KESKUSTELUA:

 

(Seuraava teksti on kirjoitettu vastineeksi Ristin Voitossa 12.4.2000 olleeseen Juhani Kuosmasen pääkirjoitukseen, jossa tämä esittää samoja ajatuksia kuin edellä olevassa vastineessaan.)

 

Juhani Kuosmanen puolusteli hataraa kristinoppia

 

Helluntaiseurakuntien on jo alun perin pitänyt lähteä liikkeelle siitä, että lapsilla ja aikuisilla on kaksi eri pelastustietä. Lapset olisivat sellaisenaan yleisen sovituksen nojalla pelastettuja ja aikuiset pelastuvat oman uskon ratkaisunsa tähden.

 

Kuosmasen Raamatun tulkinnan käsittämättömyys näkyy uskontunnustuksessa. Lainaan otteen tähän: ”Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, mutta syntiinlankeemuksen seurauksena ihminen joutui eroon Jumalasta. Jeesus Kristus sovitti kuolemallaan koko maailman, niin että maailmaan syntyvät lapset, vaikka ovatkin langenneen ihmissuvun jäseniä, ovat Jumalalle otollisia.” Lause paljastaa sen, että tämä on vain filosofiaa. Edellä olevassa lauseessa myönnetään perisynnin olemassaolo, mutta kun siirrytään toiseen virkkeeseen niin se käytännössä kielletään. Tämä tarkoittaa vanhemmille sitä, että saa olla rauhassa, eikä lapsia tarvitse johtaa kastettavaksi - hehän pelastuvat muka automaattisesti siihen asti kunnes myöhemmin ymmärtävät omalla turmeltuneella tahdollaan tehdä uskon ratkaisunsa. Näin perisynnin tuoma kadottavuus kielletään ja kumotaan, vaikka sen olemassaolo hyväksytäänkin teoriassa. Lainaamassani otteessa. Kuosmanen puolustelee synnin uinuvaa tilaa, mutta Raamatussa ei sellaista oppia löydy.

 

Kuosmanen puolustelee yksilön vanhurskauttamista yleisen vanhurskauttamisen piiriin kuuluvilla Raamatun kohdilla (Room. 5:18, Joh. 1:29) ja sitä, että perisynnin syyllisyys on otettu pois lapsilta muka ilman henkilökohtaista uskoakin. Yleisestä sovituksesta tullaan osalliseksi vain uskon kautta. Näin myös pienokaisten kohdalla (Matt. 18:6, Mark. 10:15). Jumalalla on vain yksi pelastustie uskon kautta (Hebr. 11:6).

 

Tässä menevät objektiivinen ja subjektiivinen vanhurskauttaminen sekaisin. Kuosmanen ei kykene tai ei halua erottaa sitä, miten lapset tulevat osalliseksi yleisestä vanhurskauttamisesta. Yleinen sovitus on vaikkapa kuin pankkitili, jolle Kristuksen ansio on talletettu, mutta jonka käyttämiseen tarvitaan henkilökohtainen pankkikirja. Muuten Kristuksen ansiosta ei päästä osalliseksi. Kasteen kautta me pääsemme osalliseksi Kristuksen kuolemasta, koska olemme Hänen kuolemaansa kastetut (Room. 6:3), ja koska Jumala vaikuttaa kasteessa uskon (Kol. 2:12).

 

Jumala on pelastuksemme eteen tehnyt jo ratkaisun n. 2000 vuotta sitten Kristuksessa. Ainoa kysymys on se miten lapset ja me muut pääsemme sen osallisuuteen. Ihanille pienokaisille kaste Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen toimii tällaisena välittäjänä ja uskon antajana. Antaapa Jeesus vielä lähetyskäskyn kaikkia kansoja koskevaksi ja lapsetkin kuuluvat kansoihin. Heidätkin tulee tehdä opetuslapsiksi kastamalla ja sitten opettamalla (Matt. 28:19,20). Jumala kykenee kasteessa antamaan autuaaksi tekevän uskon myös lapsille, pystyihän Jeesus parantamaan kuuroja ja herättämään kuolleita! Miksi hän ei tekisi säätämässään kasteessa näin, koska on sanassaan luvannut niin?

 

Raamattu osoittaa vain yhden kasteen (Ef. 4:5) ja jos se mitätöidään ja sitä vähätellään on jo rikottu Jumalan pyhää sanaa vastaan. Ei pidä sekoittaa objektiivista ja subjektiivista sovitusta toisiinsa! Kristillisen kasteen perusta on Jumalan sana, eikä usko, eikä varsinkaan epäraamatullinen uskonratkaisu!

 

Olen kuulunut helluntaiherätykseen n. kuusi vuotta ja opiskellut Iso Kirja -opistossa n. kolme vuotta. Katson tuntevani hyvin helluntaiopin. En tahdo estää lapsia tulemasta sisälle Jumalan valtakuntaan, itsellenikin lapsena saamani kaste on tullut rakkaaksi lohduksi taistelussa syntiä vastaan.

 

Entiset ylimääräiseen aikuiskasteeseen sortuneet Aki ja Pirkko Finnilä.