LUTERILAISUUDEN TIE

Kurt Marquart, professori, USA

 

LUTERILAISET TUNNUSTUKSET

 

Luterilaisen kirkon viralliset tunnustukset (tunnustuskirjat) sisältyvät Yksimielisyyden kirjaan vuodelta 1580. Tämän kirjan todellinen keskus, sydän ja ydin on Augsburgin tunnustus, jonka luterilaiset ruhtinaat ja säädyt esittivät keisari Kaarle V:lle keisarillisilla valtiopäivillä eli parlamentissa Augsburgissa 25.6.1530. Tämä on se varsinainen luterilainen tunnustus. Se osoittaa selvällä, yksinkertaisella kielellä, että uskonpuhdistus ei puolustanut mitään vieraita, uusia oppeja, vaan ainoastaan historiallista kristinuskoa, joka keskittyy vanhurskauttamiseen yksin Kristuksen ansioiden tähden (uskonkohta 4). Tämän dokumentin julkisen lukemisen häkellyttävä vaikutus oli sellainen, että Augsburgin paavillinen piispa, Christopher von Stadion, sanoi yksityisessä, korkea-arvoisten Roomaa kannattavien kirkollisten virkamiesten kokouksessa: “Se, mitä meille on luettu, on puhdas, kaunistelematon ja kiistämätön totuus.” 

 

Yksimielisyyden kirjassa Augsburgin tunnustusta edeltävät sopivasti kolme ekumeenista uskontunnustusta. Varhaisin ja yksinkertaisin kristillinen uskontunnustus oli: “JEESUS ON HERRA” (Room. 10:9; 1 Kor. 12:3; Fil. 2:11). Kun ihminen tunnusti tämän, hän oli valmis kasteelle (Ap. t. 2:38; 16:31-33). Ajan myötä tämä perustava kristillinen tunnustus laajentui meidän trinitaarisiksi (kolminaisuusopillinen) uskontunnustuksiksemme. Nämä uskontunnustukset eivät lisää mitään uutta, vaan ainoastaan selittävät yksityiskohtaisesti, kieltämisten ja vääristelyjen edessä, mitä tällä Uudessa Testamentissa lyhyesti ilmaistulla tunnustuksella tarkoitetaan.

 

Varhaisin näistä uskontunnustuksista on Apostolinen uskontunnustus. Se on kastetunnustus, jonka alkuperä voidaan jäljittää Roomaan 100-luvulle j. Kr. Nikean uskontunnustus sai nimensä Nikean kirkolliskokouksen mukaan (325), jonka täytyi tunnustaa Jeesuksen Kristuksen täysi jumaluus vastoin areiolaisia, joiden harhat on meidän aikanamme elvytetty Jehovan todistajien toimesta. Konstantinopolin kirkolliskokous (381) lisäsi suurimman osan kolmannesta uskonkohdasta, joka käsittelee Pyhää Henkeä. Antiikin kolmas suuri uskontunnustus on Athanasioksen uskontunnustus, joka on saanut nimensä pyhän Athanasioksen kunniaksi, joka oli Nikean uskontunnustuksen suuri esitaistelija. Tämä pisin kolmesta uskontunnustuksesta tunnustaa yksityiskohtaisesti siunatun Kolmiykseyden ja Jeesuksen, jumalihmisen, persoonan salaisuudet. Augsburgin tunnustus perustautuu heti ensimmäisessä ja kolmannessa uskonkohdassaan suoraan näihin vanhan kirkon trinitaarisiin ja kristologisiin tunnustuksiin.

 

Augsburgin tunnustusta seuraa välittömästi sen Puolustus (Apologia), joka on paljon pitempi dokumentti. Senkin on kirjoittanut Filip Melanchthon, Lutherin ystävä ja työtoveri. Se julkaistiin 1531. Apologian taustalla on mielenkiintoinen tarina. Roomalaiset teologit, joille oli Augsburgissa määrätty tehtäväksi valmistaa vastaus luterilaisten tunnustukseen, olivat tehneet niin huonoa työtä, että keisari itse oli hylännyt siitä suurimman osan ja lähettänyt sen takaisin komitealle. Siinä oli vähän perusteluja, mutta paljon solvauksia. Lopulta, useiden tarkistusten jälkeen, keisari hyväksyi dokumentin ja luetutti sen valtiopäivillä 3.8. Augsburgin tunnustuksen “Roomalaisena ja keisarillisena kumoamuksena”. Kumoamuksen perustelu oli osittain niin typerä, että ihmiset nauroivat sille julkisesti. Vaikka keisari vaati luterilaista osapuolta hyväksymään Kumoamuksen kysymysten keisarillisena ratkaisuna, hän vastasi kieltävästi heidän pyyntöönsä saada kopio siitä. Lopulta hän antoi heille mahdollisuuden saada kopio, jos he lupasivat olla julkaisematta sitä tai lainata siitä julkisesti! Tästä he tietysti kieltäytyivät. Syyskuun 22. päivä Melanchthonilla oli valmiina Apologian ensimmäinen versio, jossa Augsburgin tunnustusta puolustetaan seikkaperäisesti Kumoamuksen perusteluja vastaan. Keisari kuitenkin kieltäytyi vastaanottamasta uutta dokumenttia ja vaati heiltä alistumista. Augsburgin tunnustuksen mestarillisena selityksenä ja puolustuksena Apologialla on tärkeä sija Yksimielisyyden kirjassa.

