LUKIJOILTA:

 

AINOA OIKEA KIRKKO

Matti Roininen, Nastola

 

Vatikaani on pannut ekumenian harrastajia järjestykseen julistamalla, että on olemassa vain yksi Kristuksen kirkko, se, jota paavi johtaa. Tämä julistus on täysin yhdenmukainen Vatikaanin II konsiilin päätöksen kanssa. Kysymys on v. 1964 pidetystä kirkolliskokouksesta, jossa paavi lähti mukaan ekumeniaan. Sen päätöksissä sanotaan: “Pelastuskeinojen koko runsaus voidaan näet saavuttaa vain Kristuksen katolisen Kirkon kautta, joka on pelastuksen yleinen apuväline. Uskomme nimittäin, että Herra on yksin Pietarin johdossa olevalle apostolien kollegiolle luovuttanut kaikki Uuden liiton rikkaudet, rakentaakseen maan päälle yhden ainoan Kristuksen ruumiin, johon kaikkien jo jollakin tavalla Jumalan kansaan kuuluvien tulee täydellisesti liittyä.” Dekreetti De oecumenismo. Nyt annettu julistus torjuu sen luulon, että kirkkojen yhdistyminen voisi tapahtua niiden tasavertaisuuden pohjalta niin kuin protestantit ovat vuosikymmenten ajan itsepetokseen syyllistyen kuvitelleet ja toivoneet.

 

Historiallisesti sana “katolinen” eli yleinen kuuluu määreenä koko pyhälle kristikunnalle niin kuin uskontunnustuksessa lausutaan. Tämä kristikunta eli ainoa oikea kirkko on Kristukseen uskovien näkymätön yhteys. Katolisina kristittyinä voimme tällöin pitää niitä, jotka tunnustavat katolisen eli yleisen uskon, joka on lausuttu julki esim. 100-luvulta lähtien käytössä olevassa apostolisessa uskontunnustuksessa. Millään ulkonaisella aluekirkolla (Vatikaani) tai kirkkoliittymällä (Kirkkojen Maailmanneuvosto tai Luterilainen Maailmanliitto) ei ole asiasyihin perustuvaa oikeutta nimittää itseään katoliseksi. Tässä tilanteessa on vielä syytä palauttaa mieleen “Yhteinen julistus” vanhurskautttamisopista LML:n ja paavin välillä. Asia alkaa näyttää toiselta jo ennen kuin se ehtii yhden vuoden “vauvaikään”.