähti käymään sotaa muita hänen jälkeläisiänsä vastaan, jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuksen todistus” (Ilm. 12:17).

 

“Mutta minä kehoitan teitä, veljet, pitämään silmällä niitä, jotka saavat aikaan erimielisyyttöä ja pahennusta vastoin sitä oppia, jonka te olette saaneet; vetäytykää pois heistä” (Room. 16:17).

 

Tullessani opiskelemaan Helsinkiin 1967 sain kotoani opastuksen mennä EYL:ään (Evankelinen Ylioppilasliitto). Mutta huomasin pian, että EYL oli hengellisessä kriisissä. Se oli joutunut yhteistyökumppaninsa Suomen Kristillisen Ylioppilasliiton (SKY) opin ja hengen valtaan ja huokaili monenlaisten kokouskutsujen ja “virallisten” paperipinojen kanssa kuin Baabelin vankeudessa. Iäisyysnäkökulma oli vaihtunut tämän maailman ja sen rakenteiden muuttamiseen. Oli tärkeää, että EYL pystyi uuden puheenjohtajansa, hengellisen opettajani Simo Kivirannan, johdolla irrottautumaan kokonaan SKY:stä ja aloittamaan kuin alusta. Ja Jumala antoi pienelle joukolle valloitus- ja vahvistusnäyn. Hän itse siunasi työmme. Ehkä täällä on niitä, jotka muistavat ilolla 70-luvun alun opiskelija-aktiot Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Jyväskylässä! Näillä aktioilla oli kasteologiaan liittyvä nimi: Koko elämän ohjelmointi! Ehkä täällä on sellaisia, jotka löysivät tien johonkin EYL:n raamattupiireistä ja iloitsivat, että vaikeisiin hengellisiin kysymyksiin löytyi Jumalan kirjoitetusta sanasta selkeät vastaukset. Eläviä kiviä ei ollut vielä silloin, mutta oli innokas EYL:n kuoro, oli Scopus jne. Solmimme kontakteja luterilaisiin tunnustuksellisiin ryhmiin eri puolilla maailmaa.

 

Sanon tänään suurta kiitollisuutta tuntien: Jumalan armosta minua innoittaa edelleen sama “valloitus- ja vahvistusnäky”.

 

MINKÄ KÄSITIMME UUDESTAAN?

 

Meidän silmämme avautuivat näkemään tuossa tilanteessa loppujen lopuksi vain yksinkertaisia uskon totuuksia, mutta aivan olennaisia. Kun nimittäin omistamme uskossa Jumalan kalliin sanan ja tunnustamme, puolustamme ja opetamme sitä, niin sillä on siunauksensa, 1 Kor. 15:58.

 

Uudistuneelle evankeliselle opiskelijatoiminnalle tulikin nyt 1970-luvun alusta ykkösasiaksi kysyä: ovatko työn perustus, sisältö ja menetelmät Jumalan pyhän sanan mukaisia? Näissä asioissa liikkui koko ajan huolemme. Puhujavalinnoissa ei niinkään kyselty “kantakirjaevankelisuutta” eli siis evankelisia sukuperintöjä, sillä keskeisenä tuli olla evankelisen herätysliikkeen tunnustuspykälä. Ja siksi EYL:ään ihastuttiin tai vihastuttiin.

 

Evankeliumiyhdistyksen keskuudessa näyttää olevan vallalla tänään myös kasvavaa huolestuneisuutta. Mutta huolestumista ei ole aiheuttanut niinkään Jumalan sanan vastainen naispappeus, raamatullisen vanhurskauttamisopin kumoamiseen liittyvät opit ja oppisopimukset ja kristillisen etiikan katoaminen, vaan herätysliikkeen “yhteys”, taloudellinen tilanne ja julkisuuskuva. On suuri Jumalan ihme, että tästä huolimatta evankelisessa opiskelija- ja nuorisotoiminnassa on edelleen paljon valloitus- ja vahvistusnäyn innoittamia nuoria, jotka kyselevät tosissaan perusteita. Heille ei ole riittänyt kaunopuheet ja imagon kiilloittelu. He ovat sisäistäneet EYL:n 4. pykälän, joka painottaa, että EYL:n jäsenenä voi olla opiskelija, “joka tunnustaa Jeesuksen Kristuksen Jumalakseen ja Vapahtajakseen ja tahtoo pysyä kuuliaisena Pyhään Raamattuun perustuvalle ja luterilaisen kirkon kaikissa tunnustuskirjoissa esitetylle opille”.