 

Schmalkaldenin opinkohdat kirjoitti Luther itse neuvoksi luterilaisille johtajille Schmalkaldenissa 1537. Tarkoituksena oli esittää nämä opinkohdat kirkolliskokoukselle, jonka paavi vuosien jarruttelujen jälkeen oli lopulta suostunut kutsumaan koolle. Sen oli määrä alkaa istuntonsa Mantuassa myöhemmin samana vuonna. Mutta, kuten tapahtui, kirkolliskokous ei kokoontunut (se alkoi vasta 1545 Trentossa) eikä Schmalkaldenin kokous hyväksynyt Lutherin lausuntoa. Sen sijaan kokous hyväksyi Melanchthonin Traktaatin paavin vallasta ja yliherruudesta. Se on arvokas kirkkoa ja virkaa käsittelevä traktaatti, joka on aina ollut piikkinä Roomaan kallistuvien luterilaisten lihassa. Yksimielisyyden kirja sisällytti mukaan kummatkin dokumentit aidon uskonpuhdistuksen (luterilaisen) opin klassisina määritelminä.

 

Lutherin kaksi katekismusta oli tarkoitettu auttamaan isiä ja pastoreita opettamaan perhekunnille ja seurakuntalaisille kristinuskon aakkoset.

 

Yksimielisyyden ohje ratkaisi joukon kiistoja, jotka olivat repineet hajalle luterilaista kirkkoa Lutherin kuolemasta saakka. Melanchthonilta, Lutherin oppineelta ystävältä ja luottomieheltä, puuttui Lutherin syvällisyys ja päättäväisyys. Suuren uskonpuhdistajan kuoleman jälkeen Melanchthon horjui eräissä tärkeissä kysymyksissä. Jotkut hänen seuraajistaan menivät pidemmälle ja tosiasiallisesti muodostivat salaliiton Wittenbergin yliopistossa itsessään tarkoituksenaan korvata luterilainen oppi kalvinilaisella. He pitivät Lutherin uskoa Kristuksen ruumiin ja veren todelliseen läsnäoloon (reaalipreesenssi) sakramentissa äärimmäisyytenä, joka tarpeettomasti jakoi kirkkoa. He itse olivat yhtä mieltä Zwinglin ja Calvinin kanssa siitä, että Kristuksen ruumis voi olla vain yhdessä paikassa kerrallaan ja sen tähden se ei voinut olla sakramentissa, koska se oli taivaassa jossain! Nämä yliopistoprofessorit opettivat kalvinistista oppiaan luennoillaan, mutta julkisesti he vakuuttivat jokaiselle, jopa väärään valaan saakka, että he pitäytyivät uskollisesti Lutherin oppiin ja Augsburgin tunnustukseen. He eivät olleet avoimia ja rehellisiä, vaan sen sijaan “kryptokalvinilaisia” eli salakalvinilaisia. Jos heidän petkutuksensa ei olisi paljastunut, niin että hurskas mutta hyväuskoinen Saksin ruhtinas saattoi lopulta huomata sen, he olisivat hyvinkin saattaneet onnistua, inhimillisesti puhuen, tuhoamaan luterilaisen kirkon sisältä käsin. Yksimielisyyden ohjeen kohdat 7 (Herran ehtoollinen) ja 8 (Kristuksen persoona) on suunnattu nimenomaan näitä kalvinilaisia vastaan, jotka petollisesti teeskentelevät puolustavansa Augsburgin tunnustusta. Yksimielisyyden ohjetta ei oltu tarkoitettu uudeksi tai täsmällisemmäksi opin ilmaukseksi, vaan yksinkertaisesti sen otsikossa olevien sanojen mukaisesti eräiden kiistanalaisten “Augsburgin tunnustuksen uskonkohtien perinpohjaiseksi, selkeäksi, oikeaksi ja lopulliseksi toistoksi ja selitykseksi”.

