JEESUS - YLIMMÄINEN PAPPIMME

 

Mutta Jeesus sanoi: "Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät" (Luuk. 23:34).

 

Ensimmäinen sana, minkä Jeesus ristiltä sanoi, oli rukous hänen ristiinnaulitsijoittensa puolesta: “Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät.” Meidän lohdutuksemme on nyt, että tämä ylimmäinen pappi on rukoillut ristiinnaulitsijoittensa, toisin sanoen meidän kaikkien puolesta. Samoin kuin hän näet kärsii meidän kaikkien puolesta samoin hän myös rukoilee meidän kaikkien puolesta; sillä eivät hänen ristiinnaulitsijoitansa ole ainoastaan ne, jotka silloin kävivät käsiksi häneen ja naulitsivat hänet ristiin, vaan myös me ja koko maailma. Kaikkien meidän synnit ne juuri ristiinnaulitsivat, haavoittivat ja kruunasivat orjantappuroilla hänet. Elleivät näet meidän syntimme olisi naulinneet Jeesusta ristiin, niin olisi kaikkien pitänyt jättää hänet rauhaan. Mutta kun Kristuksen oikeana pappina ja Jumalan Karitsana oli uhrillansa maksettava koko maailman synti ja kuoltava, niin juutalaiset ja pakanat saivat harjoittaa väkivaltaa häntä kohtaan. Tämä Jeesuksen rukous koskee siis koko maailmaa. Hän rukoilee tässä myös meidän ja kaikkien ihmisten edestä, me kun synneillämme olemme syypäät hänen ristiinsä ja kuolemaansa, eikä hän rukoile meitä kadotukseen tuomitaksensa, vaan tehdäkseen meidät autuaiksi.

 

Älkäämme sen tähden pitäkö ristiä, jossa Kristus on kärsinyt, muuna kuin alttarina, jolla Kristus on uhrannut henkensä meidän syntiemme sovitukseksi, jotta me vapautuisimme synnistä ja iankaikkisesta kuolemasta. Joka näet poistaa synnin, se ottaa pois kuolemankin, sillä kuolema on synnin palkka. Missä synti siis on poistettu, siinä ei kuolemalla ole enää valtaa. Mistä taas kuolema on poissa, siitä ovat helvetti ja perkelekin poissa, ja tilalla on iankaikkinen vanhurskaus, elämä ja autuus. Koska siis Kristus uhrinsa ja rukouksensa kautta ristillä on poistanut synnin, niin ei kuolemalla eikä perkeleellä ole mitään oikeutta meihin. Tämän kaiken Kristus on ristillään saanut aikaan, kun tuli kiroukseksi meidän edestämme ja kuoli ristillä meidän syntiemme tähden ja vielä rukoili syntisten puolesta.

 

Luther, Hengellinen virvoittaja s. 214-215. Helsinki 1952.