PYHÄN HENGEN VALAISU

Johann Gerhard

 

Raamatussa ilmoitettujen jumalallisten salaisuuksien pelastusta tuottavaan ymmärtämiseen vaaditaan Pyhän Hengen valaisu. Tämä taas voidaan näyttää toteen kahteen ryhmään kuuluvilla perusteilla, joista edellinen puhuu asiasta Jumalan kannalta, jälkimmäinen meidän kannaltamme.

 

Valaisun välttämättömyyden osoittavat Jumalan kannalta oikeaksi seuraavat seikat.

 

1) Selvät lausumat, jotka omistavat tämän armotyön Isälle Jumalalle, Pojalle ja Pyhälle Hengelle kuuluvaksi. Isästä sanotaan 2. Kor. 4:6: “Jumala, joka sanoi ja sanallaan käski valkeuden loistaa pimeydestä, loisti sydämiimme, että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoissa, levittäisi valoansa.” Tässä verrataan meidän sisäistä hengellistä valaisuamme luonnon valon tuottamiseen luomistyön alussa. Samaan tapaan kuin valo oli välttämätön siihen, että Jumalan teot, jotka hän kuuden luomispäivän kuluessa oli tuottava, voitaisiin havaita, mistä syystä valo luotiinkin heti ensimmäisenä päivänä, samoin vaaditaan Jumalan salaisuuksienkin tuntemukseen hengellinen valo, jonka Jumala taivaallisella voimallaan virittää palamaan meidän sydämissämme. Samoin kuin ennen luonnon valon luomista pelkkä pimeys vallitsi syvyyden päällä, ei ihminenkään ennen Pyhän Hengen valaisua ole mitään muuta kuin pelkästään pimeys. Samaan tapaan kuin Jumala loi valon sanomalla sanansa, hän myös sytyttää sanalla hengellisen valon meidän sydämiimme. Matt. 16:17 Kristus sanoo Pietarille: “Autuas olet sinä Simon, Joonan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun Isäni, joka on taivaassa.” Kristus ei puhu vain ulkoisesta ilmoittamisesta, vaan myös sisäisestä; sen tähden hän ylistää Pietaria autuaaksi ja sen hän katsoo taivaallisen Isän, tämän asian ensisijaisen vaikuttavan syyn, aikaansaannokseksi. 1. Kor. 3:6: “Paavali istutti, Apollos kasteli, mutta Jumala on antanut kasvun”. Jos siis sanan siementä kylvetään turhaan, jollei Jumala anna kasvua, vaaditaan ihmisten kääntymykseen ja valaisuun Jumalan erityistä armotyötä. Kol. 2:12 uskoa sanotaan Jumalan vaikutukseksi, joka virtaa samasta voimasta, jonka kautta Kristus herätettiin kuolleista. Kristuksesta, Jumalan Pojasta sanotaan Hepr. 12:2, että hän on “uskomme perustaja ja täydelliseksi tekijä”. Jos hän on perustaja, vaaditaan hänen armollista työtään uskon virittämiseksi sanan kautta, sitä että “hän avaa seitsemällä sinetillä suljetun kirjan”, Ilm. 5:5. Origenes, Ambrosius, Hieronymus, Augustinus ja muut vanhat Opettajat ymmärtävät tämän tarkoittavan Raamattua. Pyhästä Hengestä sanotaan Job 32:8, että hän “antaa ymmärrystä”, ja Joh. 10:3, että hän on “ovenvartija, joka avaa”; Teofylaktos soveltaa tämän Pyhään Henkeen, joka aukaisee meille Raamatun tarkoituksen. Tämän johdosta häntä sanotaan “viisauden ja ymmärryksen Hengeksi”, Jes. 11:2, ja uskoa mainitaan “viisauden ja näkemisen Hengeksi, Jumalan tuntemiseksi” Ef. 1:17. Usko mainitaan “Hengen hedelmiin kuuluvana”, Gal. 5:22.

 

2) Jumalan lupaukset. Ps. 32:8: “Minä opetan sinua ja osoitan sinulle tien, jota sinun tulee vaeltaa”, Jes. 54:13, Joh. 6:45: “Profeetoissa on kirjoitettuna: ’he tulevat kaikki Jumalan opettamiksi’. Jokainen, joka on Isältä kuullut ja oppinut, tulee minun tyköni jne.” Näissä kohdissa ei kumota sanan ulkonaista palveluvirkaa, vaan osoitetaan, että evankeliumin saarna johtaa vasta silloin pelastukseen, kun siihen liittyy Jumalan työ ja valaisu. Jer. 24:7: “Minä annan heille sydämen heidän tunteakseen minut”, 31:33: “Minä kirjoitan lakini heidän sydämiinsä”. Joh. 14:26: “Pyhä Henki opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta”, 16:23 “kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen”.

 

3) Rukoushuokaukset, joilla hurskaat ovat ahdistuksissaan anoneet Jumalalta valaisua a) milloin itselleen, Ps. 25:4: “Herra, neuvo minulle tiesi, opeta minulle polkusi, (j. 5.) johdata minua totuutesi tiellä ja opeta minua”. Ps. 86:11: “Neuvo minulle tiesi, Herra, että minä vaeltaisin sinun totuudessasi”. Ps. 119:18: “Avaa minun silmäni näkemään sinun lakisi ihmeitä” (j. 34) “Anna minulle ymmärrys ottaakseni sinun laistasi vaarin” (j. 135) “Kirkasta kasvosi palvelijallesi ja opeta minulle käskysi”. Matt. 13:36: “Kristuksen opetuslapset tulivat hänen tykönsä ja sanoivat hänelle: ’Selitä meille vertaus pellon lusteesta’”. Ilm. 5:9 kaksikymmentäneljä taistelevan ja riemuitsevan Kirkon vanhinta laulaa osatovereitaan edustaen uutta virttä lausuen Karitsalle: “Sinä olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sinetit”. b) Samoin toisille. Ef. 1:16: “muistelen teitä rukouksissani (j. 16) anoen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen Hengen hänen tuntemisessaan (j. 18) ja valaisisi teidän sydämenne silmät, jotta tietäisitte, mikä on se toivo, johon on teidät kutsunut jne.” Kol. 1:9: “Emme mekään ole lakanneet teidän edestänne rukoilemasta ja anomasta, että tulisitte täyteen hänen tahtonsa tuntemista kaikessa hengellisessä viisaudessa ja ymmärtämisessä”.

 

4) Selvät esimerkkitapaukset. Luuk. 24:32 Kristus avasi opetuslapsille, jotka olivat menossa Emmaukseen, Kirjoitukset ja (j. 45) Jerusalemiin kokoontuneiden “mielen hän avasi käsittämään Kirjoitukset”; selvää on, että Kristus avasi opetuslapsille Kirjoitukset sisäisellä valaisulla eikä vain ulkonaisella tulkinnalla. Ap. t. 16:14: “Herra avasi Lyydian sydämen ottamaan vaarin siitä, mitä Paavali puhui”. 2. Kor. 3:3: “Te olette Kristuksen kirje, meidän palvelustyöllämme kirjoitettu, ei musteella, vaan elävän Jumalan Hengellä, ei kivitauluihin, vaan sydämen lihatauluihin”. 1 Joh. 2:27: “Te ette ole kenenkään opetuksen tarpeessa; vaan niin kuin hänen voitelunsa opettaa teitä kaikessa, niin se opetus on myös totta eikä ole valhetta”.

 

Johann Gerhard, Oppi Jumalan sanasta. SLEY-Kirjat 2000, s. 420-422. Suom. Heikki Koskenniemi.