 

Näistä kolmesta ekumeenisesta uskontunnustuksesta ja seitsemästä uskonpuhdistuksen tunnustuksesta muodostuu Yksimielisyyden kirja, joka julkaistiin 1580. Raamattu, totta kai, pysyy ainoana lopullisena auktoriteettina. Koska Raamattu on Jumalan sana, “yhdenkään ihmisen kirjoituksia ei saa pitää sen vertaisina”. Suhteessa Raamatun korkeimpaan ja lopulliseen arvovaltaan uskontunnustukset ja tunnustukset ovat “ainoastaan uskon todistuksia ja julkilausumia, jotka osoittavat, kuinka kunakin aikana eläneet opettajat ovat Jumalan kirkossa ymmärtäneet ja tulkinneet Pyhää Raamattua” (TK 1990,428). Mutta koska sen oppi on “saatu Jumalan sanasta”, Yksimielisyyden kirja on meidän kirkkomme yleisesti hyväksytty “opin muodoksi ... jonka perusteella ja mukaisesti kaikkia muita kirjoituksia on koeteltava ja arvioitava. Koska se on saatu Jumalan sanasta, se ratkaisee, missä määrin muut kirjat voidaan hyväksyä ja ottaa käyttöön” (TK 1990,463). Yksimielisyyden kirja ei tästä syystä näe itseään pelkästään historiallisena esimerkkinä 1500-luvun uskosta, vaan “näin sekä aikalaiset että jälkeentulevat saavat varman ja julkisen todistuksen siitä, mikä on nyt ja vasta [latinankielinen teksti: pysyvä] kirkkojemme yksimielinen käsitys näistä opinkohdista ja kuinka kiistat on ratkaistava” (TK 1990,463-464). Tämän vastaisia oppeja tunnustajat “eivät aio suvaita alueillaan, kirkoissaan eikä kouluissa. Ovathan sellaiset opit ristiriidassa Jumalan selvän sanan kanssa eivätkä siis voi olla voimassa Jumalan sanan rinnalla” (TK 1990,36).

 

EUROOPPA

 

Seuraavien sadan vuoden aikana uskonpuhdistuksen opillista perintöä käsittelivät yksityiskohtaisesti ja puolustivat ns. puhdasoppisuuden (ortodoksian) jättiläiset, sellaiset miehet kuin Martin Chemnitz, Johan Gerhard, Johan Konrad Dannhauer, Johan Andreas Quenstedt (“puhdasoppisuuden kirjanpitäjä”) ja Abraham Calovius (“puhdasoppisuuden vahtikoira”). Harvat tänä päivänä antavat arvoa näiden miesten monumentaaliselle työlle, vielä harvemmat tuntevat sitä. Ruotsalainen tutkija Bengt Hägglund lausuu heistä kuitenkin nämä hyvin kunnioittavat sanat: “Mitä tulee teologisen aineiston monipuoliseen ymmärtämiseen ja Raamatun tuntemuksen laajuuteen, luterilainen ortodoksia merkitsee kohokohtaa koko teologian historiassa.”

 

Pintapuolisemmat henkilöt valitettavasti lankesivat hiuksia halkovaan kiistelyyn, samalla kun heillä oli vähemmän näyttöä hengellisestä elämästä ja lämmöstä. Tätä seurasi reaktio pietismin muodossa. Se oli liike, joka korosti elämää enemmän kuin oppia, pyhitystä enemmän kuin vanhurskauttamista, kokemusta enemmän kuin sakramentteja. Aluksi pietistit pyrkivät pitäytymään luterilaisen opin täyteydessä. He ainoastaan tarkoittivat korostaa sitä, että kristityn elämän tuli tuottaa hengellistä hedelmää. Mutta yksipuolinen keskittyminen henkilökohtaiseen hurskauteen, tuntemuksiin, pieniin rukousryhmiin ja raamattupiireihin yms. johti pian epäterveeseen subjektivismiin. Kirkon julkista jumalanpalveluksen ja sakramenttien ympärille keskittyvää elämää sekä julkista saarnaa halveksittiin. Seikkaperäinen teologinen työ yli “käytännöllisen” hurskauden välittömien tarpeiden näytti väsyttävältä, jopa epähengelliseltä. Ehdoton sitoutuminen luterilaisiin tunnustuksiin, koska ne pitävät yhtä Raamatun kanssa, koettiin nyt sopimattomaksi.

