LUTHERIN ARVIO PAAVISTA EDELLEEN AJANKOHTAINEN

Hermann Sasse, professori (1895-1976)

 

Mitä tulee siihen, että paavius olisi Jumalan lain ja kristillisen uskonnon vartija modernissa maailmassa, niin kaikki riippuu siitä, mitä lailla ja kristillisellä uskonnolla tarkoitetaan. On tuskin sattumaa, että suuret, veriset vallankumoukset tapahtuivat katolisissa maissa. Euroopan ja Etelä-Amerikan katoliset maat ovat joutuneet vallankumousten kurimukseen. Maailmassa näyttää olevan vain yksi katolinen kuningas jäljellä, Belgiassa, ja hänenkään kruununsa ei ole lujalla pohjalla. Entä Venäjä? Sitä ei voida kutsua protestanttiseksi maaksi. Leninin mausoleumi on espanjalaisen madonnan kappelin vieressä – varoitus siitä, mihin ihmisen palvomisen tie voi johtaa, vaikka se alkaisi Marian palvonnan hienostuneissa menoissa. Jokainen, joka tuntee Euroopan katolisten maiden sisäisen historian ja erityisesti kirkollisten ruhtinaskuntien ja varsinkin Kirkkovaltion historian, tunnistaa kauhistuttavat seuraukset Jumalan kirkolle, kun ei ole otettu varteen luterilaisen uskonpuhdistuksen varoitusta kirkon ja valtion sekoittamisesta – tämä voidaan havaita myös luterilaisessa kirkossa itsessään.

 

Väittämällä, että paavius on Jumalan lain linnoitus maailmassa, on yhteys modernissa maailmassa vallitsevaan hämmennykseen ja tietämättömyyteen siitä, mikä on Jumalan antama laki. Onko pidettävä jumalallisena lakina sitä, että oletettu Kristuksen sijainen vaatii, että koko ihmiskunnan tulee olla alamainen hänelle kaikissa päätöksissä, jotka koskevat uskoa ja moraalia? Eivätkö ihmiset näe, että tässä meillä on oman aikamme totalitaaristen järjestelmien lähde.

 

Mussolini ja Hitler olivat Rooman kirkon poikia. Stalinista tuli jopa teologian kandidaatti. Epäilemättä aiemminkin on ollut absoluuttisia valtioita. Modernia totalitarismia luonnehtii sen vaatimus vallasta ihmisten sieluihin. Vanhan ajan maailmanvalloissa ei ollut näin. Kansalaisen täytyi tosin noudattaa valtion uskonnollisia menoja, mutta hän sai ajatella niistä, mitä halusi. Sen, että sieluja voidaan pakottaa uskoon, keksi ensiksi katolilaisuus, ja roomalaiskatolilaisen kirkollisen järjestelmän jäljittelijät ovat hyödyntäneet tämän löydön. Ilman erehtymätöntä paavia ei koskaan olisi ollut erehtymätöntä Hitleriä. Totalitaarinen valtio syntyi totalitaarisen kirkon myötä 18.7.1870 [Vatikaanin I kirkolliskokous julisti dogmin paavin erehtymättömyydestä].

 

Tämä kytkentä on syvälle ulottuva. Se voidaan nähdä viimeisen sukupolven historiasta, mitä koskevat dokumentit tulevat nyt yhä enemmän esiin arkistoista. Fasismi ei olisi voinut syntyä Italiassa ilman paavia. 1930-luvun historia paljastaa, miten läheinen suhde niiden välillä oli, samoin kuin sen, mitä kaikkea Vatikaanin tekemiin sopimuksiin sisältyi. Vatikaanilla on moraalinen osavastuu kaikkiin Abessinian sodan kauhuihin.

