PÄÄKIRJOITUS * HANNU LEHTONEN

 

Pappisvihkimyksestä on tullut vaikea ongelma evankelis-luterilaisessa kirkossamme. Piispa Rimpiläisen eläkkeellejäämisen jälkeen tilanne näyttää muotoutuvan sellaiseksi, että naispappeutta vastustaville nuorille miehille, jotka ovat valmistuneet teologeiksi, ei enää ole mahdollisuutta saada vihkimystä pappisvirkaan.

 

Luterilaisissa tunnustuskirjoissa on kohtia, jotka tulevat hätkähdyttävän lähelle omaa tilannettamme tarjoten neuvoa. Kannattaa siis kuunnella ja miettiä. Ohessa muutama sitaatti:

“Milloin siis varsinaisista piispoista tulee evankeliumin vihollisia tai kun he kieltäytyvät vihkimästä pappeja, seurakunnat säilyttävät silti oikeutensa. Sillä missä ikinä on seurakunta, siellä sillä on oikeus evankeliumin virkaan. Sen vuoksi on välttämätöntä, että seurakunta säilyttää oikeuden kutsua, valita ja vihkiä viran hoitajia” (TK 1990, s. 293). 

“Tähän kuuluvat ne Kristuksen sanat, jotka todistavat, että avaimet on annettu kirkolle, ei ainoastaan tietyille henkilöille: (Matt. 18:20) ’Missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni...’ Tämän vahvistaa vihdoin myös Pietarin sana: ’Te olette kuninkaallinen papisto’ (1 Piet. 2:9). Nämä sanat koskevat tosi kirkkoa. Koska pappeus kuuluu yksin sille, sille kuuluu varmasti myös oikeus valita ja vihkiä palvelusviran hoitajia. Sen todistaa vielä kirkon yleinen tapakin. Kansahan ennen valitsi kirkkoherrat ja piispat. Sitten tuli paikalle joku piispa, oman tai naapuriseurakunnan piispa, joka kätten päällepanemisella vahvisti valitun miehen virkaan. Vihkimys ei muuta ollutkaan kuin juuri tällainen hyväksyminen. - - Kaiken tämän perusteella on päivänselvää, että seurakunnalla on yhä oikeus valita ja vihkiä palvelusviran hoitajia. Kun siis piispoista tulee kerettiläisiä tai kun he kieltäytyvät vihkimästä virkaan, silloin seurakuntien on jure divino (jumalallisen oikeuden mukaan) pakko jo virassa olevien paimentensa välityksellä vihkiä uusia paimenia ja viran hoitajia” (TK 1990, s. 293-294).

“Siksi me tahdomme ja meidän tulee vanhan kirkon ja sen isien esimerkkiä noudattaen itse vihkiä kykeneviä henkilöitä virkaan” (TK 1990, s. 277).

 

Pappisvihkimystä koskettaa myös kirkolliskokouksen keväällä tekemä päätös, jonka mukaan vain piispoilla on tästedes oikeus toimittaa pappisvihkimys. Tätä päätöstä ei ole pahemmin arvosteltu, vaikka siinä tosiasiallisesti loukataan seurakunnan oikeuksia ja korotetaan väärin piispanvirkaa. Sillä vaikka luterilainen tunnustus katsookin, että normaalioloissa pappisvihkimyksen toimittaminen kuuluu piispoille, se ei opeta tätä Jumalan sanan käskemänä asiana. Päinvastoin luterilaisen tunnustuksen mukaan pappisvihkimyksen edellytyksenä on seurakunnan kutsu, ja pappisvihkimys on koko seurakunnan yhteinen asia. Seurakunta vihkii uusia paimenia jo virassa olevien paimeniensa välityksellä.