 

Kun kirkon opillinen perusta oli pehmentynyt tällä tavalla, se oli käytännöllisesti katsoen puolustuskyvytön rationalistisen valistuksen hyökkäysten edessä. Tämä liike uskoi energisesti ihmisjärjen ylivaltaan. Ihmiskunta oli varttunut täysi-ikäiseksi – näin ajateltiin – eikä se tarvinnut enää alkukantaista taikauskoa ja uskonnollisia auktoriteetteja. Valistunut ihmisäly kykeni itse näyttämään toteen kaiken uskontoon välttämättömän, nimittäin Jumalan olemassaolon, sielun kuolemattomuuden ja moraalin eli hyveen tienä taivaaseen. Kaikki järjelle käsittämättömät salaisuudet, kuten kolminaisuus, Kristuksen lihaantulo, lunastus, sakramentit yms. pidettiin ikivanhana hölynpölynä ja huijauksena. Ranskan vallankumous jopa asetti prostituoidun Notre Damen kirkon alttarille valtaistuimelle edustamaan järjen jumalatarta!

 

Saarnatuoleissa rationalistiset luennoitsijat suolsivat arkisia mitättömyyksiä. Kaiken täytyi olla hyvin “käytännöllistä”. Esimerkiksi yksi pitkänperjantain saarna, joka pidettiin tekstistä “mitä kirjoitin, sen kirjoitin”, käsitteli tärkeyttä laatia viimeinen tahto ja testamentti kirjallisesti! Ei ole vaikea kuvitella, miten tämän kaltainen lörpötys karkotti ihmiset joukoittain kirkoistaan. Euroopan luterilaiset kirkot eri alueilla eivät koskaan ole toipuneet noiden vuosien aiheuttamasta tuhosta. Rationalistisen epäuskon kalmankoura hallitsi valtion yliopistojen teologisia tiedekuntia, joissa papisto koulutettiin, ja heidän kauttaan seurakuntia ja kirkon hallintoelimiä.

 

 

Uskonnollisen sekamelskan mukana kulkivat ja sitä seurasivat poliittiset mullistukset, jotka liittyivät Napoleonin nousuun ja tuhoon. Näillä kriiseillä oli puhdistavat vaikutuksensa. Nöyryytetty Preussin kuningas Fredrik Wilhelm II (1797-1840), Saksan suurimman ja voimakkaimman valtion hallitsija, asetti tavoitteekseen uudistaa ja palauttaa horjuva kristikunta takaisin voimiinsa. Tätä tarkoitusta silmälläpitäen hän piti olennaisena yhdistää alueellaan olevat kaksi protestanttista kirkkoa, luterilaisen, johon suurin osa väestöstä kuului, sekä hänen oman reformoidun eli kalvinistisen kirkkonsa, joka oli pieni vähemmistö. Ainoastaan yhdistämällä kummankin kirkon hengelliset voimavarat yhdeksi yhdistyneeksi epäuskon vastaiseksi rintamaksi voitiin kristillinen usko säilyttää – näin ajateltiin.

 

Tämän mukaisesti kuningas oli jo vuonna 1808 sulauttanut luterilaisen ja reformoidun kirkon hallintoelimet yhdeksi ainoaksi hallinnon osastoksi. Vuoden 1817 jälkeen kirkollisministerinä oli, kummallista kyllä, epäuskoinen paroni von Altenstein, jonka päivällisillä keskusteltiin toisinaan siitä säilyisikö kristinusko vielä toiset kaksikymmentä tai kolmekymmentä vuotta! Uskonpuhdistuksen 300-vuotisjuhlaa (31.10.1817) varten kuningas järjesti unioidun (yhdistetyn) luterilais-reformoidun ehtoollisjumalanpalveluksen hovikappelissaan; mutta sitä ei laajemmin seurattu. Sitten vuonna 1821 kuningas julkaisi pahamaineisen Agendansa eli kirkkokäsikirjansa, jonka jumalanpalvelusjärjestys oli kompromissi. Lopulta, kärsimättömänä ja ärsyyntyneenä vastustuksesta suunnitelmiaan kohtaan kuningas määräsi Augsburgin tunnustuksen 300-vuotisjuhlaa varten vuonna 1830 käyttöönotettavaksi uusi unioitu jumalanpalvelusjärjestys, johon sisältyi reformoitujen noudattama käytäntö murtaa ehtoollisleipä.

