KALLE JOKINEN SAANUT KOTIINKUTSUN

 

Evankelisen kansan keskellä hyvin tunnettu ja rakastettu saarnaaja Kalle Jokinen on päässyt Jumalan kansan lepoon 87-vuotiaana.

 

Kalle-veljemme suoritti pitkän työpäivän liikkeemme keskeisenä julistajana ensin Tampereella ja sitten Turussa. Vuosien ajan hän piti kiinteää yhteyttä Ruotsissa asuviin suomalaisiin. Näissä merkeissä hän oli pitkään Ruotsin evankeliumijuhlien keskeinen julistaja.

 

Miten Kallea voisi lyhyesti luonnehtia evankelisen saarnan edustajana? Otan esiin neljä piirrettä:

 

Oppi-isämme Luther sanoo! Kalle oli uskonpuhdistajamme Martti Lutherin kirjoitusten tutkija ja tuntija. Usein hän saarnoissaan viittasi Lutheriin. Hänellä oli taito nostaa esiin tuoreita Luther-lainauksia. SLEY:n aikoinaan julkaisemat Luther-kirjat näyttävät kuluneen Kallen käsissä. Sain Kallelta lahjaksi ruumiin ylösnousemusta käsittelevän Lutherin kirjan. Se oli täynnä alleviivauksia.

 

Kalle oli sovintoveren saarnaaja. Aina uudelleen Kallen puheissa kertautui Kristuksen työ Golgatalla. Siellä sovintoveri vuoti meidän autuudeksemme. “Veren voima on taivaan ydinvoima, sillä ratkaistiin ihmiskunnan ydinkysymys; miten Jumalan ankara viha leppyisi, miten suuri, tuomittu ja kadotettu syntinen voidaan vanhurskauttaa.” Ei ole mitään evankeliumia ilman sanomaa ristin verestä ja lunastustyöstä. Tätä keskeisintä Kalle ei väsy teroittamasta. Kalle myös kyselee herätyssaarnaajan tavalla: Kallis kuulija, nautitko tänään Kristuksen veressä autuutta? Kalle olikin sanan parhaassa merkityksessä herätyssaarnaaja. Kalle kantoi huolta siitä ettei keneltäkään peittyisi, miksi Karitsa on kuollut ristillä.

 

Yhtä keskeistä oli pyhän kasteen lahjan kirkastaminen. “Me olemme tämän suuren lunastusuhrin osallisuuteen pieninä kastetut, oi autuutta. Juuri kasteessasi oli autuuttavana elementtinä pyhä veri, joka muutti kasteen veden lunastuksen kautta iankaikkiseksi armoliitoksi.” Erityisen rakas oli hänelle Svebiliuksen katekismuksen kasteopetus: ”Isä ottaa lapsekseen, Poika pukee vanhurskaudellaan, ja Pyhä Henki uudestisynnyttää.” Kalle myös kantoi huolta evankelisen liikkeen kasteopetuksesta. Puhujille ystävällisesti huomautettiin, jos kasteesta vaiettiin.

 

Kallen julistuksessa olivat aina esillä myös taivasnäköalat. Perille taivaaseen päästään Jeesuksen veren kautta. Näin Kalle tänäänkin meitä muistuttaa: “Olen ikuisen elämän lapsi. Kuule siis kuolema; et mahdu mihinkään tähän, lähde tiehesi, minä istun Kristuksen sylissä, tulepas sieltä minut ryöstämään.”

 

Kiitollisena muistan rakasta Kalle-veljeä. Meidänkin aikamme ja hengellinen liikkeemme tarvitsee kipeästi Kallen kaltaisia verievankeliumin saarnaajia!

 

Reijo Arkkila, Helsinki