SUURI SALAISUUS

Matt. 3:13-17

Hjalmar Lax

 

Mikä tässä on salaisuus? Se kuin Jeesus tuli Johannekselta kastettavaksi. Johanneksen luo tulivat nimittäin vain syntiset ihmiset syntejään tunnustamaan. Oliko Jeesuskin syntinen? Oli kyllä, vaan meidän synneistämme. Siksipä Hän tulikin Jordanille, ja tunnusti meidän syntimme omikseen, sekä meni niistä Jumalan tuomioissa vastuunalaiseksi, joka kuului Hänen välimiesvirkaansa. Samalla Hän lopetti Johanneksen kasteen, ja asetti Pyhän kolminaisuuden kasteen Johanneksen kasteen tilalle. Tässä kasteessa on koko Jeesuksen ansio kastettavan saatavana. Niin on nyt meidän kasteessamme se kaste, jossa annetaan koko Pyhän kolminaisuuden yhteinen armo kastettavalle. Ei Johanneskaan tätä vielä käsittänyt, kun esteli Jeesuksen kastamista vastaan - ja onhan kasteesta ymmärtämistä kelle vaan, josta paljon on myös aikojen kuluessa kamppailtu. “Salli nyt”, sanoo Jeesus, “näin sopii kaikkea vanhurskautta täyttää”. Se on, Jeesus lahjoittaa oman vanhurskautensa ja ansionsa kasteessa omaksemme. Kuinka paljon siinä nyt saamme? “Taivas aukenee”, ja niin on kasteemme pyhä, ja kasteen vesi, jossa tulemme osallisiksi Jeesuksen kunniasta ja puetaan itsellä Jeesuksella. Tämän vuoksi kannamme täällä jo Kristuksen kunniaa, ja olemme haudatut Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemisen voittoon. Minkälaisia nyt sitten olemme? Oikein pyhiä ihmisiä, sillä kastettu uskova ihminen on elävä, vanhurskas ja pyhä ihminen, joka viettää Kristuksen kanssa taivaallista elämää. Tätä ei järjellä käsitetä, “sillä ei luonnollinen ihminen ymmärrä niitä kun Jumalan Hengen ovat”. Kasteemme onkin armosta rikas vesi, jossa on Kristuksen kuoleman ja ylösnousemisen osallisuus. Kasteemme on punattu Jeesuksen verellä, joka vuosi Jeesuksen haavoista ristillä. Kasteessa lahjoitetaan meille Jumalan iäinen armo, jossa on Jumalan pyhä kolminaisuus omanamme. Siksipä Jeesus kastatti itsensä Jordanissa, että tällä osoittaisi meille oikein autuuden kaivon, jossa nyt Jumalan hyvyys, joka ristillä ansaittiin, siirtyy meille. Jeesuksen kasteessa aukeni taivas, joka samoin aukenee meille meidän kasteessamme. Tästä hetkestä alkaen ei Jumala näe meissä yhtään syntiä, kun me kasteen pesossa pestään kaikista synneistä puhtaaksi. Niin onkin kasteemme meidän uskovien armolasten oikea punainen meri, johon vanha adam hukkui synteinensä, jotta ei jäänyt mitään jälelle. Sen tähden emme pelkää enää kuolleita egyptiläisiä, vaikkapa niitä näkyy ja tuntuu. - Kastettuamme me olemme nyt niin puhtaat ja valkeat, kuin Jeesus oli Taaborin vuorella, olemme oikein ruhtinaslapsia, säteillen vanhurskauden loistoa. Kasteessa saamme Pyhän Hengen, joka tulee luoksemme rakkaimmassa ja ystävällisimmässä muodossa, lempeänä kyyhkysenä ja asuu meissä. Siksipä sanotaankin meitä Raamatussa Pyhän Hengen temppeliksi, ja niin tulemme Jumalan luonnosta osallisiksi, oikein uusiksi luontokappaleiksi. Tämän Pyhän Hengen ilmoituksen kautta tiedämme, että olemme autuaat. Näin laittaa Pyhä Henki Jumalan paratiisin sydämiimme, jossa Jumala käyskentelee ja pyhät enkelit palvelee meitä. Jeesuksen kaste tuottaa meille lapsioikeuden. Isä sanoo: Tämä on minun rakas poikani.” - Jumala ei voi meitä kyllin katsella, koska olemme Hänen silmissään ihanat. Jeesuksen verenpisarat ovat tehneet meidät niin kauniiksi. Armo ja rakkaus tippuu alati kuin kaste Hermonista meihin. Tämä on suuri salaisuus, - sillä näin usko käsittelee asiat, joten lisää Herra meille uskoa, että jaksamme käsittää ja ymmärtää, sillä järkemme, perkele, maailma ja oma lihamme sotii tätä aina vastaan.

 

Todistaja