LOHDUTUKSESTA RISTIÄ KANTAESSAMME

Stefan Prätorius

 

1. Nyt ymmärrän, minkä tähden Jumalan lasten täytyy kärsiä ja kärsivällisesti kantaa ristiään. Mutta selitä vielä minulle, millä voimme lohduttaa itseämme ristiä kantaessamme?

 

Koska ristejä on monenlaisia ja koska lohdutus on lääke sitä vastaan, on tarpeellista, että sen teille tarkoin selitän.

 

2. Mikä on paras lohdutus ristiä vastaan?

 

Että meillä on armollinen Jumala taivaassa.

 

Paras lohdutus, mikä meillä ihmisraukoilla on täällä maan päällä moninaisissa murheissamme ja vastoinkäymisissämme, on se, että meillä on sovitettu, armollinen Jumala taivaassa. Sillä vaikka me olemmekin luonnostamme kurjia syntisiä ja sen tähden Jumalan vihan lapsia, ei Herra Jumala kuitenkaan meihin suutu, vaan on meille armollinen ja laupias Poikansa tähden. Hänen rakkain Poikansa, Jeesus Kristus, Hänen kunniansa kirkkaus, on meidän edestämme tullut ihmiseksi, vuodattanut verensä ristillä ja siten sovittanut syntimme ja asettanut Isänsä vihan.

 

Tämän todistaa apostoli Paavali sangen lohdullisilla lauseilla, Room. 5:10: “Me olemme sovitetut Jumalan kanssa Hänen Poikansa kuoleman kautta”, ja 2 Kor. 5:19: “Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan.”

 

Sen tähden nimitetäänkin meitä Jumalan rakkaiksi ystäviksi, josta kalliista nimestä Daavidkin kirjoittaa, Ps. 108:6-7: “Koroita itsesi Jumala, yli taivasten ja kunniasi yli kaiken maan, että sinun ystäväsi pelastettaisiin”. Kuuletko, mitä Jumalan Pyhä Henki tässä sinulle sanoo? Hän sanoo, että me olemme Jumalan rakkaita ystäviä. Mieti tätä tarkoin. Mutta Hän ei sano meitä ainoastaan Jumalan rakkaiksi ystäviksi, vaan myös rakkaiksi lapsikseen, niin kuin Paavali todistaa, Ef. 1:5-6: “Jumala määräsi edeltäpäin meidät lapseuteen, Hänen yhteyteensä Jeesuksen Kristuksen kautta, Hänen oman tahtonsa mielisuosion mukaan, sen armonsa kirkkauden kiitokseksi, minkä Hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa.”

 

Mutta jotta voisimme olla varmat tästä autuaallisesta lapsenoikeudestamme, antoi Hän meille siitä vakuudeksi kalliin pantin, nimittäin Pyhän Henkensä meidän sydämiimme, että hän siellä aina asuisi ja huokaisi, niin kuin apostoli Paavali sanoo, Gal. 4:6: “Ja koska olette lapsia, on Jumala lähettänyt sydämeemme Poikansa Hengen, joka huutaa: ’Abba! Isä!’”

 

Olkoon tämmöinen ystävyys ja Jumalan lasten oikeus sinun lohdutuksesi ristiä kantaessasi, niin että Daavidin kanssa voit sanoa: “Jumalan armo on minun lohdutukseni.” Sano myös niin kuin Paavali, Room. 8:35, 38-39: “Kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? Tuskako, vai ahdistus? Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei korkeus eikä syvyys voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.” Se on: koska Jumala on meidän Isämme ja me Hänen lapsensa, seuraa siitä välttämättömästi se, että Hän meitä sydämestään rakastaa. Sillä tietysti Isä rakastaa lastansa; ainakin kuulemme harvoin jonkun isän vihaavan lastansa. Jos siis me, jotka jo luonnostamme olemme pahoja ja vihaan taipuvaisia, rakastamme lapsiamme, kuinka ei sitten Jumala, joka on sula rakkaus ja hyvyys, paljon sydämellisemmin lapsiaan rakastaisi?