 

Erityiset luterilaiset jumalanpalvelukset olivat nyt kerta kaikkiaan kiellettyjä, ja omantunnonarkoja luterilaisia, kuten professori, tohtori J.G. Scheibel Breslausta, erotettiin virasta ja heitä vainottiin erilaisilla, uskomattoman julmilla tavoilla – huolimatta Preussin valtion väitteistä, että se noudatti valistunutta uskonnon vapauden politiikkaa! Aatelisia ja kauppiaita sakotettiin raskaasti siitä, että he sallivat luterilaisten jumalanpalvelusten viettämisen maatiloillaan. Luterilaisten täytyi tavata salaa metsissä, kellareissa ja ladoissa. Juudaksen palkkaa maksettiin uskollisten pastorien kavaltamisesta. Kätilöiden täytyi tehdä ilmoitus aina kun luterilaisille syntyi lapsia. Luterilaiset kasteet julistettiin pätemättömiksi ja lapset kastettiin toisinaan poliisin pakottaessa väkisin uudelleen virallisessa unioidussa kirkossa. Uskollisia pastoreita vangittiin. Eräässä kylässä viidensadan miehen vahvuinen sotilasosasto hyökkäsi jouluaattona uskollisten luterilaisten kimppuun. He ajoivat miekoin ja pistimin itkevät naiset ulos kirkosta, mursivat kirkon ovet auki ja “asettivat virkaan” unioidun kirkon pastorin, joka noudatti unioidun kirkon jumalanpalvelusjärjestystä. Armeija kieltäytyi lopettamasta kirkon miehitystä, kunnes vastustelevat seurakuntalaiset alkoivat käydä unioiduissa jumalanpalveluksissa.

 

Jo juhlavuonna 1817 luterilainen pastori Claus Harms Kielistä oli hyökännyt voimakkaasti sekä rationalismin että kuninkaan ajaman kirkkojen yhteenliittämisen (unionin) kimppuun. Harms oli julkaissut uudelleen Lutherin alkuperäiset 95 teesiä sekä 95 omaa teesiään. Näistä jälkimmäisistä 75. teesi kuuluu: “Luterilaista kirkkoa on kohdeltava köyhänä tyttösenä, joka tulee tehdä rikkaaksi avioliiton kautta. Pitäkää varanne, ettette suorita tätä seremoniaa Lutherin luiden yllä. Se herättää ne eloon ja voi teitä silloin!”

 

Tämä ennustus toteutui runsain määrin tunnustuksellisessa heräämisessä, joka lopulta johti tuhansia luterilaisia eri elämän aloilta lähtemään siirtolaisiksi Uuteen maailmaan, jotta he ja heidän lapsensa voisivat olla vapaat tunnustamaan ja harjoittamaan raamatullista, uskonpuhdistukseen perustuvaa uskoa tinkimättä siitä. Tämä joukkosiirtolaisuus Australiaan ja Amerikkaan loi perustan luterilaiselle kirkolle edellisellä mantereella ja tunnustuksellisille Keski-Lännen synodeille jälkimmäisellä. Useita laivalastillisia siirtolaisia, jotka olivat lähdössä matkalle Hampurin satamasta, purjehti Potsdamin kuninkaallisen palatsin editse laulaen vanhoja kirkkokoraaleita. Kuninkaan hengellinen neuvonantaja, piispa Eylert, kertoo omistaan ja kuninkaan reaktioista: “Sydämeni suli ja tuli murheelliseksi ja huokaisin: ’Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät.’ Toisena päivänä kuulin, kun kuningas sanoi kuninkaallisessa pöydässä siirtolaisista: ’En halua kuulla siitä. Se on minulle vastenmielistä. Se on ennenkuulumatonta maassa, jossa vallitsee uskonnon ja omantunnon vapaus. Mutta vapaus ei ole rajoittamaton lupa, joka kumoaa kaiken järjestyksen ja kieltää kaiken kuuliaisuuden. Harhaanjohdetut ihmiset kutsuvat itseään luterilaisiksi. Mitä Luther sanoisi, jos hän eläisi vielä. Sääli! Jääkööt hyvästi.’”

 

Vasta Fredrik Wilhelm III:n kuoleman jälkeen (1840) sallittiin siihen saakka maanalaisesti toimineen luterilaisen kirkon olemassaolo itsenäisenä kirkkona (1845).

 

Kurt E. Marquart, Anatomy of an Explosion. Missouri in Lutheran Perspective. Fort Wayne, Indiana 1977, s. 9-14. Otsikointi osittain toimituksen.