KESKUSTELUA:

 

Aki Finnilä ampuu ohi

 

Concordia-lehden tammikuun numerossa Aki Finnilä otti kantaa helluntailaisten suunnittelemassa uskontunnustuksessa ja kirjoittamassani Raamatun opetuksia -kirjassa esitettyyn vanhurskauttamisoppiin. En voi puuttua kaikkiin kohtiin, mutta saanen antaa lyhyen vastineen.

 

Artikkelin kirjoittaja Aki Finnilä Kokkolasta joko tuntee huonosti edellä mainituissa oppiselostuksissa ilmaistun vanhurskauttamisopin tai ei halua tarkoitushakuisesti tuntea sitä. Hän sijoittaa oppiimme omia tulkintojaan ja tuomitsee sitten ne.

 

Ensiksi Finnilä väittää helluntailaisilla olevan virheellisen ajatuksen, ettei Aadamin lankeemus koskisi lapsia, vaan heillä olisi luonnostaan se vanhurskaus, joka Aadamilla ja Eevalla oli ennen syntiinlankeemusta. Näin lankeemusta ei lasten kohdalla olisi tapahtunutkaan. Näin yllä mainitut oppiesitykset eivät kuitenkaan opeta. Finnilä itse lainaa kirjasta Raamatun opetuksia: “Lapset ovat osallisia perisynnin turmeluksesta, mutta eivät enää perisynnin syyllisyydestä.” Jo tämä lainaus osoittaa tyhjäksi Finnilän väitteen.

 

Aadamissa koko ihmiskunta lankesi kollektiivisesti; Aadamin lankeemus koskee kaikkia, myös lapsia. Jokaisella on olemuksessaan perisynnin turmelus, mutta sen ollessa uinuvassa tilassa, perisynnin syyllisyyttä ei lueta lapselle Kristuksen kollektiivisen työn (2 Kor. 5:19; Joh. 1:29; Room. 5:18) tähden, ei lapsen viattomuuden tähden.

 

Kun ihminen varttuu, peritty turmelus herää ja johtaa kaikki ihmiset lankeemukseen (Ef. 2:1). Väite: “Jos lapsi olisi viaton, ei hän voisi kuolla” ei osu meihin, koska emme väitä ketään viattomaksi, vaan jokaisessa asuu peritty turmelus.

 

Kun ihminen tulee vastuulliseen ikään, hän pelastuu sovituksen sanan kautta. Evankeliumin käsittämiseen tarvitaan ymmärrys, jonka Pyhä Henki avaa. Aina kun Raamattu puhuu uskosta, se puhuu tietoisesta uskosta evankeliumiin. Ei evankeliumin sana ole kuin loitsu, joka veden kautta vaikuttaisi uinuvaan lapseen. Evankeliumin täytyy kohdata ihmisen omatunto, jonka se herättää ja synnyttää uskon Pyhässä Hengessä.

 

Ei helluntailaisten uskontunnustus eikä kirja Raamatun opetuksia sekoita objektiivista ja subjektiivista vanhurskauttamista keskenään kuten Concordia-lehti väittää. Molemmat opettavat Kristuksen kaikkiriittävää työtä koko maailman puolesta, mutta ymmärrysiässä se työ otetaan vastaan uskon kautta. Lapselle kaste ei sitä tuo, koska kaste ei ole lihan saastan – ei perisynnin eikä muun saastan – poistamista ja kaste kuuluu siihen ikään, jolloin voi pyytää hyvää omaatuntoa (1 Piet. 3:21).

 

Sylivauvalle ei lueta perisynnin syyllisyyttä, vaan hän pelastuu Kristuksen ristin työn tähden. Tämän voi uskoa myös jokainen pienen lapsensa menettänyt. Kahden viimeisen lauseen mukaisesti vastasi myös Helsingin teologisen tiedekunnan dogmatiikan professori joku vuosi sitten eräässä lehdessä.

 

Juhani Kuosmanen

(Kirjoittaja on Ristin Voitto -lehden päätoimittaja)