 


Jo kaukaa tuntee Isä lapsensa, kutsuu jokaista nimeltään ja rakastaa heitä niin hellästi, että kantaa heitä, niin kuin kultaisia sinettisormuksia sormissaan, niin kuin luemme, Hagg. 2:23, jossa Herra Jumala ystävällisesti puhuu Serubabelille: “Minä otan sinut, Serubabel, Sealtielin poika ja panen sinut sinettisormukseksi, sillä Minä olen sinut valinnut.” Näin sydämellisesti rakastaa hyvä Jumala lapsiansa, vaikka me emme, ristiä kantaessamme, sitä usko, vaan luulemme, että jos Jumala meitä rakastaa, täytyisi meidän muka aina astella ruusupolkuja.

 

Joakim Mörlin kirjoittaa Katkismuksensa toisessa osassa: “Jumala on rakkaan Poikansa tähden meitä kohtaan isällisempi ja ystävällisempi kuin kukaan muu, jolla isän nimi on taivaassa ja maan päällä. Koska me siis Hänen Poikaansa rakastamme, pitää Hän meitä rakkaina lapsinaan ja Kristuksen perillisinä eikä tahdo meiltä mitään kieltää, vaan antaa meille kaikkea hyvää armollisesti ja runsaasti, jopa enemmän kuin rukoilemme ja toivoakaan osaamme.”

 

Ja vaikka me valitettavasti joka päivä koko elinaikamme saastutamme jalkamme ja monella tavoin teemme syntiä, niin ei kuitenkaan Jumala, rakas Isämme, lue niitä meille ja sen tähden syökse meitä pois armostansa niin kuin Paavali vakuuttaa, Room. 8:39: “Ei mikään voi meitä Jumalan rakkaudesta erottaa”, ja Jesaja 54:10: “Vuoret siirtyvät ja kukkulat liikkuvat, mutta minun armoni ei siirry sinusta eikä rauhani liitto liiku, sanoo Herra, sinun armahtajasi.”

 

Näyttää tosin siltä, kuin ei Jumala meitä rakastaisi, koska Hän sallii niin monen myrskyn ja rajun tuulen meitä kohdata, mutta kuitenkin rakastaa Hän meitä totuudessa. Semmoiset kuritukset todistavat vain Hänen sydämellistä, palavaa rakkauttaan meitä kohtaan, sillä niiden kautta herättää Jumala meissä jalon uskon ja sitä meissä vahvistaa ja kirkastaa. Sillä kohta kun jokin vastoinkäyminen meitä kohtaa, herää meissä usko, ja me luotamme Jumalan armoon ja apuun ja lohdutamme sillä itseämme. Eikö se osoita Jumalan ääretöntä rakkautta ja armoa meitä kohtaan, josta meidän tulisi sydämestämme iloita? Sitä paitsi istuu Jumalan Poika Isänsä oikealla kädellä ja rukoilee meidän puolestamme. Hän rukoilee, ettei Isä Jumala kääntäisi pois isällistä rakkauttaan rakkaista lapsistaan heidän syntiensä tähden, vaan alati ja iankaikkisesti osoittaisi heille samaa isällistä rakkauttaan.

 

Tällä ystäväni, lohduta itseäsi totisessa uskossa, ja jos sinulla on omallatunnollasi syntiä, jotka sydäntäsi kalvavat, niin kadu niitä sydämestäsi ja rukoile rakasta, taivaallista Isääsi, että Hän ne sinulle armollisesti anteeksi antaisi ja lieventäisi isällistä rangaistustansa.

 

3. Tekeekö Herra Jumala myös niin?

 

Tekee totisesti, sillä sen tähden sanoo myös Daavid Häntä auringoksi, Ps. 84:12, ei ainoastaan Hänen kirkkautensa ja loistonsa tähden, jolla Hän joka päivä ymmärryksemme valaisee, vaan erittäinkin lohdutuksen tähden, jolla Hän lapsiansa ilahduttaa. Hän ei ainoastaan vie meitä helvettiin, vaan johdattaa myös meidät sieltä pois. Ei Hän ainoastaan peloita ja murehduta rakkaita lapsiaan, vaan Hän antaa heidän myös nauttia Hänen armonsa lohdutusta. Hän ei ainoastaan anna heidän kärsiä köyhyyttä, sairautta tahi vainoa, vaan pelastaa myös heidät siitä. Sillä Hän on auttaja hädässä, ja siksi Häntä nimitetäänkin, Dan. 6:27, ja samoin turvaksi hädän aikana, Ps. 9:10.

 

Uskovaisten hengellinen aarreaitta s. 468-472. Helsinki 1925.