PÄÄKIRJOITUS * HANNU LEHTONEN

 

Hallitus teki viime vuoden lopulla ehdotuksen laiksi virallistetusta parisuhteesta eli kahden samaa sukupuolta olevan henkilön suhteen virallistamisesta. Eduskunta päättää tästä ehdotuksesta kevään aikana.

 

Kuten lakiehdotuksen johdannossa muistutetaan, vuoteen 1971 saakka homoseksuaalisuuden harjoittaminen oli Suomen laissa rangaistava teko. Muutos on todellakin suuri, kun nyt homosuhteesta pyritään tekemään lainsäädännössä hyväksytty asia.

 

Raamatun opetuksen mukaan homoseksuaalisuuden harjoittaminen on syntiä (1 Kor. 6:9; 1 Tim. 1:10). Se on räikeästi ristiriidassa Jumalan luomisjärjestyksen kanssa (1 Moos. 1:27; Room. 1:26-27), sillä Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi. Homoseksuaalinen taipumus on syntinen taipumus ja se on yksi syntiinlankeemuksen seurauksista. Syntisiä taipumuksia on monia muitakin. Herran apostoli varoittaa, että ne, jotka tätä tai jotain muuta syntiä harjoittavat, eivät peri taivasten valtakuntaa (Gal. 5:21). Jumala rakastaa myös homoja ja lesboja, mutta Hän ei hyväksy heidän syntiään.

 

Hallituksen ehdotus samaa sukupuolta olevien parisuhteen virallistamiseksi nojaa tosiasiallisesti huomattavan paljon avioliittoa koskevaan lainsäädäntöön. Tätä lainsäädäntöä on siinä käytetty pohjana soveltuvin osin. On hyvin todennäköistä, että jos lakiehdotus hyväksytään, ymmärretään samaa sukupuolta olevien parisuhteen virallistaminen käytännössä homo- ja lesboliitoiksi.

 

Lainsäädännön kehitys vie väärään suuntaan. Terve lainsäädäntö tukee ja edistää yhteiskunnallista vanhurskautta. Se tukee esimerkiksi avioliiton asemaa eikä horjuta sitä millään tavalla. Se tukee tervettä käsitystä miehestä ja naisesta, perheestä jne. Kaikki tämä on yhä enemmän vaakalaudalla. Tämä ei voi olla olematta tuhoisaa yhteiskunnalle, kuten historian esimerkit todistavat.

 

MERKILLINEN REMONTTI

 

Aamulehden toimittaja Simopekka Virkkula kirjoitti taannoin merkillisestä remontista, joka Ruotsin kirkossa on käynnissä. Hänen mukaansa uudistettavana on itse Jumala. Hän viittaa tällä siihen kielelliseen muutosprosessiin, joka Ruotsin kirkon jumalanpalvelus- ym. kirjoissa on tapahtumassa. Näistä kirjoista on tarkoitus poistaa esimerkiksi seuraavat nimitykset: Isä, Poika, Herra. Virkkulan mukaan “ne on tarkoitus korvata entistä useammin sukupuolineutraaleilla tai äitijumaluuteen viittaavilla termeillä”. Ruotsin kielessä Pyhä Henki on tähän asti ollut selkeästi maskuliininen nimi (den helige Ande). Uudessa ehdotuksessa Hänestä on tehty kielellisesti neutraali (den heliga Anden). Porvoon hiippakunnassa tämä viimeksi mainittu muutos on ajettu väkisin uuteen jumalanpalveluskirjaan. Vaikka piispa Erik Vikström toivoo, että “länsinaapurit peruisivat kaikkein villeimmät aikeensa”, puolustaa hän viimeksi mainittua muutosta.

 

Tämä muutosprosessi iskee Jumala-opin ytimeen. Raamatun Jumalan paikalle  pyritään panemaan ihmisten keksimä “pehmeä ja naisellinen” jumala. Tämä jumala on ajassa vallitsevien ajatusvirtausten synnyttämä epäjumala. Raamatun Jumala on pyhä Jumala, Herra; tämä itse keksitty jumala on “hellä hoivaaja”, jota ei kenenkään tarvitse kunnioittaa eikä pelätä. Ajatuksia herättävää on Virkkulan jutun lopussa oleva suomalaisnaisen toteamus, ettei Ruotsin kirkoissa enää saarnata synnistä. “Kirkko on omaksunut käsityksen perusluonnoltaan hyvästä ihmisestä.” Tähän voi loppuun sanoa, että hyvä ihminen ei myöskään tarvitse syntisten Vapahtajaa ja siten on koko kristillinen usko kumottu ja muutettu irvikuvakseen. Herra, armahda meitä!