 

JUMALA VASTAA ELÄVÄSTÄ, VOIMALLISESTA JA TERÄVÄSTÄ SANASTAAN

 

Koska oppi on Jumalan ja Hän on sen selvästi meille ilmoittanut sanassaan, siinä tulee Jeesuksen kastekäskyn mukaisesti pysyä. Ainoastaan se oppi tekee meidät viisaiksi, niin että pelastumme uskon kautta Jeesukseen. Se kirkastaa meille Kristuksessa sovitetun ja armollisen Jumalan, joka on syntimme anteeksiantanut ja lukee Poikansa ansion meille vanhurskaudeksi. Ainoastaan se sana pitää meidät pelastavassa uskossa, niin että säilymme nuhteettomina Kristuksen tulemukseen. Mutta ne, jotka eivät pitäydy Herramme terveellisiin sanoihin, ovat vain raatelevia susia ja vievät sieluja kadotukseen. Väärän suvaitseminen ei ole rakkautta, sillä rakkaus “ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa”. Siksi noin 10 vuotta sitten alkanut puhe meidänkin keskuudessamme “tilan antamisesta eri tavoin ajatteleville” oli Beliarin ääni, 2 Kor. 6:15. Sielunvihollisen kuiskutus kuuluu maailman loppuun saakka samana: Onko Jumala sanonut?

 

Meillä on tänään kirkossamme 1970-luvun alkuun peilattuna paljon rajumpi taistelu pyhästä Raamatusta. Joskus voi olla helpompiakin hetkiä, mutta taistelu tulee vain pahenemaan. Jumalan sanassa pysyvät joutuvat yhä ahtaamalle. Kaikki tämä voidaan tehdä jopa “kirkon uudistuksen”, “hiippakunnan normalisoinnin” tai “herätysliikkeen nykyaikaistamisen” nimellä. Mutta kirkon uudistuminen ei ole koskaan uusia tulkintoja, pyhän Sanan muuttamista, vaan aina Kristuksen omikseen voittamien uudistumista elävään uskoon ja siinä voimassa voittamaan lähteneiden hedelmää.

 

KUMMALLA PUOLELLA SEISOT?

 

Rakkaat EYL:n seniorit ja te tämänpäivän EO:n (Evankeliset Opiskelijat) aktiivit! On muistettava aina, että taistelu Raamatusta on taistelua paikalliskirkon ja sen jokaisen yksikön elämästä. Tässä Kainin ja Aabelin kirkko ottavat mittaa toisistaan Kristuksen tuloon asti. Pääkysymyksenä on meidänkin keskuudessamme tämä: Onko Raamatun sana tänäänkin tosi? Tähän maailmaan tyytyvä uusi kristillisyyden tulkinta etsii Raamatun sanoille uuden sisällyksen, josta puuttuu Raamatun sanan kirjaimellisuus. Näin ei ole myöskään Pyhän Hengen siunausta monenlaisella aktiviteetilla ja opetuksella.

Herran apostoli puhuu Korinton seurakunnan sisällä vaikuttavista “puolueista”. Aiemmin ymmärsimme sen lähinnä tarkoittavan esimerkiksi kirkkomme eri herätysliikkeitä. Mutta nyt käsitämme, että tällaiset puolueet ovat myös omassa liikkeessämme. Herran apostoli vastaa samassa yhteydessä, miksi näitä puolueita on, kun hän sanoo, “että kävisi ilmi, ketkä teistä kestävät koetuksen”, 1 Kor 11:19. Jumala itse vastaa sanastaan ja siksi Raamatun kirjoitettu sana vetää tälläkin hetkellä erehtymättömän rajan, jonka kummallekin puolelle ryhmittyy väkeä ja tapahtuu henkien erotus. Kummalla puolella sinä olet?

 

“Itseäs siis tutki, ootko puolellaan vai vastahan

Jos on mieles Herraa vastaan, ristin luo käy Golgatan.”

 

Kun seisot uskossa pyhän kasteen ja Jumalan lupausten perustuksella, jotka ovat “niin” ja “amen” Kristuksessa (2 Kor.1:20), voit voittoisasti kulkea kunniassa ja häpeässä, pahassa maineessa ja hyvässä (2 Kor.6:8-10). Tässä uskossa on tärkeää pyytää jatkuvasti, että Jumala pitää kirkkaana vallotus- ja vahvistusnäyn.

 

On todennäköistä, että olen viimeistä kertaa valtakunnallisilla evankeliumijuhlilla. Siksi haluan vielä siunata Sinut ystäväni: Armahtava rakkautesi Isä Lohduttava armosi, Vapahtaja Jeesus Kristus ja johdattava osallisuutesi, Pyhä Henki, olkoon sinun kanssasi. Aamen.

 

Puhe pidetty Kokkolan Evankeliumijuhlassa 30.6.2001 EYL:n 70-vuotisjuhlassa. Julkaistu Korpisen luvalla.