Vägen fram?

Lutherska väckelserörelser i uppbrott (s. 252)

OF System, Vasa 2001

Redigerad av Ola Österbacka

 

Ola Österbacka on toimittanut mielenkiintoisen artikkelikokoelman ajankohtaiseen kirkkokysymykseen liittyen. Hänen teoksensa luotaa erityisesti kysymystä siitä, miten Pohjoismaiden herätysliikkeet ovat suhtautuneet niihin kirkkoihin, joiden piirissä ne vaikuttavat.

 

Österbacka kirjoittaa teoksensa johdannossa mm.: “Herätysliikkeet ovat lyöneet leimansa kaikkiin pohjoismaisiin kansankirkkoihin. Ne ovat olleet suolana, kun kirkkoja on uhannut pinnallisuus ja rappio. Ne ovat olleet myös väline kattavaan lähetystoimintaan. Vaikka ne ovat usein ottaneet kriittisen kannan kirkkoihinsa - ja monissa tapauksissa eristäytyneet niiden toiminnasta - ovat useimmat niistä kuitenkin pysyneet näiden kirkkojen sisäpuolella. 1900-luvulla muodostetut vapaat luterilaiset seurakunnat ovat jääneet melko pieniksi. Viimeisten vuosikymmenien aikana on useissa kirkon sisäisissä herätysliikkeissä alettu kyseenalaistaa suhde kansankirkkoon ja kysyä, miten voidaan päästä eteenpäin. Tämä kirja esittelee muutamia puheenvuoroja Tanskasta, Suomesta, Norjasta ja Ruotsista. Lisäksi annetaan lyhyt tietopaketti kirkoista, seurakunnista ja herätysliikkeistä sekä eri organisaatioista, jotka ovat osallistuneet kirkkotaisteluun.”

 

Kirjoittajina on Tanskasta Nils Ove Vigilius ja Mikkel Vigilius, Norjasta Jan Bygstad, Ruotsista Per Gustafsson, Gunner Jensen ja Jan Nilsson sekä Suomesta Österbacka itse.

Kuten teoksen johdannossa sanotaan, kirjoittajat edustavat eri lähtökohtia ja vastaavasti heidän näkemyksensä heijastavat tätä. Yhteistä näille eri Pohjoismaita edustaville kirjoittajille on syvä huoli kirkon luopumuksesta pois omista perusteistaan ja kysely siitä, mikä on oikea tie tästä eteenpäin. Tätä kyselyä heijastaa epäilemättä myös kirjan nimeksi valittu otsikko Vägen fram? (Tie eteenpäin?).

 

Teoksessa on näistä neljästä Pohjoismaasta esittely, jossa kerrotaan kunkin maan kirkollisesta historiasta jotain ja erityisesti näiden maiden herätysliikkeistä, vapaista luterilaista seurakunnista ja kirkoista sekä järjestöistä, jotka ovat ottaneet osaa kirkkotaisteluun. Näistä esittelyistä on käsittääkseni hyötyä jokaiselle asiasta kiinnostuneelle sillä tiedot ovat hyvin ajan tasalla.

 

Hannu Lehtonen