PÄÄKIRJOITUS * HANNU LEHTONEN

 

 

Vuoden sisällä on ilmestynyt kolme mitä merkittävintä teosta, jotka käsittelevät luterilaista Raamattu-oppia. Viime syksynä julkaistiin tohtori Robert Preusin Raamatun inspiraatio (Concordia). Preus oli tunnettu ja arvostettu luterilaisen puhdasoppisuuden tutkija ja tuntija. Preusin teoksessa tuodaan järjestelmällisesti esiin luterilainen oppi Raamatusta. Preus korostaa sitä, että hänen tutkimansa aikakauden erittäin oppineet teologit uskoivat varauksetta pyhään Raamattuun Jumalan omana, erehtymättömänä sanana ja halusivat siksi vain tuoda täsmällisessä muodossa esiin sen, mitä Raamattu itse itsestään opettaa. Preusin teos kumoaa monta luterilaista puhdasoppisuutta koskevaa väärää käsitystä, jotka ovat eläneet sitkeästi vuosikymmenestä ja jopa vuosisadasta toiseen.

 

Preusin teoksen ilmestymistä seurasi C.F.W. Waltherin Oikea näkyvä kirkko (STLK). Tämä teos käsittelee nimensä mukaisesti varsinaisesti kirkko-oppia, mutta itse asiassa siinä käsitellään myös huomattavan laajasti luterilaisen raamatuntulkinnan perusteita. On oikeastaan valitettavaa, että kirjan nimi ei kerro tästä mitään. Teoksessa käsitellään raamatuntulkintaan liittyen esimerkiksi seuraavia asioita: Raamattu selittää itse itseänsä, alkuteksti on ratkaiseva, vain kirjaimellinen merkitys on oikea, uskonkohdat on otettava niiden sijaintipaikoista jne. Aikana, jolloin on hyvin suuri epäselvyys Raamatun tulkitsemisesta, Waltherin opetus tulee suureksi avuksi.

 

Kahdessa edellämainitussa teoksessa viitataan paljon luterilaisten oppi-isien teksteihin ja niistä on runsaasti lainauksia. Tänä vuonna ilmestyneessä Johann Gerhardin teoksessa Oppi Jumalan sanasta (SLEY-Kirjat) yksi tunnetuimmista luterilaisen puhdasoppisuuden edustajista pääsee ääneen. Gerhardin teos on osa hänen massiivisesta dogmatiikastaan. Luterilaisen puhdasoppisuuden oppia Raamatusta on meilläkin paljon parjattu, mutta suomalaisella lukijakunnalla ei ole ollut mahdollisuutta tutustua omalla kielellä siihen, mitä luterilainen puhdasoppisuus opetti ja millä perusteilla. Nyt se on mahdollista.

 

Nämä kirjat sisältävät melkoisen rautaisannoksen luterilaista Raamattu-oppia. Toivon mukaan moni ottaa perehtyäkseen niihin. Näiden teosten tarkoitus täyttyy, jos ne saavat ohjata lukijan avoimen Raamatun äärelle juurtumaan Jumalan sanaan.