LEPOA JEESUKSESSA

Mika Rantanen, Pori

 

Yhä vieläkin esiintyy julistajia, jotka vaativat erilaisia suorituksia ja tekoja pelastumisen ehdoksi. “Eihän armo yksin riitä, täytyyhän ihmisen itsekin tehdä jotain”, he sanovat. Mutta jos teot vaikuttavat jollakin tavoin pelastumiseen, mistä silloin tietää, että on ollut tarpeeksi ahkera.

 

Muistaakseni erään tunnetun hartauskirjan nimenä on: "Levähtäkää vähän". Lohduttavasti Hebrealaiskirjeen kirjoittaja toteaa: “Sillä joka on päässyt hänen lepoonsa, on saanut levon teoistaan” (Hebr. 4:10). Ensisijaisesti tämä kohta puhuu ikuisesta rauhasta, ilosta ja levosta, joka toteutuu lopullisesti taivaassa. Kuitenkin kristitty voi kokea rauhaa omassatunnossaan Jumalan kanssa, sitä parasta lepoa, jo täällä maan päällä.

 

Tietenkään tämä lepo ei anna lupaa laiskuudelle. Paavali sanoo tähän liittyen ankarasti: “kuka ei tahdo työtä tehdä, ei hänen syömänkään pidä” (2 Tess. 3:10) Sellaisia ihmisiä, jotka eivät eri syistä esim. sairauden tai vanhuuden takia pysty huolehtimaan toimeentulostaan, tämä käsky ei koske.

 

Uskovainenkin on vain ihminen! Erilaiset asiat ja tapahtumat maailmassa aiheuttavat hänelle ahdistuksia, levottomuutta ja masennusta. Myös Raamattu sanoo: “Monen ahdistuksen kautta meidän pitää menemän sisälle Jumalan valtakuntaan” (Ap. t. 14:22) Toisessa kohtaa sanotaan pelastuneista: “Nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat” (Ilm. 7:14)

 

Meidän olisikin syytä jatkuvasti muistuttaa itsellemme: “Olen Jumalan lapsi Golgatan ja kasteen tähden.” Jeesus on veljemme ja ystävämme, joka rukoilee meidän puolestamme. Evankeliumi ja Jumalan lupaukset virkistävät mieltämme, aina kun niistä kuulemme tai luemme. Allekirjoitat varmaankin tämän, rakas lukija!

 

Jumala on Kristuksen tähden armollinen koko maailmalle ja hänellä on hyvä tahto meitä kaikkia kohtaan. Myös synti murehduttaa mieltämme usein. Anteeksiantamus ei kuitenkaan ole loppunut ja kadonnut minnekään. “sillä hänen laupeutensa ei ole loppunut: se on joka aamu uusi, ja suuri on hänen uskollisuutensa”. (Valit. v. 3:22,23)

 

Eletään ystävät jokapäiväisessä anteeksiantamuksessa! Meillä on hyvä Vapahtaja, joka aina tahtoo parastamme. “Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen (Jeesuksen) nimensä kautta.” (Ap. t. 10:43) Vielä haluan rohkaista kaikkia kilvoittelijoita ja itseänikin seuraavalla lupauksella: “Niin on Jumalan kansalle sapatinlepo VARMASTI tuleva.” (Hebr. 4:9)