PÄÄKIRJOITUS * HANNU LEHTONEN

 

SLEY-Kirjat erotti vuoden 1994 syksyllä pastori Sakari Korpisen toimitusjohtajan paikalta. Tänä vuonna Korpisen ura SLEY:ssä näyttää päättyneen, kun hänet keväällä erotettiin yhdistyksen palveluksesta vedoten kustannussäästöjen tarpeeseen. Samassa yhteydessä eräitä yhdistyksen työntekijöitä pantiin osa-aikaeläkkeelle.

 

Kun Korpinen erotettiin toimitusjohtajan paikalta, näki moni sen takana linjaerimielisyyden. Korpisen profiili naispappeuden vastustajana nähtiin hankalaksi SLEY:n johdon taholta. Kun SLEY:n johtokuntaan sitten tuli selvästi naispappeuden kannattajina tunnettuja henkilöitä, oli eräs heidän tavoitteensa epäilemättä päästä lopullisesti Korpisesta.

 

SLEY:n vuosijuhlassa Kokkolassa tänä vuonna Korpiselle oli vielä myönnetty puheenvuoro. Korpisen mainittu puhe päättyy arveluun, että se on todennäköisesti viimeinen kyseisissä merkeissä. Aika näyttää, miten käy.

 

SLEY otti 1980-luvulla Kallion jäsenkokouksessa selkeästi naispappeuden vastaisen kannan. Tosiasiallisesti yhdistys vain vahvisti pysyvänsä sääntöjensä viitoittamalla tiellä eli Raamatun ja tunnustuskirjojen opissa. Kuitenkin samanaikaisesti johtokunta julkaisi lausuman, jossa todetaan, että yhdistyksessä tulee olla tilaa sekä naispappeuden vastustajille että kannattajille. Voidaan todeta, että tätä kautta luotiin jännitteinen tila yhdistyksen sisälle.

 

Kun on seurannut naispappeudesta käytyä keskustelua Sanansaattajan palstoilla ja eräissä SLEY:n kokouksissa viime vuosien aikana, vakuuttuu ainakin yhdestä asiasta. On täysin selvää, että naispappeuden kannattajien kanta ei perustu Raamattuun eivätkä he sitä yleensä edes pyri Raamatulla perustelemaan. Rovasti Esa Santakarin kesällä julkaistussa mielipidekirjoituksessa tiivistyy koko asia, kun hän suoraan tunnustaa, ettei hän usko eräitä Raamatun kohtia. Juuri tästä on kyse koko asiassa!

 

Toinen seikka, joka pistää silmään, on se, että viime vuosina SLEY:ssä määrätietoisesti valtaan pyrkinyt naispappeuden kannattajien “puolue” on varsin iäkästä. Kun SLEY:n johtokunta vuonna 1999 uusiutui lähes kokonaan, olivat naispappeuden vastustajina tunnetut uudet johtokunnan jäsenet pääasiallisesti nuoria ihmisiä. On ilman muuta toivon merkki se, että nuoret haluavat kysyä Raamatun opastusta myös tähän asiaan, eivätkä pidä tärkeimpänä sitä, että oltaisiin mahdollisimman “kirkollisia”. Kannattaa pitää mielessä, että evankelisuuden parhaat vuodet, ns. autuuden aika, olivat kirkollisessa mielessä paitsion aikaa.