LUTHERIN KIRJEET WOLFERINUKSELLE

Hannu Lehtonen

 

Luterilaisessa (3-4/2001) julkaistiin hiljattain kaksi Markku Särelän suomentamaa Lutherin kirjettä pastori Simon Wolferinukselle. Sikäli kuin tiedän näitä Lutherin tekstejä ei ole aiemmin julkaistu suomeksi, joten tästä työstä on syytä lausua kiitokset Särelälle ja Luterilaiselle.

 

Lutherin kaksi kirjettä Wolferinukselle käsittelevät ehtoollista. Pastori Wolferinus oli sekoittanut siunattuja ehtoollisaineita siunaamattomien aineiden kanssa. Wolferinuksen ja tämän virkatoverin välillä oli syntynyt tästä asiasta kova kiista. Lutherin kirjeet ovat kannanotto tähän tilanteeseen.

 

Tiivistän Lutherin kirjeitten sanoman kolmeen asiaan:

1) Asetussanat ovat ratkaisevassa asemassa. Luther sanoo asetussanojen lausumisesta ehtoollisessa: “joka on ensisijaisin ja pääasiallisin toiminto sakramentista puheen ollen” (Luther-sitaatit Särelän käännöksen mukaan). Lutherin lähtökohta on Jumalan sana. Sana saa aikaan sakramentin. Sana tuo Kristuksen ruumiin ja veren leipään ja viiniin. Wolferinus sen sijaan oli tehnyt sakramentista riippuvaisen sen toimittamisesta (actio). Tässä hän edustaa ns. filippismiä (nimitys Filip Melanchthonista).

 

2) Miten on ymmärrettävä sääntö, jonka mukaan ’sakramentillisen toimituksen ulkopuolella ei ole sakramenttia’. Tämä sääntö mainitaan luterilaisissa tunnustuskirjoissa (TK 1990,527-528). Wolferinus oli vedonnut tähän sääntöön, mutta Luther osoittaa, että Wolferinus oli ymmärtänyt asian väärin: “Te otatte sakramentillisen toimituksen liian lyhytaikaisena ja katkaisette sen liian lyhyeksi. Sillä saatte aikaan sen, ettei teillä näytä olevan sakramenttia lainkaan.” Luther antaa sitten määritelmän, jonka lähtökohta on asetussanoissa: “Tämän mukaisesti määrittelemme ajan tai sakramentillisen toimituksen siten, että se alkaa pyhän Isä meidän alusta ja kestää siihen asti, kunnes kaikki ovat käyneet ehtoollisella, ovat juoneet maljan tyhjäksi ja syöneet ehtoollisleivät, ja kansa on laskettu takaisin paikoilleen ja on poistuttu alttarilta.” Tunnustuskirjoissa viitataan Lutherin selitykseen tästä kyseisestä säännöstä (TK 1990,528) ja on hyvä syy väittää, että niissä viitataan juuri näihin Lutherin em. sanoihin pastori Wolferinuksekselle (tästä on Bjarne Teigen laatinut perusteellisen artikkelin, joka löytyy internetistä). 

 

3) Ylijääneet siunatut aineet. Luther edellyttää, että jos siunattuja (konsekroituja) aineita jää yli, ne käytetään loppuun jumalanpalveluksen jälkeen. Hän kirjoittaa: “Sen vuoksi pitäkää huolta siitä, että kun sakramentilla jää jotakin yli, niin joko ehtoollisvieraat tai pappi itse ja saarnaaja nauttisivat sen, ei niin, että diakoni yksin tai ainoastaan joku muu joisi maljaan jääneen viinin, vaan hänen tulee antaa se toisille, jotka ovat olleet osallisia myös ruumiista, ettette näyttäisi huonolla esimerkillä jakavan sakramenttia osiin tai käsittelevän epäkunnioittavasti sakramentillista toimitusta.” On syytä huomata, että Luther käsittelee tässä ylijääneitä siunattuja aineita sakramenttina ja varoittaa jakamasta sakramenttia. Hänen lähtökohtanaan on koko ajan sana. Ylijääneet siunatut aineet on siunattu Kristuksen sanalla sakramentiksi ja Luther suhtautuu siksi niihin sakramenttina myös varsinaisen ehtoollisen jaon jo päätyttyä. Sana määrää toimitusta, ei toimitus sanaa.

 

Särelä kirjoittaa: “Näistä Lutherin kirjeistä ovat eräät teologit vetäneet liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä siitä, mitenkä jäljelle jääneiden ehtoollisaineiden kanssa on meneteltävä.” Särelä ei yksilöi, keitä teologeja hän tarkoittaa. Tulkitsen Särelän tarkoittavan sitä, että jäljelle jääneiden ehtoollisaineiden loppuun käyttäminen dogmaattisena vaatimuksena on liian pitkälle menevä johtopäätös. Lutherin omat sanat puhuvat kuitenkin nimenomaan tätä vastaan. Kuten mainitsin Luther tarkastelee sakramenttia koko ajan sanasta, ei toimituksesta, käsin ja tästä syystä hän nimittää myös ylijääneitä siunattuja aineita sakramentiksi.