SAARNAAJIEN TODISTUKSIA:

 

AJALLISUUS JA IANKAIKKISUUS

– PÄÄMÄÄRÄMME TAIVAS VAI KADOTUS?

Heikki Pienimäki, Vaasa

 

“Silloin Jeesus sanoi opetuslapsillensa: jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen. Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi sielullensa vahingon? Taikka mitä voi ihminen antaa sielunsa lunnaiksi? Sillä Ihmisen Poika on tuleva Isänsä kirkkaudessa enkeliensä kanssa, ja silloin Hän maksaa kullekin hänen tekojensa mukaan” (Matt. 16:24‑28).

 

Tämän tekstin ääressä olemme elämämme kaikkein suurimman kysymyksen kanssa tekemisissä, kyse on iankaikkisuudestamme ja siitä, missä vietämme sen eli mikä meille on tärkeintä.

 

Jokaisen ihmisen on kerran käytävä tuomioistuimen eteen ja kohdattava kaikkeuden Herra, Tuomari jonka antama tuomio on silloin lopullinen. Siihen ei enää voi hakea peruutusta tai muutosta muista tuomioistuimista. Nyt on aika kysyä sitä, voimmeko kestää tämän tuomiopäivän, astua tuomarin eteen puhtaalla omallatunnolla, varmana ikuisesta autuudestamme.

 

Minkälaiset ovat mahdollisuutemme?

 

Room 6:16‑18. Raamatun mukaan olemme kaikki syntyneet syntisestä sukukunnasta ja sen vuoksi olemme osallisia syntiturmeluksesta eli perisynnistä. Luonnollinen taipumuksemme on kaikessa suuntautunut pahaan, teemme jatkuvasti syntiä Jumalan lakia vastaan. Oikeudenmukainen  osamme on iankaikkinen kadotus. Siksi laki on sellainen Jumalan antama mitta, joka tekee koko ihmiskunnasta syntisiä ja kadotuksesta osallisia. Omassa varassamme meillä ei ole mitään mahdollisuutta pelastua ikuiseen elämään. Jeesukselta kerran kysyttiin “kuka sitten voi pelastua”. Jeesuksen vastaus tähän oli: “ihmiselle se on mahdotonta, mutta Jumalalle on kaikki mahdollista.”

 

Minkälaisia meidän sitten pitää olla, että voisimme pelastua?

 

Meidän tulee olla synnittömiä, puhtaita ja pyhiä, Jumalan lain edessä kestäviä eli meillä täytyy olla sama puhtaus, pyhyys ja vanhurskaus kuin Jumalalla itsellään. Vain silloin voimme iloisin ja vapain sydämin käydä Hänen eteensä, kun Hän toimittaa viimeisen ja peruuttamattoman tuomion. Jumalan lain valossa toteamme pelastumisemme täysin mahdottomaksi.

 

Miten tämä mahdoton tulee sitten mahdolliseksi?

 

Voimme olla varmoja siitä että tämä on mahdollista. Se on ilmoitettu meille Jumalan sanassa eli Pyhässä Raamatussa, joka on Jumalan sanaa kannesta kanteen. Siinä ei ole mitään ihmissanaa. Jumalan sanan tahtoi saatana tehdä tyhjäksi jo paratiisissa kysyen “onko Jumala todella sanonut”. Tätä samaa sielunvihollinen tekee vielä tänäkin päivänä. Taistelu on käynnissä edelleen siitä, mitä Jumala on sanonut, mutta meidän ei tarvitse kuunnella vihollisen ääntä, sillä hänet on voitettu.

 

Jumalalla on ihmistä kohtaan armollinen tahto. Hän tahtoo että kaikki ihmiset pelastuisivat. Kaikille Hän on valmistanut paikan taivaaseen ja tahtoo, että se paikka ei jää tyhjäksi. Jokaisen ihmisen tärkein asia on Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tunteminen ja Jumalan lapseksi pääseminen, pitipä ihminen tätä asiaa tärkeimpänä tai ei. Millaisena tätä pidämme ei muuta sen tärkeysjärjestystä, koska se on ehdoton eli absoluuttinen.

 

Jumalan pyhyys ja vanhurskaus vaatii syntien sovitusta, jota kukaan ihminen ei kykene suorittamaan. Siihen tarvittiin Jeesus Kristus, joka itse ei ollut syntinen ja juuri siksi pystyi ottamaan päälleen koko maailman syntivelan. Hän, Vapahtajamme, suoritti sen viimeistä piirtoa myöten, täyttäen puolestamme Jumalan lain vaatimukset ja kärsien meidän syntiemme rangaistuksen.

 

Raamatussa on muutakin kuin vain lain sanaa, siellä on sellainen asia kuin evankeliumi. Se kertoo, mitä Jumalan Poika Jeesus Kristus on tehnyt edestämme. Hän teki tyhjäksi perkeleen teot, jotka syntiinlankeemuksen seurauksena tulivat osaksemme ja veivät meiltä osamme ikuiseen elämään taivaassa.

 

Jeesus oli uskollinen Isältä saamalleen tehtävälle, aina ristinkuolemaan asti. Kaiken Hän teki meidän tähtemme. Synnittömänä Hän otti päälleen meidän syntimme ja lahjoitti meille oman vanhurskautensa ja pyhyytensä. Uskon tyhjällä kädellä saamme tämän kaiken vastaanottaa, silloin epätoivo vaihtuu toivoksi ja varmuudeksi ikuisesta elämästä. Vihollisuus Jumalan kanssa muuttuu rauhantilaksi, ihmisestä tulee taivaan kansalainen. Hän elää Jumalan armolapsena täällä ajassa, päämääränä taivas, missä synti on lopullisesti hävitetty, kun Jumalan valtakunta on saanut lopullisen olomuotonsa.

 

Kallis ystävä,  Jeesuksen verellä lunastettu ja sovitettu, joka kilvoittelet taivastiellä ja kilvoituksestasi huolimatta toteat itsesi ainoastaan syntiseksi tai ehkä sinulle taivastie on vielä kokonaan vieras. Sinä olet saanut syntyä lunastettuun maailmaan ja varmaankin olet saanut pyhän kasteen, jossa sinut on kastettu Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen osallisuuteen. Siksi vaikka olisit joutunut harhateille, pois taivastieltä, saat palata takaisin. Jumala on tehnyt kasteessa hyvän omantunnon liiton kanssasi. Saat kohdata Vapahtajasi myös Herran Pyhässä Ehtoollisessa, kun Hän siinä itse vakuuttaa sinulle: “Tämä on minun ruumiini ja vereni, sinun edestäsi annettu ja vuodatettu,  syntien anteeksiantamiseksi.” Jumalan seurakunnasta kuluu vielä täysiäänisenä verievankeliumi. Ne terveiset tulevat taivaasta asti. Sinun autuutesi on ansaittu Golgatan keskimmäisellä ristillä. Jeesuksen päällä oli kaikki syntisi. Siellä Hän rakensi sillan synnin kuilun yli Jumalan valtakuntaan.

 

Jeesuksen ansion tähden saat uskoa kaikki syntisi anteeksiannetuiksi Hänen nimessään ja sovintoveressään, kun tämän uskot, sinä olet armahdettu synneistäsi ja samalla taivaan kansalainen jo täällä ajassa.

  

Pohjanmaan synodin kirkkopyhä Alajärvi 10.06.2001