 

Me saksalaiset, jotka elimme läpi pelottavan vuoden 1933, me, joiden silmät olivat auki tuona kansamme kannalta kohtalokkaana vuotena, tiedämme, kuka auttoi Hitlerin valtaan. Ilman tuota apua hän ei olisi päässyt valtaan muutoin kuin väkivaltaisen vallankumouksen avulla. Kyseessä ei ollut vain hölmöt evankeliset pastorit, ei ainoastaan Saksan turmeltunut porvaristo, vaan Vatikaani sen teki. Ajattelevien saksalaisten katolilaisten kauhuksi Vatikaani määräsi keskustapuolueen lakkauttamisen, koska tarvittiin kansallissosialismia taisteluun itää vastaan. Saksan kansa uhrattiin tätä tarkoitusta varten. On kyllä totta, että sitten, kun konkordaatti oli rikottu (tuo herrasmiesten välinen sopimus kahden osapuolen välillä, joista kumpikin oli vakuuttunut siitä, että toinen osapuoli ei ollut mikään herrasmies) ja Roomassa kävi selväksi, että toisen osapuolen käsissä oli paremmat kortit, silloin yhtäkkiä alettiin uskollisesti puolustaa niitä samoja pyhiä ihmisoikeuksia, jotka vain vähän aiemmin oli kavallettu Hitlerille. 

 


Mainitsemme nämä asiat tässä vain kumotaksemme tuon hurskaan legendan, että paavius on yhteiskunnallisen järjestyksen ja Jumalan lain linnoitus maailmassa. Rooman kirkko on Rooman keisarikunnan jatke toisessa muodossa. Se on keisarikunta kirkon muodossa, pohjimmiltaan kirkon ja maailman, jumalallisen ja inhimillisen, yhdistelmä, ja siksi se on tuo temppeli, jossa ihminen on asettautunut Jumalan valtaistuimelle.

 

On totta, että Rooman kirkko on kristillisen uskonnon puolustaja. Mutta minkälaisen kristillisen uskonnon? Tässä kristillisessä uskonnossa Jumala ei ole ainoa Herra, jota tulee palvella. Meidän Herramme Kristus sanoi selvästi, ettei voida palvella kahta herraa. Kun Hänen rinnalleen pannaan toinen herra, tai toinen rouva, kuten Maria, taivaan kuningatar, on tällä kohtalokas taipumus johtaa Hänen syrjäyttämiseensä. Teoriassa kuulostaa hienolta, kun sanotaan, että armo on luontoa ja ihmisen tahtoa ylempi, Kristus äitiään ylempi, lunastaja kanssalunastajatarta ylempi, Uuden testamentin ainoa Välimies kaikkien armojen välittäjätärtä ylempi. Mutta kun katolisille ihmisille opetetaan, että tie Kristuksen luo kulkee Marian kautta, niin silloin Mariasta on käytännössä tullut vapahtaja. Silloin paavista on sanottava samoin kuin Luther sanoi viimeisessä tunnustuksessaan: “Mitä se häntä auttaa, että hän suullaan suuresti ylistää oikeaa Jumalaa, Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä, ja teeskentelee ulkoisesti katsottuna oivallista kristillistä elämää” (Lyhyt tunnustus pyhästä sakramentista, 1544. St. L. XX,1784).

 

Vain yksi asia enää. Nykyajan paavi ei yksinkertaisesti voi olla kristillisen uskon puolesta kuoleva marttyyri, kuten Rooman muinoiset piispat. Hän ei kuolisi ainoastaan uskon puolesta Kristukseen, vaan samanaikaisesti myös Fatiman taikauskon puolesta (väitetty Maria-ilmestys Portugalissa). Hän ei kuolisi ei ainoastaan evankeliumin opin puolesta, vaan samanaikaisesti myös niiden harhojen puolesta, jotka on julistettu pelastukseen välttämättömiksi jumalallisiksi ilmoituksiksi. Näitä harhoja ovat mm. opit Marian tahrattomasta sikiämisestä ja taivaaseen ottamisesta sekä paavin koko maailmaa koskeva piispuus ja erehtymättömyys. Hän kuolisi myös sen valheellisen väitteen puolesta, että hän on Kristuksen sijainen maan päällä, jolle jokaisen ihmisen autuutensa menettämisen uhalla täytyy osoittaa kuuliaisuutta kaikkien opillisten päätösten suhteen, aivan kuten itse Herralle. Tämä täytyi sanoa niille, jotka väittävät, että Lutherin arvio paaviudesta ei ole enää ajankohtainen.

 

(Hermann Sasse, Last Things: Church and Antichrist. Letters to Lutheran Pastors, No. 24. March 1952. Kokoomateoksesta We confess the Church 1986, ss. 122-124. Concordia Publishing House, St. Louis, USA.)