PÄÄKIRJOITUS * HANNU LEHTONEN

 

Tänä vuonna Rengossa pidettyjen Paavalin Synodin paastonajan kirkkopäivien yhteydessä julkaistiin neljä teesiä, jotka julkisesti naulittiin kirkon oveen. Teesien otsikot kuuluvat: Kristuksen kirkon usko (I), Apostoliset jumalanpalvelukset (II), Pappisvihkimykset (III) ja Totuus ja rakkaus (IV).

 

Teesi I on vapaamuotoinen tunnustautuminen kolmiyhteiseen Jumalaan. Teeseissä II-III painopiste on virkakysymyksessä. Teesissä II tunnustetaan Raamatun mukaisesti, että seurakunnan paimenen virka on miehelle tarkoitettu virka. Tältä pohjalta teesissä esitetään vetoomus: “Antakaa seurata ja seuratkaa itsekin sitä käytäntöä, joka on ollut Kristuksen Kirkossa alusta asti. Järjestäkää apostolisia jumalanpalveluksia. Tämä siunaa kirkkoamme.” Pappisvihkimyksistä sanotaan teesissä III mm.: “On välttämätöntä, että kirkkomme vihkii paimeniksi niitä, jotka eivät voi olla Jumalan alttarilla silloin, kun paimenen virka vastoin Herramme käskyä yritetään antaa naisille. Pyydämme piispoiltamme: Järjestäkää pappisvihkimyksiä näille. Antakaa heidän aloittaa työ hyvällä omallatunnolla. Tämä siunaa kirkkoamme.” Viimeisessä teesissä rukoillaan mm. sitä, että sitouduttaisiin lujemmin Raamattuun.

 

Teeseissä on sanottu eräitä asioita aivan oikein ja tuotu esiin tärkeitä huolenaiheita. Mutta toisaalta nämä teesit antavat aihetta myös vakavaan kritiikkiin. Ensiksi, teeseissä ei vedota lainkaan pyhään Raamattuun. Miksi ei? Raamattu on kristillisen kirkon korkein auktoriteetti. Se on kristillisen kirkon suoja ja asevarasto. Muistakaamme Martti Lutherin esimerkkiä! Kun hän julkaisi kuuluisat 95 teesiään, alkoi niistä heti ensimmäinen lainauksella pyhästä Kirjasta. Millainen valtava vaikutus näillä teeseillä olikaan. Niiden voima oli Jumalan sanassa.

 

Toiseksi, teeseissä sekoitetaan totuus ja harha yhteen ja totuudelle anotaan kotipaikkaoikeutta harhan rinnalla. Raamatun mukaan totuus ei kuitenkaan koskaan voi myöntää harhalle olemassaolon oikeutusta rinnallaan (Matt. 7:15; 2 Joh. 10-11). Rakkaus ei ole välinpitämätön: “Rakkaus ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa” (1 Kor. 13:6). Miksi teeseissä anellaan, että piispat järjestäisivät apostolisia jumalanpalveluksia tai erillisiä vihkimyksiä, kun samaiset piispat ovat syypäitä siihen ahdistavaan tilanteeseen, jonka tähden nämäkin teesit on tehty? Miksei julisteta, että kristillisen seurakunnan tulee ryhtyä itse järjestämään jumalanpalveluksia ja vihkiä itse pappinsa?